Ádám Jenő


Ádám Jenő

Ádám Jenő (Szigetszentmiklós, 1896. december 12. – Budapest, 1982. május 15.) zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus.

 

Az első világháború során orosz hadifogságban zenekart, kórust szervezett. Taturszkban zeneiskolát alapított. Hazatérve Kodály Zoltán zeneszerzés növendéke volt a Zeneakadémián, ahol később ő maga is tanított, kórust vezetett. A „Kodály-módszer” kidolgozásában és gyakorlatba ültetésében kulcsszerepet játszott. Munkásságának emléket állít a Szigetszentmiklóson található Ádám Jenő Emlékház és a Köztemetőben álló síremléke.

Évtizedekig élt a XII. kerületben, Krisztinavárosban a Moszkva téren.

Díjai

 • Kossuth-díj (1955);
 • Érdemes Művész (1957).

 

Főbb művei

Zeneművek

 • Ez a mi földünk (Bp., 1923);
 • Magyar Karácsony (Bp., 1929);
 • Mária Veronika (Bp., 1937);
 • Panasz és ünnepség (Bp., 1941).

 

Zenekari művei

 • Dominica (szvit, Bp., 1925);
 • Európa (Bp., 1939).

 

Kórusművek zenekarral

 • Ember az úton.
 • Szimfonikus freskók (Bp., 1945).

 

Kamarazene

 • 2 vonósnégyes (Bp., 1924, 1930);
 • Arany János dalai (Bp., 1951).

 

Egyéb zeneművek

 • Számos kórusmű, színpadi kísérőzenék, dalok, népdalfeldolgozások, hat film zenéje.

 

Könyvek

 • A skálától a szimfóniáig (Bp., 1943);
 • A muzsikáról (Bp., 1953, 1955);
 • Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján;
 • Szo–Mi – az általános iskolák énektanításának tankönyve.

Szerkesztés dátuma: hétfő, 2010. február 8. Szerkesztette: Kuki Atilla László
Nézettség: 3,750 Kategória: Zeneszerzők
Előző cikk: Ábrányi Kornél Következő cikk: Bakfark Bálint


   







Tetszik  

Megjegyzések

Ajtai-Baricsa Edith Katalin
csütörtök, 2011. december 1. 16:04
(Szigetszentmiklós, 1896. dec. 13.-Bp. 1982. máj. 15.): zeneszerző, kórus- és oratórium-karnagy, zeneakadémiai tanár, tkv.-író, a zenei népművelés nagy kisugárzású előadója itthon és külföldön egyaránt. Érdemes művész (1955), Kossuth-díjas (1957). Az első világháborúban orosz hadifogságba esett, ahol kórust, zenekart, színházat, zeneiskolát alapított. Megtanult oroszul és bejárta Nyugat-Szibériát és Turkesztánt is. Hazaérkezése után a bp.-i Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kodálytól zeneszerzést tanult (1921-1925). 1933-ban Felix Weingartner növendékeként Berlinben zenekari-karnagyi diplomát nyert. Különféle isk.-típusokban tanított (1921-1938). 1929-től nyugdíjazásáig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára (1929-1959). Tanított népzenét, szolfézst, zeneelméletet, módszertant, kamaraéneket, dalirodalmat. Ugyanakkor a középiskolai ének- és zenetanárképző tszv. tanára (1933-1959), húsz éven át vezette a főiskola énekkarát, ezzel egy időben az operatanszak és az ének főtanszak vezetője is volt. Zeneszerzői munkásságát Kodály elismeréssel fogadta. A húszas évektől kezdve érdeklődése az iskolai ének- és zeneoktatás felé fordul. Fő pedagógiai művét, az 1944-ben két kiadásban megjelent, Módszeres énektanítás t Kodály biztatására dolgozta ki. A könyvben leírt metódus később "Kodály-módszer" elnevezéssel terjedt el. Kétségtelen, hogy erre Kodály alkotásai és tudatos megnyilvánulásai is adtak példát. Ez a nemzetnevelő szándék kiszélesedett. A módszert mind többen formálták, használták, ezért később maga Ádám Jenő is a "magyar metódus" elnevezést használta. Ádám Jenő később gyakorlati segédkönyvül elkészítette az Énekszó c. folyóirat mellékleteként, nyolc füzetből álló Szó-Mi c. sorozatát (1943-1946). Továbbá Kodály Zoltánnal megírta az I-VIII. osztály számára énektkv.-sorozatát (1947-1948), melyet 1950-ben kivontak az iskolai használatból. - A harmincas évek végétől zenei-népművelő munkája mind kiterjedtebb lett. Az iskolai kereteken túl rádióelőadás-sorozatai, később országos útjai, majd tv-előadás-sorozata (1958-tól) a zene legismertebb népszerűsítőjévé tették. A népdaltanítástól kezdve, a klasszikus szimfóniák titkainak ismertetésével a zenei műveltség terjesztőjévé vált. E törekvését könyv formájában is megalkotta Skálától a szimfóniáig c. (1943). 1953-ban jelent meg a Muzsikáról c. könyve. Nyugdíjazása után az amerikai magyarság körében tartott zenei előadásai legendás hírűvé váltak. Ezek nagy része a m. népzene terjesztését is szolgálta. Zenei népművelő munkája felbecsülhetetlen értékű. Zeneszerzői munkássága döntő többségében m. népzenei ihletésű. Egyházzenei munkássága is alapvető volt, mert elévülhetetlen érdemeket szerzett a ritmikus zsoltáréneklés meghonosításában a ref. egyház számára. Írt színpadi, kóruszenekari, szvitszerű önálló és kamaraműveket, dalokat, színpadi kísérőzenéket, filmzenét és számos kórusművet komponált. Sokrétű életének iskolai és zeneakadémiai tanári munkája mozgósító erejével, élményt nyújtó képességével életünk közösségformálójává vált. A m. zene terjesztését is szent feladatának érezte itthon és külföldön. Életében a legegyszerűbbtől a legmagasabbrendűig tudott minden téren egyaránt szolgálni. Ezt épp Kodály világította meg legelismerőbben: ".szerencsésen egyesíti magában a legmagasabb zenei képzettséget a népiskolai gyakorlat közvetlen tapasztalataival". - F. m.:Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján. (Vezérkönyv Kodály Z.: Iskolai énekgyűjteményéhez, valamint Kodály-Ádám: Szó-Mi daloskönyveihez.) Bp. 1944.; Módszeres énektanítás. Módszertani segédkönyv Kodály Z. Iskolai énekgyűjteményének I-II. kötetéhez. Bp. 1944. (Nemzetnevelők könyvtára. 5.)

Szokolay Sándor



Szigetszentmiklóson múzeum őrzi emléklét.

A Városi Helytörténeti Gyűjtemény szomszédságában található az Ádám Jenő Emlékház, mely 1979. X. 5.-én nyitotta meg kapuit a múzeumlátogató közönség előtt.

E házban született a Kossuth-díjas, Érdemes Művész (1896-1982), aki 80 éves korában szülővárosára hagyta minden vagyonát. A tornácos, 120 éves, fehérre meszelt házban állítottuk ki - még életében - a Tanár úr zenei hagyatékát, bútorait állandó kiállítás keretében.

Szigetszentmiklós megbecsülte nagy szülőttének emlékét: nemcsak Emlékház, de utca és zeneiskola is őrzi nevét városunkban. A Honismereti szakkör tagsága 14 év óta gondozza sírját: tavasztól-késő őszig friss virág díszíti a feledhetetlen Tanár úr síremlékét, ahova gyakran zarándokolnak el a muzsika kedvelői.


Ádám Jenő Emlékház
2310 - Szigetszentmiklós
Árpád utca 29.

+36 (24) 368-264
+36 (30)262-1660



A magánénekesképzés mindmáig az általa szerkesztett Dal mesterei sorozatra épül.

Ajtai-Baricsa Edith Katalin
csütörtök, 2011. december 1. 16:06
A dal mesterei

Ajtai-Baricsa Edith Katalin
csütörtök, 2011. december 1. 16:10
.A régi olasz, francia, angol és német mesterek műveiből, valamint Haydn, Mozart és 19. századi romantikus dalirodalom remekeiből készült válogatás kezdő énekesnek gazdag kínálatot nyújt magas hangra a hangképzés és az előadásmód fejlesztésére, tökéletesítésére. A magyar mellett eredeti nyelvű szöveggel közreadott dalok ambitusa kevés kivételtől eltekintve nyolc hang körül mozog és középfekvésben van lejegyezve, ám hangfajonkénti transzpozíciós ajánlatokat is tartalmaznak. A magyar énekoktatás egyik legjobban bevált és legtöbbet használt kiadványsorozata. A tanulás kezdeti éveiben minden énekes növendéknek ajánljuk.
Tartalomjegyzék
1. Caccini, Giulio – Hárs Ernő: Nyugtalan ámor
2. Caccini, Giulio – Szabó Miklós: Ámor, mit váratsz?
3. Peri, Jacopo – Hárs Ernő: Kezdj dalra vélem
4. Quagliati, Paolo – Lányi Viktor: Tavaszi dal
5. Falconieri, A. – Szabó Miklós: Ó, bűbájos barna fürtök
6. Bíbor ajkad
7. Scarlatti, Domenico – Lányi Viktor: Meddig tart e kínos élet
8. Perti, G. A. – Hárs Ernő: Ajkad ontja a dalt
9. Carissimi, Giacomo – Szabó Miklós: Hűtlen szívem
10. Caldara, Antonio – Lányi Viktor: Fényben fürdik a táj
11. Krieger, Adam – Krieger, Adam, Hárs Ernő: Esti dal
12. Krieger, Adam – Hárs Ernő: Agglegény örömök
13. Albert, Heinrich – Dach, S., Hankiss János: Őszi dal
14. Voigtländer, Gabriel – Hankiss János: Ó. álnok szív
15. Hammerschmidt, Andreas – Hankiss János: A csók művészete
16. Graun, Karl Heinrich – Gellert, Chr. F., Hankiss János: Búcsúóda Phyllishez
17. Dedekind, C. Ch. – Tscherning, A., Hárs Ernő: Az idő változása
18. Gabler, Ch. A, – Goethe, Johann Wolfgang von, Hankiss János: Májusi dal
19. Morley, Thomas – Shakespeare, William, Hankiss János: Leány és legény
20. Purcell, Henry – Dryden, John, Hankiss János: Mit kell hát tenem?
21. Bach, Johann Sebastian – Gerhardt, P., Závodszky Zoltán: A jászolnál
22. Bach, Johann Sebastian – Neumeister, E., Závodszky Zoltán: A végső órám
23. Bach, Johann Sebastian – Schemelli, G. Chr., Závodszky Zoltán: Az isteni jóságról
24. Bach, Johann Sebastian – Optiz, M., Szenczi Molnár Albert: Reménységem
25. Bach, Johann Sebastian – Ruben, J. Chr., Hankiss János: Elmúlt egy nap
26. Händel, Georg Friedrich – Hárs Ernő: Ária
27. Händel, Georg Friedrich – Lányi Viktor: Hímes rétek
28. Rameau, Jean-Philippe – Béranger, P. J. de, Hankiss János: A tücsök
29. Blaise, A. B. – Piis, Hankiss János: A cseresznye
31. Piccinni, Niccolo – Rougemont, Hankiss János: Elveszett dolgok
32. Cherubini, Luigi – Béranger, P. J. de, Hankiss János: A vén csavargó
33. Philidor, Anne-Danican – Ducray-Duminil, Hankiss János: A kisgyeremekek
34. Devienne, Francois – Florian, J.-P. Cl. de, Hankiss János: Panasz
35. Dezede, Nicolas – Jouy, V.-J. É. de, Hankiss János: A jelen dícsérete
36. Haydn, Joseph – Stahl, J., Závodszky Zoltán: Falusi jókedv
37. Haydn, Joseph – Závodszky Zoltán: A barátsághoz
38. Haydn, Joseph – Závodszky Zoltán: Édes lányka
39. Haydn, Joseph: Szerelmes óhajtás
40. Haydn, Joseph – Hárs Ernő: Egykedvűség
41. Haydn, Joseph – Závodszky Zoltán: Az elhagyott
42. Haydn, Joseph – Gleim, J. W. L., Hárs Ernő: Megelégedettség
43. Mozart, Wolfgang Amadeus – Závodszky Zoltán: A fonólányka
44. Mozart, Wolfgang Amadeus – Overbeck, Chr. A., Závodszky Zoltán: Vágyódás a tavasz után
45. Mozart, Wolfgang Amadeus – Weisse, Chr. F., Hárs Ernő: Megnyugvás
46. Mozart, Wolfgang Amadeus – Jäger, M., Hárs Ernő: A reményhez
47. Mozart, Wolfgang Amadeus – Weisse, Chr. F., Hárs Ernő: Eltitkolás
48. Mozart, Wolfgang Amadeus – Hagedorn, Fr. von, Hárs Ernő: Az anyóka
49. Mozart, Wolfgang Amadeus – Goethe, Johann Wolfgang von, Závodszky Zoltán: Az ibolya
50. Mozart, Wolfgang Amadeus – Jäger, M., Hárs Ernő: A magányhoz
51. Mozart, Wolfgang Amadeus – Gleim, J. W. L., Hárs Ernő: Óhajaim
.
Ajtai-Baricsa Edith Katalin
csütörtök, 2011. december 1. 16:13
Döbbenetes, hogy nincs tőle hangfelvétel.

Ajtai-Baricsa Edith Katalin
péntek, 2011. december 2. 12:41
Életének utolsó szakaszában az elismerések ellenére csuf mellőzés -és sok keserüség jutott neki. Mélységes hite , irigyelt tehetsége, sokoldalu alkotói egyénisége- és ezekhez párosult szerénysége tartotta meg kiemelkedő emberi nagyságát.Az utolsó interjut László Zsuzsa riporter készitette vele, ami kb .egyórás vallomás volt...és valószinüleg megtalálható a MTV archivumában.
Egyszer talán valakinek eszébe fog jutni, aki közreadhatja ezt a hiánypótlást



Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: