Hungarikumok

 

Táltos esküvő


Táltos esküvő

Egyre több pár választja szerelmük megszentesítéséhez a táltos eskövőt, ősi magyar szokás szerint.

 

Esküvő Szer leírása II.

 

 

Az esküvői szertartás szövege

Tátos: Itt állunk Urunk színe előtt. Abban a lelkes, lélekkel telített világban, mely az idők kezdete óta hirdeti Teremtő Istenünk végtelen bölcsességét. Az idők kezdete óta őrzi és tanítja törvényeit. A világ, a világosság kezdete óta vigyázza teremtményeit, óvja láthatatlan karral, táplálja a Nap életadó fényével, táplálja a Föld életadó erejével. Szent hely ez. Körülöttünk minden Őt dicséri, körülöttünk minden az Ő ajándéka s az Ő törvényei szerint létezik. A Teremtő Isten akarata, hogy e világban, e világosságban együtt létezzen nappal és éjszaka, Nap és Hold, Ég és Föld, Tűz és Víz, Fény és Árnyék, Hegy és Völgy, Öröm és Bánat. A Teremtő Isten akarata, hogy e világban együtt létezzen Férfi és Nő. Együtt létezzen a Nő, ki a növekedés, a családi tűzhely őrizője, gyermekeink világra hozója, anyanyelvének tanítója és együtt létezzen a Férfi, aki erejével, bátorságával, kitartásával óvja, fenntartja a családot, védelmezi a népet. Férfi nélkül nő nem növekedik, nő nélkül férfi ereje értelmét veszti. Egymás nélkül nem tölthetik be Isteni rendeltetésüket, gyermekek nemzését, felnevelését, a nemzetség fenntartását. Csak a két fél válhat eggyé, hogy kiteljesedjenek maradékaikban.

Azért vagyunk most itt, szívünkben, lelkünkben is díszesen, hogy e két fél-ember egybekelésére szert tartsunk. Örömmel lássuk, ahogy egymásnak megesküdnek, megtéve ezzel az első lépést egy hosszú, nehézségekkel, vidámsággal, tanításokkal teli úton, hogy Isten igéjét beteljesítsék. Kérjük áldását egybekelésükre, erősítse meg szándékukat az Úr akarata.

(Tátos: - a terület megtisztítása, védése - a házasulandók odahívása, dalolás - körbejárás, majd a Férfihoz fordul:)

- Hozzád fordulok előbb … (név)! Fogadod-e szent esküvéssel Isten színe előtt, hogy hűséges társa leszel … lányának, …(név)-nak?

A férfi válaszol:

- Fogadom szent esküvéssel, Isten színe előtt, hogy … lánya …nak hűséges társa leszek, mint ahogy a Napnak hűséges társa a fény, az Éj sötétjének pedig a Hold és a Csillagok!

Tátos:

- Fogadod-e szent esküvéssel, Isten színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban?

Férfi:

- Fogadom szent esküvéssel, Isten színe előtt, hogy kitartok mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban, mint ahogy a folyó kitart medrében a tavaszi áradásban, a nyári forróságban, az őszi hűvös szelekben és a téli fagyokban!

Tátos:

- Fogadod-e szent esküvéssel, Isten színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és Gyermekeiteket, megóvod éhségtől, félelemtől és minden nélkülözéstől?

Férfi:

-Fogadom szent esküvéssel, Isten színe előtt, hogy táplálom és védelmezem Őt és Gyermekeinket, megóvom éhségtől, félelemtől és minden nélkülözéstől, mint ahogy a Szarvasbika óvja az Ünőt s a Borjakat!

( A Tátos dobolni kezd, körbejárja őket, miközben: ) A Férfi lecsatolja ivókürtjét, bort tölt, elsőként csak egy kortyot iszik, majd ivásra nyújtja a Nőnek, végül fenékig üríti, kendővel megtörli, majd a kendőt a Nőnek adja.

Férfi:

- A szívből jövő szeretet örökké éljen lelkemben!

( Tátos: a Nőhöz fordul:)

- Hozzád fordulok most, … lánya …(név)! Fogadod-e szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy hűséges társa leszel … fia …(név)nak?

Nő:

- Fogadom szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy … fia …(név)nak hűséges társa leszek! Legyen tanúm világosban az életadó Nap, éj sötétjében a minket vigyázó Csillagok!

Tátos:

- Fogadod-e szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy kitartasz mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban?

Nő:

- Fogadom szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy kitartok mellette jóban és rosszban, fényben és sötétben, örömben és bánatban! Legyenek tanúim hallgatag erdők, könnyű szélben hajladozó bokrok susogó levelei, Földanya méhéből eredő patakok vidám fodrai!

Tátos:

- Fogadod-e szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy táplálod és védelmezed Őt és gyermekeiteket a családi tűzhely melegével, múlhatatlan szeretettel és tisztelettel?

Nő:

- Fogadom szent esküvéssel Boldogasszony színe előtt, hogy táplálom és védelmezem Őt és gyermekeinket a családi tűzhely melegével, múlhatatlan szeretettel és tisztelettel! Legyenek tanúim az erdők, mezők rejtekében élő vadak és az ég szabad szárnyasai!

( A Tátos dobolni kezd, körbejárja őket, miközben: ) A Nő elővesz egy kendőbe rejtett kalácskát, megkóstolja, majd két kézzel felkínálja a Férfinek, aki kettőbe töri. Megeszik, majd ezt a kendőt a Férfinak adja.

Nő:

- A szívből jövő szeretet örökké éljen lelkemben!

( A Tátos folytatja:)

- Esküvést tettetek az Úr és Boldogasszony színe előtt! Legyen erőtök testben, lélekben és szellemben megtartani fogadalmatokat! Legyen erőtök töretlenül járni a becsület, igazmondás és szeretet ösvényén! Vezessen Benneteket a tiszta lelkiismeret, őseink bölcs törvényei s a világ világosságát fenntartó Teremtő Egy Isten! Reátok borítom ezt a takarót, őseinket vezérlő aranyos agancsú égi szarvasunk földi képének bőrét!Jelképezze ez, hogy a két fél-ember eggyé vált, szent akarattal!

(A Férfi és a Nő kézenfogva féltérdre ereszkednek, a Tátos rájuk teríti a szarvasbőrt, amit csak a tűzugrás után vesznek le a hátukról!) (Tátos: Áldás-énekkel - amibe a jelenlevőket is bevonja, ismét körbejárja, majd a tűzhöz vezeti őket .)

- Tegyétek meg az első lépést közösen! Ugorjatok át kéz a kézben a tűz fölött, hogy magatoknak tudhassátok utatokon a Föld s az Ég támogató erejét!

(A jelenlévők kézfogással kört alkotnak! A Táltos dobolni kezd, a többiek táncolnak!)

Tátos: Áldás! Áldás! Áldás! (UGRÁS!)

Férfi és Nő együtt:

- Most pedig legyen közös örömünk ételben, italban, vigadalomban!

 

(Sólyomfi-Nagy Zoltán, Posta Pál)

 

 

Táltos adta össze az ifjú párt

2011. május 21. 20:49 P. G.

 

A polgári esküvő mellett őseink több évezredes szokásai szerint is összekötötte életét szombaton délután Hunyán Vaszkó Kitti és Sóczó Géza.

 — Mindkettőnket érdekel a magyarok ősvallása, közel állnak hozzánk az évezredes tradíciók — mondta el lapunknak az esküvőjük előtt, az akkor még vőlegény, szombat délután óta már ifjú férj, Sóczó Géza.

 Hozzátette, nem akarnak másokat átformálni, nem akarnak úttörők lenni, egészen egyszerűen csak szerették volna őseink táltos-sámán szertatása szerint is összekötni életüket.

 A polgári esküvő és a teljesen hagyományos lakodalom előtt megtartott menyegzőnek a hunyai liget adott otthont, ahol a táltos, a Piliscsabáról érkezett Barát István egy nem teljesen szabályos, tojásformára emlékeztető kört rajzolt a földbe. Ebben a négy őselem a víz, a tűz, a levegő és föld egyaránt megjelent, hogy segítse az ifjú párt.

 A vőlegény és a menyasszony ezután kezébe fogta őseink nyilát, amely az ősi hit szerint az égiekhez továbbította közös imájukat. Később ételáldozatot, az erőt kifejező húst, a bölcsességet szimbolizáló borsót és a boldogságot hozó gyümölcsöt vették magukhoz. A táltos pedig arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy esküvőjük után két fél alkot egy örökre szóló egészet.

 

Ősi esküvő

 

Az Arvisura rovás szerint az egyistenhívő és egy párt választó Magyarok ősi esküvőjük, igaz eskü és örökre szólóan alkot két félből egy egészet. Az esküvői szertartást a sámán vezette le, aki jól is ismerte az egybekelő fiatalokat és azok őseit.

 - Megáldalak benneteket a Földanya, Tűzanya és Életanya nevében, a Tóre­mek parancsára, akik szívből szeretik egymást, azokat földi hatalom nem választhat­ja széjjel. A szerelem-szeretet égi eredetű, amely a szívünkből fakad és örökké tart. Ezért Joli-Tórem felhívása nyomán felkérlek Benneteket, gondoljátok meg, amikor Örök-Hűséget esküdtök az Égi-Anyák előtt, mert csak a sír választ el majd Bennete­ket. A gazdagság csak mulandó és sokszor súlyos terhet jelent, míg a szerelem, majd pedig a szívből jövő szeretet örökké él a lelkünkben. Ezért válaszolj fiam, hogy az Élet-harcaiban melléd álló leánykát szereted-e? Apját-anyját és az őseit, amelynek véréből származik, szereted-e?

 - Szeretem? Az Égi-anyák a legjobban tudják, hogy szívemben az Örök-hűség csi­lingel. Az ő apja az én apám, az ő anyja az édesanyám, az ősei az én őseim. Esküszöm, hogy mátkámat soha el nem hagyom, hogy az ősök tisztelete örökké éltessen bennün­ket! Szüleit pedig mint az én szüleimet tisztelni fogom! Fogadom, hogy a feleségemet soha el nem hagyom és örökké szeretem!

 - Esküvésedet az Égi-anyák nevében a törzsszövetség tagjai elfogadják, örök érvé­nyűnek ismerik el és most ősi szokás szerint felszólítlak leányom, hogy vállalod-e a házasélet fele terhét, az élet minden területén való sírig tartó hűséget, amelyet az Égi­ek figyelemmel kísérnek. Ezért mondd meg az Égi-anyák előtt, hogy a melléd álló ifjút szereted-e?

 - Szeretem! Az idők végtelenségéig hű maradok az eskümhöz. Vállalom az ősök tiszteletében, hogy a szívemből fakadó vérüket az ő tiszteletükre nevelem. Magamra veszem ezen új család minden terhének a felét, mert az Örök-szerelemből új életek fakadnak! Ennek az esküvésnek emlékére kérem az Égi-anyák áldását!

 Ezután a háztűznézőben készített ételt az Égi-anyák legszentebb zugában elhelyezett szob­rocskákhoz vitték és a közösen készített étellel az ősanyákat megkínálták. Utána a ná­szon megjelenő asszonyok az ifjú asszonyt törzs asszonyává avatták

 

 

 

 


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2013. április 29. Szerkesztette: Katona Annamária
Nézettség: 9,520 Kategória: Hagyományok és ünnepek
Előző cikk: Óévbúcsúztató és Újévi népszokások Következő cikk: Új esztendőhöz kapcsolódó babonák, szokások

Forrás:
www.tengrikozosseg.com


   
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: