Hungarikumok

 

Közepes tempójú forgó–forgatós táncok


Közepes tempójú forgó–forgatós táncok

A nyugat-európai lassú sétáló páros táncokhoz, például a "basse danse"-hoz, vagy a "pavane"-hoz a reneszánsz óta egy gyorsabb ugrós karakterű tétel, a "tourdion" vagy a "gaillarde" is kapcsolódhatott. E táncpárok később zárt forgó páros táncokkal kiegészülve, mint amilyennek a "volta"-t jellemezték, már ciklussá is kibővülhettek. A tánczenei források is azt bizonyítják, hogy a táncpárok megjelenése a proporciós gyakorlatból eredeztethető. Magyarországon a 16-17. században jelentek meg e páros táncok. A feljegyzések eleinte eredeti elnevezéssel (gaillarde, volta), majd később asszimilálódva, már magyar nevükön "kettős"-ként, "hamartánc"-ként, "tót tánc"-ként, vagy "zsidó tánc"-ként említették. Maga a "tót"- és "zsidó tánc" elnevezések e táncok északi jövevény jellegére utalnak. 

A szabad, összefogódzás nélküli vagy nyílt összefogódzású ugrós jellegű és a zárt forgós páros tánc összefüggése, táncpárba, ciklusba kapcsolódása mind a nyugat-európai reneszánsz, mind a magyar tánctörténeti források alapján nyilvánvaló. E táncok gyors hazai meghonosodása és elterjedése kapcsán nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a gaillarde-volta divat északi közvetítéssel olyan kelet-európai közegbe hatolt be, ahol már nem volt ismeretlen az ugrós páros tánc. Az ugrós páros táncéletbeli megléte segíthette elő az új divat gyors terjedését és a helyi táncstílussal való szerves ötvöződését. A régi páros ugrósok könnyűszerrel egészülhettek ki zárt páros forgóssal, és így alakulhattak valódi páros tánctípussá. 

Miként az ugróshoz, a régi forgós páros táncokhoz is kizárólag izopódikus, tetrapódikus kanásztánc dallamok járulnak. E táncok a tempó és a ritmika (s részben dallamanyag) tekintetében két ágra oszthatók: az egyiket a közepes tempójúnak mondható nyolcados mozgású, kifejezetten hangszeres zenére járt tánctípus képviseli, amelyhez a gyimesi kettős és a marosszéki forgatós is tartozik, míg a másik ágat a gyorsabb de egyszerűbb nyolcados mozgású tetrapódikus dallamok által kísért forgós páros táncok jelentik. A gyors tempójú forgó páros táncokat külön foglalkozás keretében mutatjuk be.

 

           


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. május 20.
Nézettség: 1,913 Kategória: Magyar folklór
Előző cikk: Lassú magyaros Következő cikk: Moldvai kettős

Forrás:
tudasbazis.sulinet.hu


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: