Szerém vármegye


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerém vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli, Horvát-Szlavónországhoz tartozó részében. Területét Horvátország és Szerbia között osztották fel.

Földrajz
A vármegye területének legnagyobb része síkság, amelybe a Duna folyótól délre található dombság nyúlt be. Északról Magyarország (Bács-Bodrog vármegye), keletről Magyarország és Szerbia, délről Bosznia, nyugatról pedig Verőce vármegye és Pozsega vármegye határolta.

Történelem
A vármegye területe a 12. században került a Magyar Királyság fennhatósága alá. Ezen a területen abban az időben két régió, Szerémség és Vukovár régiók léteztek, amelyeket 1521-ben elfoglalt az Oszmán Birodalom, és a két régió 1544-től egy szandzsákot (török közigazgatási egység) alkotott. 1526 végén Cserni Jován kényszerítette uralma alá a még magyar kézben levő területeket, de uralma nem tartott sokáig. A Habsburg Birodalom két részben szerezte meg ezt a területet: először 1688-ban a terület kisebb része, majd 1718-ban a terület nagyobbik része is a Habsburgokhoz került. A vármegye területe 1848-1849 között a Szerb Vajdaság területéhez tartozott. Majd 1849-1860 között Szerb Vajdaság és Temesi Bánság osztrák koronatartomány része volt. A vármegye területe 1868-ban került vissza magyar közigazgatásba. Az I. világháború után a vármegye területe a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területéhez csatolódott. A II. világháború alatt a terület a Független Horvát Államhoz, majd 1945-től újra Jugoszlávia területéhez tartozott. 1991-től a vármegye nyugati része Horvátország, keleti része pedig Szerbia területéhez tartozik.

Közigazgatás
A vármegye kilenc járásra volt felosztva 1917-ben:

  •     Ópázovai/Ópazovai járás, székhelye Ópázova (horvátul: Stara Pazova)
  •     Szávaszentdemeteri járás, székhelye Szávaszentdemeter (horvátul: Sremska Mitrovica) rendezett tanácsú város
  •     Szegfalvi/Sidi járás, székhelye Szegfalva (horvátul: Šid)
  •     Újlaki járás, székhelye Újlak (horvátul: Ilok)
  •     Ürögi/Iregi járás, székhelye Ürög (horvátul: Irig)
  •     Vinkovcei/Vinkováci járás, székhelye Vinkovce (horvátul: Vinkovce)
  •     Vukovári/Valkóvári járás, székhelye Vukovár (horvátul: Vukovar)
  •     Zimonyi/Zemléni járás, székhelye Zimony (horvátul: Zemun) törvényhatósági jogú város
  •     Zsupányai/Zsupanyai járás, székhelye Zsupánya (horvátul: Županja)

 

VIDEO

VIDEO

 

Forrás: Wikipédia


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. szeptember 14.
Nézettség: 1,793 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Szepes vármegye Következő cikk: Szilágy vármegye


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: