Hungarikumok

 

Lőrincrévi pontozó


Lőrincrévi pontozó

A táncpélda Karsai Zsigmond táncát mutatja be, aki a Maros-Küküllő vidéki táncdialektus nyugati részének egyik legkiválóbb táncos egyénisége. Kivételes megőrző egyénisége, és a gyűjtés szerencsés körülményei együttesen eredményezték ismeretanyagának teljes feltárást, amely nem csak magyar, hanem európai viszonylatban is szinte páratlan gazdagságról tanúskodik. Karsai tánckincse magába sűríti a tágabb értelemben vett szülőföldje hagyományainak minden értékét. Különös szerencse, hogy Karsai táncanyagát 1943-tól folyamatosan, és minden részletében sikerült feltárni. Kevés példát ismerünk arra, hogy egyetlen ember tevékenysége révén egy egész népcsoport kultúrájának értékei rövid idő alatt nemzeti közkinccsé váljanak. 

Karsai pontozójának motívumkincse négy évtized alatt alig változott. A motívumok variálódása nem ösztönös: a táncszakasz szerkezeti felépítésének logikájából következik, vagy motívumbővüléssel és -összetétellel jönnek létre új figurák. A tánc szerkezeti szintjei közül a motívumok mutatják a legnagyobb szilárdságot, míg a táncfolyamatok teljesen kötetlenek. A táncszakaszok, a pontok variálódása változó: egy részük mindig azonosan jelenik meg, más részük összetétele a pillanatnyi rögtönzés eredménye lehet.

 


Szerkesztés dátuma: vasárnap, 2013. május 19.
Nézettség: 2,100 Kategória: Magyar folklór
Előző cikk: Maros–Küküllő–vidéki pontozó Következő cikk: Magyarlapádi pontozó

Forrás:
tudasbazis.sulinet.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: