Szeben vármegye


     


 

 

 

 

 

 

 

Szeben vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Területe jelenleg Románia területéhez tartozik.

Földrajz
A vármegye területe nagyrészt hegység. Déli és középső részén a Szebeni-havasok, többi részén a Resinári-hegység csoportjai emelkednek. Csak az Olt és a Szeben folyók mentén voltak jelentéktelen síkságok. Legfontosabb folyói: az Olt, a Szeben, és a Sebes folyók voltak. Északról Alsó-Fehér és Nagyküküllő vármegyék, keletről Nagyküküllő és Fogaras, délről Románia, nyugatról pedig Alsó-Fehér és Hunyad vármegyék határolták.

Történelem
Szeben vármegye az 1876-os megyerendezés során alakult Szeben székből, Szászsebes székből, Szerdahely székből, Újegyház szék nagy részéből, továbbá Alsó-Fehér vármegye és Felső-Fehér vármegye egyes községeiből. E terület, illetve a központja, Nagyszeben Erdély történetében mindig is a szászok egyik legfontosabb kulturális, kereskedelmi és közigazgatási központja volt.

1918-tól Románia része. A II. bécsi döntés nem érintette a vármegye területét. Az egykori vármegye területe ma is Romániához tartozik, nagy része Szeben megyéhez, Szászsebes és környéke pedig Fehér megyéhez.

Közigazgatás
A vármegye hat járásra volt felosztva és két rendezett tanácsú város tartozott hozzá 1917-ben:

 

VIDEÓ

 

Forrás: Wikipédia


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. szeptember 13.
Nézettség: 1,680 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Szatmár vármegye Következő cikk: Szepes vármegye


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: