Sáros vármegye


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáros vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia része.

Földrajz
A vármegye területe nagyrészt hegység. Fontos folyóinak, a Hernádnak, a Tárcának a völgyében találhatóak csak szűk síkságok. Hegycsoportjai a Kárpátok északi hegycsoportjaihoz tartoznak. Északról Galícia, keletről Zemplén vármegye, délről Abaúj-Torna vármegye, nyugatról pedig Szepes vármegye határolta.

Történelem
Sáros vármegye előzménye a 12. században létrejött sárosi erdőispánság volt, majd Újvár vármegye része lett. Sáros vármegye a 13. században alakult ki, mint önálló nemesi vármegye.

1918-tól Csehszlovákia része. Az I. bécsi döntés nem érintette, területe a II. világháború alatt a történelemben akkor először független Szlovákia része volt. 1996 óta legnagyobb része a szlovákiai Eperjesi kerülethez, néhány déli községe pedig a Kassai kerülethez tartozik.

Közigazgatás
A vármegye 1910-ben hét járásra volt felosztva:

  •     Bártfai járás, székhelye Bártfa
  •     Eperjesi járás, székhelye Eperjes
  •     Felsővízközi járás, székhelye Felsővízköz
  •     Girálti járás, székhelye Girált
  •     Héthársi járás, székhelye Héthárs
  •     Kisszebeni járás, székhelye Kisszeben
  •     Lemesi járás, székhelye Lemes


A megyéhez három rendezett tanácsú város is tartozott:

VIDEÓ

 

Forrás: Wikipédia


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. szeptember 13.
Nézettség: 1,802 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Pozsony vármegye Következő cikk: Somogy vármegye


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: