Hungarikumok

 

Bajai keringő


Bajai keringő

Származási hely: A két világháború között Baja városában, korábbi típusú szegemagasszálló keringők és bácskai keringők keresztezésével kialakított kis testű, esús keringőfajta.

A küllem főbb jellemzői: Parlagigalamb nagyságú és testtartású, mérsékelten emelt, enyhén előredomborodó, viszonylag széles mellű galambok.

Fej: A laposan ívelt homlok fokozatosan szélesedve, törés nélkül folytatódik az azonos íveltségű fejtetőben, majd határozott görbülettel ér a tarkótájig, melyet fültől-fülig érő, a fejtető magasságát 1-2 mm-rel meghaladó, kissé elálló élű, két végén rozettában végződő fésű díszít. Enyhe bevágódást követően rövid sörény vezet a nyak hátsó élének tollazatába.

Szem, szemgyűrű: A pofák közepén helyezkedő és enyhén előredomborodó szemek írisze gyöngyszínű, de enyhe vérezettsége elfogadott. A szemgyűrűk kétsorosak, finom szövetűek,.általában világosak. Csak a kékek és a kékfakók szürkés szembőre nem kifogásolhatók.

Csőr: A homlokhoz enyhe töréssel csatlakozó csőrtő mérsékelten vastag, a kávák közepes (15-17 mm) hosszúságúak, kissé lefelé irányulók. A csőrszaru a kékek palaszürke színének kivételével világos, de a fakók csőrhegyének sötétszürke, barna illetve sárga jelzettsége elfogadott. A viszonylag vékony csőrön az orrdudorok alig kiemelkedők, fehéren porozottak.

Nyak: A tőben erős nyak közepes hosszúságú, a fej felé fokozatosan elvékonyodó, függőleges tartású. A toroktáj ívben kimetszett.

Mell: Viszonylag széles, enyhén előredomborodó, kis mértékben emelt tartású.

Hát: Széles váilközből indulva, a farok felé egyenletesen keskenyedik és enyhén lejt.

Szárnyak: Pajzsban szélesek, a test oldalaihoz feszesen simulók, a hátat ját takarják. A váilbúbokat a nyaktő tollai csak kis mértékben borítják. A viszonylag hosszú, szorosan záródó evezők elsőrendű csapói a farokra fekszenek, s hegyük annak végét csaknem eléri, de az ellenkező oldaliak egymást nem keresztezhetik.

Farok: Közepes hosszúságú, kormánytollai keskenyre zártak, a hát lejtését törés nélkül követik, számuk: 12

Lábak: Közepes hosszúságúak és enyhén tág állásúak. A feszes tollazattal borított alsócombok félig takartak. A csüdök és az ujjak tollatlanok, élénk pirosak. A karmok színe a csőrével egyező.

Tollazat: Dús, tömött, a testre feszesen simuló.

Szín és rajzváltozatok: Fekete szalagos kék, kovácsolt kék, kékfakó, vörösfakó, sárgafakó, deres. A kékek és a fakók rajzának közös jellemzői: a szárnyszalagok és a farokpánt. A keskeny szalag a szárnypajzsok végén átérve, egymással párhuzamosan fut. A szélesebb farokpánt közvetlenül a kormánytollak zászlóinak vége előtt mutatkozik.

A fakók színét az intenzíven pigmentáló fekete, vörös, illetve sárga szalagok és a farokpánt azokkal azonos színe határozzák meg.

Enyhe hibák: A kívánatosnál erősebb termet, enyhén húzott ívű homlok és a vele kapcsolatos, lapos fejtető, a vöröst akók színes csőrszaruja, mélyen tűzött, a tarkóra simuló fésű, enyhén ívelt, az ideálisnál hosszabb nyak, takaratlan válibúbok, hosszú hát illetve derék evező- és kormánytollak. Enyhén széttérő vagy összefutó, kissé széles szárnyszalagok. A fejnek a pajzsokénál sötétebb színárnyalata.

Súlyos hibák: Durva termet, emelt testtartás, a kívánatosnál rövidebb vagy hoszszabb, vékony csőr, erősen domborodó homlok, ferde, rozetták nélküli fésű, vér- erezett vagy szürke szivárványhártya, durva szövetű, húsos, vörhenyes vagy sötét szemgyűrűk, rövid vastag nyak, keskeny mell, farok mellé vagy alá érkező evezők, széles, rendezetlen farok, a karmok sötét pigmentáltsága. A kkek és a fakók kontúrtollainak egyenlőtlen színezettsége.

Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának sorrendje: Fej, szem, szembőr, alak, testfelépítés, szín, rajz, toliszerkezet,

Röpkövetelmény: 3 óra 30 perc hosszidő

Gyűrűméret: 7 mm


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2010. szeptember 13. Szerkesztette: Klapka Emese- Csilla
Nézettség: 4,271 Kategória: Magyar állatfajták » Galamb
Előző cikk: Bácskai hosszúcsőrű keringő Következő cikk: Budapesti bíbic keringő


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: