Magyar hírességek - Tudósok, feltalálók - Vegyészek

   

Balló Mátyás
      Balló Mátyás (1844-1930)           Liptószentmiklóson született 1844. november 30-án. Vegyészeti tanulmányait a bécsi egyetemen és a zürichi műegyetemen végezte. Hazatérve egy ideig a műegyetemen volt tanársegéd, majd 1871-ben a pesti belvárosi főreáliskolában lett a kémia tanára.
Balló Rudolf
  BALLÓ RUDOLF   (1884-1969)       1884. április 24-én született az Arad megyei Borosjenőn.Iskoláit Aradon végezte. Tanulmányait 1902-ben a budapesti Tudományegyetemen folytatta.
Bánfihunyadi János
  BÁNFIHUNYADI JÁNOS   (1576-1646)            Bánfihunyadi János, Angliában élt híres magyar alkimista, a londoni Gresham College kémia tanára, 1576-ban Asszonypatakán (Rivulum Dominarum), a mai Nagybányán született. Fiatalságáról keveset tudunk.
Bél Mátyás
    Bél Mátyás (1684-1749)       1684. március 24-én Ocsován született. Iskoláit Losoncon, Besztercebányán és Pozsonyban végezte.
Bittera Gyula
  BITTERA GYULA    (1893-1970)           1893. február 9-én született Nagyszalatnán, Zólyom megyében.
Bródy Imre
  BRÓDY IMRE (1891-1944)   Gyulán született 1891. december 23-án. A középiskolát szülővárosában és az aradi főgimnáziumban végezte. Utána a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán folytatta tanulmányait és szerzett középiskolai tanári képesítést (1915).
Erdey László
    ERDEY LÁSZLÓ   (1910-1970)       1910. február 12-én született Szegeden, itt végezte középiskolai tanulmányait is. Egyetemi tanulmányait már budapesti tudományegyetemen végezte, ahol kémia-fizika tanári oklevelet szerzett. A Szabadalmi Bíróságnál és az Országos Közegészségügyi Intézetben dolgozott.
Erdey-Grúz Tibor
  ERDEY-GRÚZ TIBOR    (1902-1976)       1902. október 27-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1924-ben doktorált. 1924-tõl a III. sz. Kémiai Intézetben Buchböck professzor mellett dolgozott, mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus.
Földi Zoltán
FÖLDI ZOLTÁN (1895-1987)   Budapesten született, 1895. május 3-án. A budapesti József Műegyetemen 1917-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett, majd annak szerves kémia tanszékén Zemplén Géza mellett tanársegédjeként kezdte pályafutását. 1919-ben műszaki doktorátust szerzett.
Gerecs Árpád
    GERECS ÁRPÁD   (1903-1982)       Gerecs Árpád 1903. július 18-án született Zsámbékon. A Budapesti Műegyetemen szerzett 1938-ig a Műegyetem Szerves Kémiai Intézetében dolgozott. A Zemplén-iskola kiemelkedő tagja volt, aki alapvető szerepet játszott számos fontos szénhidrát kémiai szintézisek kidolgozásában.

26 cikk | 1 / 3 oldal