Bél Mátyás


Bél Mátyás

 

 

Bél Mátyás

(1684-1749)

 

 

 

1684. március 24-én Ocsován született. Iskoláit Losoncon, Besztercebányán és Pozsonyban végezte. Iskolái közben elsősorban a magyar nyelv alaposabb elsajátítása céljából nevelői állást vállalt egy évre Veszprémben, majd Pápán a református főiskolán képezte magát tovább majd Halléban tanult, ahol teológiát orvostudományt és állattudományt tanult. A hallei évek nagy hatással voltak rá ekkor döbben rá, milyen sokan nem tudnak semmit a Magyar Királyságról, ugyanis ebben az időszakban Magyarországról nem volt sem megfelelő térkép sem kézikönyv. Bél szimpatizált Rákóczival és a fejedelem biztosította vallási türelmet kihasználva szeretett volna komolyabb lépéseket tenni az oktatás terén. Amikor Sigbert Heister tábornok 1708 végén bevonult Besztercebányára emiatt kis híján kivégeztette, mint Rákóczi-szimpatizánst. Később a pozsonyi líceum igazgatója,lesz bevezeti a pontos tantervet, hiányolta a magyar nyelv eredetét, nyelvtanát tárgyaló komoly műveket ezért 1713-ban kiadott Institutio ad symbola conferenda című írásában gyakorlatilag egy magyar nyelv- és irodalomtörténet tervezetét vázolta. Korának kiemelkedő, sokoldalú tudósaként foglalkozott nyelvészettel, történelemmel, földrajzzal és mezőgazdasággal. Leghíresebb, ma is forrásértékű munkája, a Notitia Hungariae novae historico-geographica tíz megye leírását tartalmazza Mikovény Sámuel térképeivel. Nevéhez fűződik az első rendszeresen megjelenő magyarországi hírlap, a Nova Posoniensis című latin nyelvű újság szerkesztése. Pozsonyban halt meg 1749. augusztus 29-én.  

 

Fenti irodalomtörténetileg elismert munkássága mellett kevésbé tudott, hogy Bél Mátyást érdeklődése az alkímiába is bekapcsolta. Abban az időben Pozsony a titkos tudományok egyik hazai központja volt, ahol sok képzett alkimista (orvos, pap, tanár) lakott. Bél Mátyás tőlük – elsősorban Wallaszkay János orvostól - tanulta az alkímiát. 1738-ban fogott a tanuláshoz, elolvasta a külföldi szerzőket és így nyert alkimista ismereteit jegyzőkönyvbe foglalta. E munkája megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában. Figyelmét különösen lekötötték az alkimisták robbanó elegyei (salétrom, kén és más anyagok). Vizsgálatukra különleges készüléket szerkesztett. Naplószerű jegyzeteiből megállapítható, hogy nyolc éven át foglalkozott alkímiával.Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2011. szeptember 25.
Nézettség: 3,048 Kategória: Tudósok, feltalálók » Vegyészek
Előző cikk: Bánfihunyadi János Következő cikk: Bittera Gyula


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: