Erdey László


Erdey László

 

 

ERDEY LÁSZLÓ

 

(1910-1970)

 

 

 

1910. február 12-én született Szegeden, itt végezte középiskolai tanulmányait is. Egyetemi tanulmányait már budapesti tudományegyetemen végezte, ahol kémia-fizika tanári oklevelet szerzett. A Szabadalmi Bíróságnál és az Országos Közegészségügyi Intézetben dolgozott. 1938-ban doktorált elektrokémiai tárgykörben, majd a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgálati Intézetében tevékenykedett, ahol széleskörű analitikai kémiai gyakorlatra tett szert. Itteni munkáját katonai szolgálata miatt többször meg kellett szakítania. Ezen idő alatt is végig kapcsolatban maradt az egyetemmel, részt vett annak oktató, kutató munkájában.

 

1949-ben intézeti tanárrá nevezték ki a Tudományegyetemen, majd őszétől intézeti tanárként vezette a Műegyetem Általános Kémiai Tanszékét. 1950-től elsőként Vegyészmérnöki Kar dékáni tisztét látta el. Egy év elteltével már a kémiai tudományok doktora.

 

A munkája során szerzett széleskörű analitikai szemléletét és gyakorlatát egyetemi tanárként továbbfejlesztette és hazánkban a modern analitikai kémia megteremtőjévé vált. Analitikai kémiai kutatásai világszerte ismertek, mellyel egyaránt gazdagította a termikus, a térfogatos, és a súly szerinti analízis, a spektrálanalízis és az analitikai kémia elméletét.Nagy szerepet játszott az egész magyarországi kémiai kutatás korszerű megszervezésében. Megvalósította a korszerű műszeres analízis oktatását. Jelentős érdemei voltak a műszeres analitikai szakmérnökképzés megszervezésében.

 

Közel ötszáz közleménye, illetve tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. Bevezetés a kémiai analízisbe” c. kétkötetes munkája tíz kiadásban jelent meg. A kémiai analízis súly szerinti módszerei” c. háromkötetes műve a magyar kiadást követően németül és angolul is megjelent.

 

A Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta. Az Akadémián a Kémiai Tudományok Osztályát 1951-1959-ig irányította, mint osztálytitkár. Több hazai és külföldi tudományos társasági funkciója mellett öt szaklapnak - köztük három külföldön megjelenőnek – szerkesztő bizottsági tagja, illetve elnöke volt. Számos elismerés, tudományos cím, magas kitüntetés, köztük két Kossuth-díj méltányolta tudományos érdemeit.

 

Budapesten hunyt el 1970. február 21-én. Az MTA 1971-ben Erdey-díjat alapított az analitikai kémia területén kiemelkedő eredményeket elért fiatalabb kutatók jutalmazására.


 


Szerkesztés dátuma: péntek, 2011. szeptember 30.
Nézettség: 2,246 Kategória: Tudósok, feltalálók » Vegyészek
Előző cikk: Bródy Imre Következő cikk: Erdey-Grúz Tibor


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: