Hungarikumok

 

Hungarikumok - Magyar kincsek, egyetemes értékek - Tudás a jelben. A magyar rovásírás ősi betüsora

   

Ősi ABC
Az ősi betűkkel róvott írás fogalmát és jelentőségét Friedrich Klára 1999. október 28-án a Magyarok Házában, a Magyar Műveltség Szolgálat előadássorozatában így határozta meg: „A rovásírás a magyarok őseinek az írása, a legelső írásrendszerek közé tartozik, vagy maga az ősforrás, amelyből minden nép merített írásrendszere kialakításakor.
 
Az élet természetes módon szervesen születik és szervesen fejlődik. Hasonlóképpen az emberi gondolkodás és annak képi kifejezése is: az írás, a rajz is. Nem lehetett véletlenszerű az írásjelek egykori választása sem, létüket az ember mindennapi életben gyökerező szerves tudása, tapasztalása hozhatta felszínre.
Magyar rovásjelek táblázata
A rovásírás oktatása
Friedrich Klára és Szakács Gábor fáradhatatlan közszolgálati munkájának eredménye, hogy mára a rovásírás használata sok gyermek számára vált természetessé. Több mint tíz éve a Kárpát-medence egész területén rovásírást ismertető köröket szerveznek.
Rovásírás (Játék)
„A hét részből álló rovásírásos játékban óvodáskortól felnőttkorig, kezdőtől haladóig mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. A betű, kép, szótag, szó, számrovás egyeztető lapok mellett, akár egy egész szakkörnek is izgalmas elfoglaltságot nyújt az 540 rovásbetű, amelyből szavakat, mondatokat lehet kirakni.
Őseink írása (Társasjáték)
A játék bemutatása: Az Őseink Írása párosító jellegű játékban 2-6 játékos szórakoztató formában ismerheti meg és könnyedén sajátíthatja el őseink titokzatos, beszédes jeleit, a rovásírást és a ma is használatos magyar ABC betűit. A grafikus ábrázolásban Magyarországra jellemző állatokat, növényeket és tárgyakat jelenítettünk meg.
Rovásírás a mindennapi életben - helységnévtáblák
Hajlamosak vagyunk közönnyel kezelni az újonnan sorozatosan megjelenő, rovásírással írt helynévtáblákat. Sokak számára most még talán külsőségnek és különcségnek számít. Ideje lenne természetesnek elfogadni a magyar szellemiséghez ma is nagyon kötődő ősi írásmódunk használatát az élet minden területén.   Ipolynyék  Gyergyóalfalu  Szigetszentmiklós
A magyar rovásírás főbb lelőhelyei
1. Bologna (Olaszország)2. Nikolsburg (Csehország)3. Konstantinápoly (Törökország)4. Nagyszentmiklós (egykori Torontál megye)5. Margitsziget6. Szarvas7. Homokmégy-Halom (Duna-Tisza-köze)8. Felsőszemeréd (Léva mellett)9. Tordos (egykori Hunyad megye)10. Tatárlaka (egykori Hunyad megye)11. Bögöz12. Énlaka13. Dálnok14. Gelence15. Székelyderzs16. Székelydálya17.
A H jel leginkább magyarul érthető
Érdemes megfigyelni : Az égöv Halak  jegyének jelölése hasonló a rovásírás H  (Hold) betűjéhez. Nem találunk a magyaron kívül még nyelvet, ahol a H betű, a Halak jegye és a változó Hold hasonló megjelenítésre lel.
Szellem és Ige ősi jelei
Az _ G szógyök szóbokrát tanulmányozva rájövünk, hogy az ÉG (IG) - IGE - IGAZ szavak ugyanarról szólnak: a kinyilatkoztatott ISTEN-i alapigazságról. Igének nevezik a varrottas keresztszemeit , de a rovásírás i betűjét is kereszttel  jelölik. Így kapcsolódik össze egyetlen keresztjelben a munka (keresztszemes), a nyelv (i betű) és a hit (ige), ami a Teremtő Istentől jön.

21 cikk | 1 / 3 oldal