Magyar hírességek - Tudósok, feltalálók

   

Kosutány Tamás
Vegyészek
  KOSUTÁNY TAMÁS (1848-1915)    Nyírlugason született 1848. március 7-én, agrokémikus, mezőgazdasági szakíró, a mezőgazdasági ipar műszaki fejlesztésének egyik első hazai kezdeményezője. A keszthelyi akadémián, majd a hallei egyetemen tanult.
Lányi Béla
Vegyészek
  LÁNYI BÉLA   (1894-1968)        Szolnokon született 1894. november 25-én. 1913-ban beiratkozott a budapesti Műegyetem Vegyészmérnöki Karára, de tanulmányait az I. világháború miatt 4 évre megszakította. Mindvégig első vonalbeli harctéri szolgálat után, 1918-ban szerelt le és 1921-ben szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét. Ezt követően műegyetemi tanársegéd lett.
Liebermann Leó
Vegyészek
LIEBERMANN LEÓ (1852-1926)   1852. november 28-án született Debrecenben. A bécsi egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott, 1874-ben avatták orvosdoktorrá. Ugyanebben az évben az innsbrucki egyetem orvos-vegytani tanszékére került, ahol tanársegédként, majd magántanárként dolgozott.
Müller Sándor
Vegyészek
    MÜLLER SÁNDOR   (1903-1966)       1903. október 12-én Aradon született. Kolozsvárott végezte középiskolai tanulmányait, majd 1921-ben a felvették a Eötvös Collegiumba és a budapesti tudományegyetem természetrajz-vegytan szakára.
Náray-Szabó István
Vegyészek
    NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN   (1899-1972)       1899. július 20-án született Szombathelyen. A budapesti József Nádor Műegyetem vegyészmérnöki karán szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd az elektrokémiai tanszéken tanársegéd. 1926-ban műszaki doktorátust szerzett.
Putnoky László
Vegyészek
    PUTNOKY LÁSZLÓ   (1888-1948)       1888. november 25-én született Felsőkázsmárkon. 1906-ban a budapesti VI. ker. Állami Főreáliskolában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a karlsruhei Fridericana Műegyetemen végezte.
Schenek István
Vegyészek
  SCHENEK ISTVÁN   (1830-1909)       1830. július 3-án született Esztergomban. Tanulmányait gyógyszerészgyakornokként kezdte, majd a bécsi egyetemen folytatta, ahol 1856-ban doktori oklevelet szerzett. Az egyetemen volt tanársegéd, majd 1859-tôl a kassai főreáliskolában, 1867-tôl pedig a keszthelyi Országos Gazdasági Felsőintézetben tanított kémiát.
Schlattner Jenő
Vegyészek
   SCHLATTNER JENŐ (1896-1975)   Salgótarjánban született 1896. július 21-én. Műegyetemi tanulmányai során kémiai technológiát tanult. 1921-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Rövid egy évi közgazdasági gyakorlat és másfél évi Lánggyári gőzturbina szerkesztési gyakorlat után 1924-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. dorogi erőművénél helyezkedett el.
Than Károly
Vegyészek
   THAN KÁROLY (1834-1908)   1834. december 2-án született Óbecsén. Még 15 éves sem volt, amikor részt vett a szabadságharcban ahol előbb lövész, majd később tűzmester beosztást látott el Bem seregében. A fegyverletétel után gyógyszerész-gyakornok volt. 1855-tõl kezdve a bécsi egyetemen tanult, 1858-ban avatták a kémia doktorává.
Varga József
Vegyészek
  VARGA JÓZSEF   (1891-1956)       1891. február 8-án született Budapesten, tanulmányait a Műegyetemen végezte., itt is maradt és tanársegéd lett 1913-ban az elektrokémiai tanszéken később pedig adjunktus. 1923-ban kinevezték a Kémiai Technológiai Tanszék professzorává.

62 cikk | 6 / 7 oldal