Darvas Lili


Darvas Lili

1902. április 10. Budapest-1974. július 23. New York, USA

1919-ben jelentkezik a Góth házaspárnál, az alig 17 esztendős vékony kisleány, és a pálya iránti szilárd elhatározását szabatosan fogalmazva adta elő: színésznő akar lenni. A színészképzéséről tanára, Góthné Kertész Ella így vall egy írásbeli visszaemlékezésében, 1921-ben: "...éppen két esztendeje (1919), hogy először járt nálunk Darvas Lili. Azzal jött: színésznő akar lenni. Jól konstruált mondatokkal fejezte ki, hogy mik a céljai, a vágyai, de a tekintete olyan volt, mint a megriadt őzikéé. ...két hosszú esztendő alatt ennek a szép leánynak nem volt világ a világ, élet az élet, csak tanult, s mint a száraz homok a vizet, szívta magába a színészet titkainak a megismerését. Csodálatos gyorsan értette meg, amikor az uram a színjátszás bonyolult gépezetének rejtelmeit magyarázta néki, és csodás biztonsággal csinálta utánam, amikor én sok-sok hosszú órán eljátszottam előtte, hogy a színpadon miként szenvedünk, örülünk, gyűlölünk, szeretünk, miként ontunk sikongva könnyeket, miként kacagunk örömtől repesve. ... ma már nem féltjük a mi kis Lilinket. Két esztendő elmúlott s most nyugodtan és büszkén küldjük útra."

1920 szeptemberében a Magyar Színházhoz szerződik, de szereplésre csak az azt követő esztendő februárjában kerül sor. A búzavirág bemutatóján aztán, mind a szakma, mind a közönség saját szemével győződhet meg Darvas őstehetségéről. Bús-Fekete László kezdő szerző még akkoriban és "A búzavirág" első színpadi művei egyike. Beöthy László eredendően Drégely Gábor, a már befutott szerző új darabjának főszerepében léptetné fel Darvast, ám a szerző heves tiltakozására eláll ettől a tervétől. Drégely sértődötten kikéri magának, hogy "őrajta senki se tanuljon beretválni". A darab végül is jó pár évre fiókban marad, majd a sokára bekövetkező előadás hatalmas bukással zárul, és a szerzőt is lassan elfedi a feledés vastag pora. A szerelmes szívű Búzavirág után jön a kicsit komorabb hangvételű Cárevics, majd Szomory Dezső történelmi játéka, a II. Lajos király, amelyben a címszereplő nejét, Mária királynét alakítja.

Darvas Lili alig egyesztendős pályája, hatalmas lendületet vesz. A színházkedvelők körében jószerivel másról sem esik szó, mint róla, a nagytehetségű színésznőről, akinek zengő hangja egy egész zenekart pótol. A nehéz Szomory-szöveg emberfeletti tanulást követel mindenkitől, és a színház technikai személyzete is őszinte elismeréssel adózik Darvas hatalmas akaratereje láttán. Az 1920-as évek egyik legnagyobb meglepetése a hazai színpadokon, az egyik legjelentősebb női karrier története az övé. 1921 óta tehát a Magyar Színház szerződteti, először mint láthatjuk Bús Fekete László Búzavirág c. darabjában ér el váratlan sikereket, hisz több mint 130 alkalommal játssza el a kettős női szerepét. Alig húsz évesen már négy olyan darabot tudhat maga mögött, amely a 100-ik előadáson is túljut, ami a korabeli magyar színházi viszonyok közt, rekordnak számít. 1922-ben Szomory Dezső II. Lajosában arat nagy sikert, az Hatvany Lili "Első szerelem" c. darabja után, eljátssza a "Tüzek", azután "Égi és földi szerelem", a "Válóperes hölgy", később ő az Orelansi szűz, aztán mint Kovácsné szerepel a Magyar Színházban. Ezt követően, a "Vörös malom" című darab 175 előadásával újabb rekordot dönt meg mint a Frou-frou, gyakorlatilag, pályakezdésének három esztendeje idején, lassan a Magyar Színház rá építi a repertoárját.

Alig tölt kis időt a színpadon és már a Nyugat című folyóiratban róla beszél Feleky Géza, Darvas Lili akkor a magyar színészet csodagyerekének látszott. A csodagyerekek végzete pedig az, hogy a hirtelen nekiiramlás után hirtelen megállnak, és soha többé nem tudnak egy lépést előre tenni. Darvas Lili pedig húszéves korára a magyar színpad leggazdagabb színésznője.

A Égi és földi szerelem harmadik felvonásában Darvas Lili megtalálta azokat az egészen egyszerű, mélyen emberi, tiszta és meleg hangokat, amelyek idáig Varsányi Irén asszony kiváltságának számítottak. És a negyedik felvonás azt mutatta, hogy Jászai Mari heroikus vonalának van már örököse, annak a vonalnak, amelyet sok esztendeje Jászai Mari őrzött a magyar színpadon, mint a héroszok nemzedékének egyetlen nagy maradéka.

Az orleans-i szűz című Schiller darabban Jeanne d'Arc szerepe már sok egy fiatal kezdő embernek. Sok az ellendrukker, nagy teher nyomódik vállára, hisz szép lassan a Magyar Színház egyik "húzó"-embere Törzs Jenő mellett. Őértük jön be a közönség. A parádés szereposztású darab alig 24 előadást ér meg, pedig az Operaház későbbi direktora, Márkus László rendezi a darabot. Darvas Lili gyönyörűen virágba szökkenő népszerűségével nagy segítségére van a Magyar Színháznak, a felfelé ívelő konjuktúra kellő kihasználásában. 1924. szeptember 10-én a Sasfiók címszerepét alakítja. Kosztolányi Dezső elragadtatással szól Darvas alakításáról, aki viszont nagyon rosszul érzi magát ebben a szerepben. Bukásként éli meg azt, amiért Kosztolányi rajongással beszél: "...Darvas Lili reichstadti hercege már megjelenésében is ígézetes. Fehér és halványrózsaszín, mint egy Ingres kép, omlatag és lankadt, csupa alkonyi színnel... Ma, nálánál jobb Sasfiókot nem tudok elképzelni magyar színpadon..." Ezzel szemben Darvas Lili: "... pedig én rossz Sasfiók voltam. Törzs Jenő (aki korábban játszotta), ő volt az igazi Sasfiók, én megbuktam benne..."

Darvas Lili kapja a "Vörös malom" főszerepét. Itthon szárnya kél a pletyka Darvas Lili és Molnár közötti liezonról. Külföldön ennél sokkalta nyíltabban beszélnek a házasságban élő világhírű színpadi szerző és a primadonna kapcsolatáról. Olyannyira, hogy Darvas Lili hagyatékában most is megtalálni az ide vonatkozó amerikai bulvárhír kivágást. A New York American 1925. augusztus 30-i száma nagy cikkben beszél Darvas Lili Molnárhoz fűződő szerelmi kapcsolatáról, amely akkor kezdődött, amikor Molnár még Fedák Sári magyar énekesnővel, és színésznővel élt házasságban. A botrányként emlegetett három szereplő fényképe képeslap nagyságban ott áll az újság középső oldalán.

                        

Itthon szemérmesebb a sajtó és csak burkolt utalások vannak a kenyértörésről, amely kialakul Fedák Sári és Molnár Ferenc között. A válás a "Vörös malom" próbái alatt zajlik, Molnár ekkor darabjának premierjére Párizsba utazik, míg a publikum előtt még neje, Fedák, amerikai turnén vesz részt, egymástól tehát külön-külön utazva. Molnár visszaérkezve azonnal a Magyar Színházba megy a "Vörös malom" premierjére. Még javában folyik az előadássorozat, amikor 1926. június 10 - én, nyílt sajtórészvétel mellett, az ismert sztár, a 24 esztendős Darvas Lili, és a 48 esztendős Molnár Ferenc házasságot kötnek. Korábban a Fedák-Molnár válásról mindössze egy sajtóközlemény jelenik meg.

Fedák Sári bár már nem ifjú, de még mindig a színpadok egyik királynője. Ausztriai száműzetéséből hazatérvén egy színpadi tényező az ő szerződtetése. Ám ahol Molnár darab megy, különös tekintettel Darvas játékára, ott nem lehet Fedákot felléptetni, mert ott nem vállal szereplést. Ez jelentősen gyengíti az UNIÓ Színházi Rt. pozicióit, és Fedák "bosszúja" végül is a fenntartó színházakon csattan. Két nagy szerepet visz diadalra ezidő alatt a konkurenciánál, és visszaszerződtetése az UNIÓ Rt. érdekterületére lehetetlennek bizonyul. Igaz, hogy három Molnár darab sikere némiképp kompenzálja a veszteségeket, bár inkább csak enyhíti. Fedák a hamarosan megírásra kerülő önéletírásában alig-alig beszél Molnárról, és inkább némi kesernyés célzás erejéig említi csak.

A Magyar Színház-béli három évadot követően a Vígszínház ajánl föl lehetőségeket Darvas számára. Néhány ott töltött hónapot követően azonban döntő változás áll be életébe. Már korábban híre megy az ifjú tehetségnek, és már sikerei kezdetén megkeresi őt Max Reinhardt, az európai hírű rendező. Felajánlja, hogy a Miracle New York-i előadás apácaszerepét játssza el, amelyet ő rendez majd Amerikában. A terv meghiúsult, ám Reinhardt nem feledkezik meg a budapesti tehetségről, s rövidesen Bécsbe hívja színházához. Hosszabb időt külföldön tölt, 1925-től decemberében lép először fel Darvas Lili, Reinhardt bécsi színházában. Hamarosan Berlinbe megy. Később, a rákövetkező évben, a Müncheni Szabadtéri Játékonkon lép fel nagy sikerrel ahol néhány hét leforgása alatt, az osztrák közönség és az igen szigorú bécsi kritikus-világ kapitulál Darvas Lili előtt. A "legsúlyosabb szavú bécsi színház-kritikus", a később elsősorban a "Bambi" ifjúsági történetekkel világhírt szerzett Félix Salten, nem kevesebb, mint 80 sort szentel Darvas Lilinek. Kritikáját így fejezi be: "... a siker viharában született meg a hit: egy nagy új művésznő elérkezésében!" Darvas Lili élete végéig büszke e sorokra.

1936 nyarán a Vígszínház nyáron 120 estére szóló szerződést kötnek Darvassal az ősztől kezdődő évadra, esténkénti 250 pengős gázsival, és 30 pengőt a próbákért. Darvas ezt követően az őszi évadtól a Vígszínháznál játszik, és lesz a színház büszkesége sok esztendőn keresztül. Fodor László vígjátékának női főszerepét, Mariont játssza, az 1936. november 14-ei premieren, Somlay Artúr, Ráday Imre, Tolnay Klári, Ladomerszky Margit partnereként. A melankolikus szépasszony, Marion évődését teltházzal játssza a szanház hosszú ideig.

A Vígszínházban szinte a megnyitása óta ott dolgozott Czeglédiné, kezdetben, mint főruhatáros, aztán amikor ebből kiöregedett, öltöztetőnő lett belőle, azán mint jegyszedő volt ismeretes, amikor innét is kiöregedett, akkor a színpadra menő vasajtó őreként működik haláláig. Darvas Lili szerette ezt a fura kis nénit, aki megöregedve, kikopva munkaköreiből, megrokkanva, igen szerény körülmények között tengette életét akkoriban már. Ám bármilyen körülmények között is, de színházában, a Vígszínházban érezte egyedül jól magát ez hölgy. Ezt a vasajtó-őre feladatot találták utoljára testhezállónak szegény Czeglédinének. Aztán amikor a színháznak kevéssé ment jól, csökkentették a fizetését, amit Darvas Lili sérelmesnek talált, ám nem orvosolták a problémát. Ekkortól fogva havi harminc pengővel egészítette ki saját keresetéből Darvas Lili Czeglédiné havi fizetését. Egy napon, amikor árván maradt a vasajtó, holtan találták Czeglédinét lakásában. Egyedülálló asszonyként, hálából minden kis vagyonkáját és ingóságát Darvas Lilire hagyta örökségül...

Molnár Ferenc Delila című darabja a Vígszínház 1937-1938-as évadjának kimagasló produkciója lesz. Főszerepben Darvas Lili, aki a jómódú kocsmárosnét alakítja, férjét Somlay Artúr, a pincérlány szerepében Muráti Lili, és a kotnyeles csapos kommentálásaival Mály Gerő alakít maradandót. A "bocsánat, hogy a csapos beleszól..." Mály Gerő kiszólásból, szállóige lesz Pesten. Még reklámokat is készítenek vele, mint csapos... Mályt különben a vendéglői alkalmazottak csapos alosztálya még dísztaggá is választja. A darabban sokat esznek-isznak, az első ötven előadás éttermiszámlája 850 pengőt tesz ki. Darvas Lili harmincadik előadás után új ruhát kap, Muráti az ötvenedik előadáson már a hatodik fejdíszt viseli. Az ötvenedik előadásra Bécsből sürgönyt küld Molnár a stábnak, amit Mály Gerő olvas fel. Darvas Lili az előadás-szüneti napokon sportol, lovagol a Nemzeti Lovardában. A Delila sikeres előadás-sorozatát követően pedig visszatér Bécsbe. Darvas Lili és a Vígszínház között a kapcsolat egyre bizonytalanabbá válik. Darvas elkényeztetett művésznőként időnként eltűnik.

Ekkoriban válik publikussá, hogy Molnár és Darvas különváltan élnek. A harmincas évek második felére Molnár és Darvas Lili kapcsolata már átalakul. A napi politika pedig végképp beleszól az életükbe. Darvast származása okán állandó félelem tölti el, Molnár ezzel szemben rendkívül jól érzi magát mindenütt. 1938 szeptemberében Darvas Lili Los Angelesbe utazik a Marie Bashkirtseff osztrák film amerikai bemutatójára. A Los Angeles Evening Herald kimeltebb helyen ad hírt a Guy de Maupassant szerelméről készült osztrák film főszereplőjének, Lili Darvasnak érkezéséről. Egy "D" betűbe foglalt fényképét is közlik, a film egyik jelmezében a festőnőt alakító Darvas kalapos fotóját. "The Affairs of Maupassant" címen megy Amerika-szerte és nagy sikert arat vele Darvas. A közben Bécsben tartózkodó férje kapcsán értesül arról, hogy Magyarországon az életbe léptetett törvények következtében itthon lekorlátozódik a mozgástere, szabályozzák az izraelita vallásúak fellépését. Ekkor a film sikere kapcsán úgy dönt Darvas Lili, hogy az akkor biztonságos tűnő kontinensen, Amerikában marad. Idővel New Yorkban telepszik le. Férjének kiterjedt ismerettségével boldogul Amerikában. Férjével levelek, telefonok és Molnár akkori amerikai ügynöke útján, Pauker útján tartják egymással a kapcsolatot.

Idővel Darvas Lili Amerikában lassan kialakítja saját egzisztenciáját. Ezt megelőzően már, az erősen körvonalazódó háború idején, Molnár Genfben tartózkodik, és Darvas Lili szorgalmazza, hogy hagyja el a kontinenst, és mihamarébb induljon Amerikába. Molnár amerikai hagyatékában megtalálni azt a sürgönyt, amelyet Darvas Lili küldött 1939. augusztus 25-én a Western Union kábeltávirat-szolgáltatásán keresztül, a genfi Grandhotel Beau Rivage-ban tartózkodó Molnárnak: "Tudomásom szerint kanadai hajókon még vannak helyek. Kérlek, próbálkozz minden elérhető lehetőséggel. Lili." Molnár azonban Genfben marad, egy hónappal az előbbi sürgöny után küld ügynökének Paukernek, azzal a záradékkal, hogy mondja el ezt Darvas Lilinek is..."Egyelőre az a szándékom, hogy ittmaradjak Genfben, ebben a szállodában. További terveim még nincsenek. Számos honfitársam és barátom tartózkodik Genfben, és itt biztonságban érezzük magunkat. Azt kérem, hogy amíg a háború tart, ne írjanak nekem a Párizs/Marton címre, hanem küldjék leveleiket közvetlenül a jelenlegi címemre: François Molnar, H. B. R. Lenne oly szíves, és közölné mindezt Darvas Lilivel is? Szívélyes üdvözlettel őszinte híve, Molnár." Azonban a biztonságos körülmények ide, svájci semlegesség oda, fél év múltán Molnár Ferenc mégis hajóra száll és 1940. január 12-én, törvényes körülmények között lép az Egyesült Államok területére.

Játék a kastélyban című drámájában Molnár vígjátékként meséli el Darvas Lili amerikai színésznő karrierjének kezdetét. A darabban van egy jelenet, amelyben a drámaíró (Molnár) felesége (Darvas) új nyelven, vagyis angolul tanulja a szövegét. Ez a jelenet valóságban is lezajlik. A szemtanú, egy jóbarát, aki látogatóként érkezik, még korábban ausztriai tartózkodásuk idején, a bécsi szállodai szobába, és fültanúja a szövegkönyvből felolvasó Darvas szenvedélyes szerelmi vallomásának, és azt hiszi, az ajtó túloldalán valódi szerelmi jelenet zajlik. Zavartan ácsorog egy darabig az ajtónál, és csak óvatos kopogással jelzi megérkezését. Molnár maga jót derül a félreértésen, és beleszövi ezt a jelenetet későbbi vígjátékába.

Amerikában összesen két mozifilmben és egy tévéjátékban lép fel sikeresen.

1956-ban egy musical komédiában alakít egy kelet-európai bevándorló nőt, Sari Hatvanit, a "Meet Me in Las Vegas" - című zenés filmben. Később, 1960-ban egy klasszikus western film címszereplője, a főszereplő Maria Schell, Glenn Ford, és Arthur O'Connel parnereként. A filmben egy oklahomai föld hovatartozásáért, és az igazságért küzd Ford, és Darvas Lili, mint a Maria Schell alakította Sabra Cravat édesanyja jelenik meg a filmben.

1961 -ben leforgatja Ingrid Bergman főszereplésével a "Twenty-Four Hours in a Woman's Life" című tévéfilmet címszerepben, amely Stefan Zweig novellájának megfilmesített televíziós változata. A kelet-európai asszony (Ingrid Bergman) visszautazik Ausztriába, a háborúban eltűnt férje keresésére, és egy öregasszony (Darvas Lili) az, aki érdemleges útmutatással tud szolgálni. Ingrid Bergman múltkeresésének drámai pillanatait rögzíti a tévéfilm, amelyben Darvas Lilit ausztriai asszonyként láthatjuk viszont.

 

22 esztendő után először itthon 

Alig ült el 1956 szele, az ENSZ még vissza-visszatér a magyar-ügyre, Darvas Lili, a magyar színésznő hazalátogat Amerikából 1959 nyarán. 

A "Szerelem" című filmben ismerhette meg hazai, sőt a film európai sikere révén a világ közönsége, Őt, akit kora miatt is több generáció már nem láthatott idehaza, sem filmen, sem pedig színpadon. Déry Tibor novellájából filmre írt - Makk Károly öregasszony-figurája, az emlékeit kutató szemeivel, a jelennel, élettel, halállal viaskodik. Az elmúlt világot jelképezően német akcentussal beszélő idős hölgy minden arcrezdülése, messzibe révedő tekintete Darvas Lili életének egy kimagasló alakítása, és professzionális játékával lenyűgözi ma is a nézőket. Mensáros László Törőcsik Mari, Darvas Iván, Bitskey Tibor a hazai színészpartnerei a filmben. A film az ötvenes évek Budapestjén játszódik. Áttételesen jeleníti meg azokat a fullasztó éveket, amikor az élet felett egy láthatatlan fekete szárny suhog. Luca (Törőcsik Mari), a fiatal tanárnő hűségesen várja haza politikai okokból bebörtönzött férjét, Jánost. A régi barátok félnek, saját és családjuk sorsát védendő, elzárkóznak Lucától, a segítségre szoruló asszonytól. Luca ellátja az élete végefelé közeledő, és ágyhoz kötött anyósát, az öregasszonyt (Darvas Lili). Elhiteti vele, hogy fia filmet forgat Amerikában, és boldog a munkájában, távol szeretteitől, miközben János a kegyetlen börtönélet megpróbáltatásait kísérli meg túlélni. A valóság és a teremtett álomvilág között feszülő híd recseg-ropog, amelyet az öregasszony halála old fel némiképp. A film hazai és nemzetközi sikere új karrier lehetőségét tárja Darvas Lili elé, aki viszont nagyon büszke filmes újjászületésére. A film Cannes-ban a Filmfesztiválon, 1971-ben külön-díjat kap, Chicagoban ugyanebben az évben, Töröcsik Mari megkapja az OCIC-érmet, (legjobb női alakítás díja) és kiemelik Mrs. Molnar csúcsteljesítményét, és a Magyar Filmkritikusok nagydíját nyeri el a film 1971-ben, és a legjobb női alakítás díját kapja Darvas Lili (a dolog morbiditása, az érem hátoldali szövege: "A szocialista kultúráért." feliratot viseli). A "Szerelem" 1971-ben, Sorrentoban megkapja az év filmjeként, Nápoly város díját is.

Horváth Ádám egy televíziós filmprodukcióban biztosít számára újabb és egyben a hazai nézőközönség számára végső lehetőséget. Egy óra - három arc - című tévéfilm (1972) tematikáját tekintve is, három egymástól eltérő karakterű szerep, három különböző szerzőtől, amelyben Darvas Lili ismételten megcsillanthatja azt a tudását, amely előtt már pályakezdésénél a legnagyobbak tették tiszteletüket, A darabban egy asszony három, a hatvanöt, hetvenöt, és nyolcvanöt éves arcát láthatjuk, aki egész élete során kötöget, és lassan elmegy mellette az élet, elhalnak mellőle szerettei. Hazai körülmények között ismeretlen Manfred Schwarz, a svájci szerző, akivel Darvas Lili egy véletlen találkozása kapcsán ismerkedik meg. A "Vádlott" című egyfelvonásos művel, amely egy asszonyról szól, akinek érzelmei fogytán, meggyilkolja a férjét, mert úgy érzi elmúlt benne a szerelem, és ő nem tud érzelmek nélkül élni. A darabot eredetileg fiatal szereplőkre írja a szerző, de Darvas Lili kérésének megfelelően, Schwarz átdolgozza az Ő alkatára, korára szabja át művét. A harmadik rövidfilm, "A csalódott Meierné", amelynek szerzője, egy fiatalember, aki novellaként viszi el a művésznőnek írását. Fordítást és dramaturgiai átdolgozást követően forgatja le Horváth Ádám ezt a harmadik művet, amelyben Darvas Lili Meiernét, a slampos svájci főbérlőasszonyt alakítja.

72 éves korában hunyt el. New Yorkban, Queensben a Linden Hill temetőben nyugszik, külön férjétől. 


Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2013. március 24.
Nézettség: 4,196 Kategória: Művészek
Előző cikk: Bayor Gizi Következő cikk: Déryné Széppataki Róza

Forrás:
www.szineszkonyvtar.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: