Magyar hírességek - Legolvasottabb cikkek

   

Mechwart András
Tudósok, feltalálók »
(Schweinfurt, 1834. december 6. – Budapest, 1907. június 14.) gépészmérnök, a magyarországi villamosipar elindítója. Vállalatigazgatóként és feltalálóként is kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar gép- és villamosgépipar jelentette a világszínvonalat.Szülei Mechwart György és Hofmann Erzsébet. Pályáját lakatosként kezdte.
Bölöni Farkas Sándor
Felfedezők, utazók »
Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795. január 15. – Kolozsvár, 1842. február 4.), erdélyi író, műfordító, utazó, művelődésszervező1805–1815 között a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult. 1816–17-ben elvégezte a jogot a kolozsvári királyi líceumban, utána Wesselényi Miklóssal együtt a marosvásárhelyi ítélőtáblán folytatott joggyakorlatot.
Cholnoky Jenő
Felfedezők, utazók »
(Veszprém, 1870. július 23. – Budapest, 1950. július 5.) író, földrajztudós, tanár, az MTA tagja.Cholnoky Viktor (magyar író, újságíró, műfordító) öccse és Cholnoky László (író) bátyja volt. Középiskoláit Veszprémben és Pápán végezte. Érdeklődése már ebben a korban a földrajzra irányult, gimnazista korában írta első „földrajzkönyveit”.
Gyarmati László
Akadémikusok »
Gyarmati László (Balassagyarmat, 1921. április 18. – Madrid, 1980. szeptember 1.) gyógyszerész, egyetemi tanár. Élete Általános és középiskolai tanulmányait Balassagyarmaton végzete el, majd Budapestre került, a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem hallgatója lett.  1949-ben szerezte meg diplomáját gyógyszerész szakon.
Aba-Szőcs László
Képzőművészek » Festőművészek
Született 1944 Kolozsvár, tanulmányait a Képzőművészeti Akadémián, grafika festészet szakán végezte. Tanárai: Barabás István, Bordi András és Nagy Pál festőművészek. 1989-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A festészettel napi kapcsolatban van, több mint 30-éve alkot, változatos méretekben, anyagban és témákban.
Janus Pannonius
Írók, költök »
  Janus Pannonius (1434-1472)   1434. augusztus 29-én született Kőrös megyében, Szlavóniában, horvát kisnemesi családból.   Pontos születési helye ismeretlen, eredeti neve csak latinul, Johannes de Chesmicze formában maradt ránk, enek nemzeti nyelvű változatait - Csezmiczei János, Jan Česmički - az utókortól kapta.
Móra Ferenc
Írók, költök »
Móra Ferenc   1879. július 19-én Kiskunfélegyházán született. A gyermekkora meghatározó élményei egész életét végigkísérték:   "Más írónak is van születési helye, más író is szereti szülővárosát, de nekem Félegyháza több, mint emlék.
Kassák Lajos
Írók, költök »
Kassák Lajos (1887-1967)   1887. március 20-án született Érsekújváron (Szlovákia).   Apja önpusztító alkat; anyja a Mutter, a munkásasszony jelképe, aki sem önmagával, sem a környezetével nem köt alkut (Levelek anyámhoz). A körülmények, a család, a környezet elleni lázadás tizenkét éves kora körül következik be; félbeszakítja iskolai tanulmányait.
Heller Farkas
Akadémikusok »
Heller Farkas Henrik (Budapest, 1877. május 9. – Budapest, 1955. szeptember 29.) közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja.Pályáját a budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál kezdte, majd 1902-ben a földművelődésügyi minisztériumba került. 1907-ben a budapesti Műegyetemen a kereskedelem és iparpolitika magántanára, majd 1914-ben ugyanitt a közgazdaságtan és pénzügy r.k. tanára lett.
Szinyei Merse Pál
Képzőművészek » Festőművészek
(Szinyeújfalu, 1845. július 4. – Jernye, 1920. február 2.) magyar festő.   Régi nemesi család sarja, apja Sáros vármegye alispánja, majd főispánja, aki támogatta Szinyei Merse Pál festőszándékát.

1855 cikk | 13 / 186 oldal