Magyar hírességek - Tudósok, feltalálók - Vegyészek

   

Görgey Artúr
(1818-1916) 1818. január 30-án a Szepes megyei Toporcon született elszegényedett nemesi családban, nehéz gyermekkora volt, nagyanyja megszakított minden kapcsolatot a családdal, mert édesapja, Görgey György rangon alul nősült, a lőcsei, polgári származású Perczián Erzsébetet vette el feleségül, ezek miatt állandó anyagi gondok nehezítették a család helyzetét.
Hatvani István
  HATVANI ISTVÁN (1718-1786)   Hatvani István Rimaszombaton született 1718-ban, elszegényedett köznemesi családból. A szülői ház beleoltotta a könyv, és a tudomány szeretetét. A Gömör vármegyei Rimaszombaton élt és tanult 15 éves koráig, ahol megismerte a kor elmaradt oktatási módszereit, ez egyúttal kifejlesztette benne a jó pedagógusok iránti megbecsülését is.
Ilosvay Lajos
  ILOSVAY LAJOS (1851-1936)   Az erdélyi Désen született, Kolozsvárt járt gimnáziumba, és itt lett gyógyszerészgyakornok. 1872-ben iratkozott a pesti egyetemre, ahol gyógyszerészi, majd középiskolai tanári oklevelet is szerzett, közben le is doktorált. Lengyel Béla, majd Than Károly mellett működött tanársegédként.
Kabay János
  KABAY JÁNOS (1896-1936)   1896. december 27-én született Büdszentmihályon. 1915-ben a műegyetem Vegyészmérnöki Karára iratkozott be, de tanulmányai elvégzésében megakadályozta a világháború. Katonának vonult be, majd a háború után bátyja hajdúnánási gyógyszertárában gyakornokoskodott.
Kosutány Tamás
  KOSUTÁNY TAMÁS (1848-1915)    Nyírlugason született 1848. március 7-én, agrokémikus, mezőgazdasági szakíró, a mezőgazdasági ipar műszaki fejlesztésének egyik első hazai kezdeményezője. A keszthelyi akadémián, majd a hallei egyetemen tanult.
Lányi Béla
  LÁNYI BÉLA   (1894-1968)        Szolnokon született 1894. november 25-én. 1913-ban beiratkozott a budapesti Műegyetem Vegyészmérnöki Karára, de tanulmányait az I. világháború miatt 4 évre megszakította. Mindvégig első vonalbeli harctéri szolgálat után, 1918-ban szerelt le és 1921-ben szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét. Ezt követően műegyetemi tanársegéd lett.
Liebermann Leó
LIEBERMANN LEÓ (1852-1926)   1852. november 28-án született Debrecenben. A bécsi egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott, 1874-ben avatták orvosdoktorrá. Ugyanebben az évben az innsbrucki egyetem orvos-vegytani tanszékére került, ahol tanársegédként, majd magántanárként dolgozott.
Müller Sándor
    MÜLLER SÁNDOR   (1903-1966)       1903. október 12-én Aradon született. Kolozsvárott végezte középiskolai tanulmányait, majd 1921-ben a felvették a Eötvös Collegiumba és a budapesti tudományegyetem természetrajz-vegytan szakára.
Náray-Szabó István
    NÁRAY-SZABÓ ISTVÁN   (1899-1972)       1899. július 20-án született Szombathelyen. A budapesti József Nádor Műegyetem vegyészmérnöki karán szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd az elektrokémiai tanszéken tanársegéd. 1926-ban műszaki doktorátust szerzett.
Putnoky László
    PUTNOKY LÁSZLÓ   (1888-1948)       1888. november 25-én született Felsőkázsmárkon. 1906-ban a budapesti VI. ker. Állami Főreáliskolában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a karlsruhei Fridericana Műegyetemen végezte.

26 cikk | 2 / 3 oldal