Balló Rudolf


Balló Rudolf

 

BALLÓ RUDOLF

 

(1884-1969)

 

 

 

1884. április 24-én született az Arad megyei Borosjenőn.Iskoláit Aradon végezte. Tanulmányait 1902-ben a budapesti Tudományegyetemen folytatta. Egyetemi évei alatt rendszeresen hallgatta a Műegyetemen Wartha Vince és Pfiefer Ignác előadásait, ekkor szívta magába a kémiai technológiai szemléletet, amely egész életútját és munkásságát meghatározta. 1906-ban kitűnő eredménnyel tette le a tanári szakvizsgáját és „summa cum laude” minősítéssel szerezte meg vegyészdoktori oklevelét. Közben a Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézetében vezette a gyógyszerész hallgatók gyakorlatait, ezzel párhuzamosan az intézeti külön laboratóriumban folytatta a kutatásait. Kutató munkája során a dolomit és szilikát ásványok keletkezési feltételeit vizsgálta, részben a Magyarhoni Földtani Intézet támogatásával, részben ösztöndíjjal a bécsi Tudományegyetem ásványtani intézetében. Tudományos és oktatói munkája mellett jelentős társadalmi tevékenységet is folytatott. 1917-ig a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője. A húszas évek elején Isola Művek Rt. néven vegyi üzemet alapított, ahol először gyártottak és dolgoztak fel Magyarországon műanyagot így méltán nevezhető Balló Rudolf a műanyag ipar úttörőjének. 

 

Oktatott a Tudományegyetemen, szervezte a műanyagipari kutatást, szabványosítást. A MKE-ben megszervezte a Műanyag-, Gumi- és Lakkipari Szakosztályt, amelynek elnöke volt. 1952-ben megbízták a Budapesti Műszaki Egyetemen a Műanyag- és Gumiipari Tanszék megszervezésével. A tanszék oktató és kutató munkáját az egyetemi reformot jóval megelőzve korszerű alapokra építette fel. A tanszék adminisztratív vezetésétől 1960-ban vált meg, de nyugdíjba vonulása után is mindvégig a kutatómunka aktív irányítója maradt. Munkássága elismeréseként 1952-ben a kémiai tudományok kandidátusává, 1959-ben a kémiai tudományok doktorává nyilvánították.

 

  

 

Szabadalmai:

 

  

 

152693 BA1639 Fővárosi Villamos Vasút Műanyag féktuskó

 

146279 BA1089 Kutasy Lajossal Sínleerősítés vasbeton aljon

 

145695 BA1246 Küvetta

 

141937 B15560 Csapágy vagy csapágypersely műanyagból és eljárás előállítására

 

113862 B12489 Molnár Ernővel Fékpofa és fékbetét, valamint eljárás előállításukra

 

97554 H7987 Horváth Károllyal Szűrő fúrt kutakhoz

 

97164 H7987 Horváth Károllyal Eljárás keretléc-massza előállítására

 

Eljárás műcsiríz előállítására

 

 

 

Ezek közül a legfontosabbak: fékpofa és fékbetétek (1935) és csapágyak és csapágyperselyek (1942) műanyagból történt előállítására.

 

 

 

 

 

 

 

 Szerkesztés dátuma: péntek, 2011. szeptember 30.
Nézettség: 2,669 Kategória: Tudósok, feltalálók » Vegyészek
Előző cikk: Balló Mátyás Következő cikk: Bánfihunyadi János


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: