Erdey-Grúz Tibor


Erdey-Grúz Tibor

 

ERDEY-GRÚZ TIBOR

 

 (1902-1976)

 

 

 

1902. október 27-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1924-ben doktorált. 1924-tõl a III. sz. Kémiai Intézetben Buchböck professzor mellett dolgozott, mint gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus. 1928-31-ig állami ösztöndíjjal Fajans müncheni, majd Volmer berlini intézetében folytatott kutatómunkát és már itt elkötelezte magát a fizikai-kémiával, annak is az elektrokémiai ágával, kezdetben az ionok adszorpcióját, később a hidrogéntúlfeszültséget, a fémelektródokat és az elektrokristályosodást kutatta. 1934-ben a budapesti Tudományegyetem magántanárrá habitálta. Egyetemi munkája mellett gyógyszerészi oklevelet is szerzett. 1949-től a Fizikai Kémiai és Radiológiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, Természettudományi Kar dékánja volt. A Magyar Tudományos Akadémia tagja majd Kémiai Osztályának elnöke.

 

A hazai elektrokémiai kutatás egyik kimagasló művelője volt, jelentős megállapításokat tett nemcsak a hidrogén-túlfeszültség értelmezése, hanem az elektrolitikus fémleválasztás, fémek anódos vizsgálata, az ionvándorlás jelenségeinek kutatása terén. Eredményeit száznál több dolgozatában tette közzé.

 

Az 1940-ben megjelent, hiánypótló, első magyar nyelvű Fizikai kémia c. tankönyv egyik szerzője. E könyv mindig kibővített formában Elméleti fizikai kémia” címen, Schay Géza társszerzővel több új kiadást ért meg 1952-1962 között. Ugyancsak úttörő volt Proszt Jánossal írt Fizikai kémiai praktikum” c. könyve (1934), mely szintén számos új, korszerűsített kiadásban jelent meg később, 1965-ig. Több egyéb tudományos és tudományfilozófiai könyvet is írt. Több mint száz tudományos publikációja jelent meg. Tankönyvein, összegzésein kémikusok generációi nőttek fel.

 

Szerkesztője és szerzője is volt 1940-ben „A természet világa” c. sorozat kémiai kötetének, 1945 után pedig a Természettudományi Lexikon”-nak, A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai” c. kiadványnak, a MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményeinek és a Magyar Kémiai Folyóiratnak. Sokat tett az oktatási formák fejlesztéséért, az egyetemek szervezeti továbbépítéséért. Jelentős része volt az akadémiai reform végrehajtásában, a kutató intézeti hálózat fejlesztése és teljessé tétele terén. A második világháború után írt ismeretterjesztő művei közül az Atomok és molekulák és A tűztől az atomenergiáig emelkednek ki.

 

Munkásságát két Kossuth-díj, számos magas kormánykitüntetés, az Akadémiai Aranyérem, több külföldi szervezet emlékérme, külföldi akadémiai tiszteleti tagság és több egyetem tiszteletbeli doktori címe ismerte el.

 

  

 

Művei:

 

 

 

Az atomokról és az anyag szerkezetéről (Budapest, 1930)

 

Fizikai-kémiai praktikum (Proszt Jánossal; Sopron, 1934)

 

Az alacsony hőmérsékletek jelentősége és előállítása (Budapest, 1937)

 

Fizikai kémia I. (Náray-Szabó Istvánnal és Schay Gézával; Budapest, 1941)

 

Bevezetés a fizikai kémiába (Budapest, 1943)

 

Vegyszerismeret I–II. (Budapest, 1943, 1946)

 

Fémek korróziója és védelme (Budapest, 1943)

 

A katalízis (Budapest, 1944)

 

Atomok és molekulák (Budapest, 1946)

 

Elméleti fizikai kémia I–III. (Schay Gézával; Budapest, 1952)

 

A fizikai kémia alapjai (Budapest, 1958)

 

A természettudományok néhány kérdésének világnézeti vonatkozásai (Budapest, 1960)

 

Az anyagszerkezet alapjai (Budapest, 1961)

 

Anyag és mozgás. Adalék a kémiai jelenségek dialektikájához (Budapest, 1962)

 

A tűztől az atomenergiáig (Budapest, 1962)

 

Filozófiai tallózás a természettudományokban (Budapest, 1965)

 

A világ anyagi szerkezete (Budapest, 1965)

 

Az energia kémiai forrásai (Budapest, 1967)

 

Elektródfolyamatok kinetikája (Budapest, 1969)

 

A tudományos technikai forradalom és a társadalmi haladás (Budapest, 1971)

 

Transzportfolyamatok vizes oldatokban (Budapest, 1971)

 

Kinetik der Elektrodenprozesse (Budapest, 1975)

 

 

 

 Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2011. szeptember 25.
Nézettség: 3,023 Kategória: Tudósok, feltalálók » Vegyészek
Előző cikk: Erdey László Következő cikk: Földi Zoltán


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: