Hungarikumok

 

Rókáné komámasszony bujdosása


Rókáné komámasszony bujdosása

Igen rosszra fordult egyszer rókáné komámasszony dolga. Három éjjel s három nap nem akadt ám egy falat. Üres gyomra folyton morgott, folyton korgott. Fülét, farkát leeresztette, magát búnak eresztette. Mit gondolt, mit nem, azt gondolta magában: elmegy messzire, akár a világ végire...

 

Addig megy, meg se áll, míg pecsenyét nem talál. Ment, mendegélt nagy búsan. Aki látta megsajnálta, olyan szomorú volt. Egyszerre csak szembe jő vele kakas úrfi s kérdi:

 

- Hová, hová, komámasszony?

 

- Ne is kérdezd, kakas úrfi - felelt komámasszony. - Elbujdosom a világ végire, hogy ne legyek senkinek terhire.

 

Mondta a kakas:

 

- Oh, oh, szegény komámasszony! Ha elvinnél, mennék veled! Hátha tán hasznodra lennék!

 

- Velem? Ilyen szerencsétlen teremtéssel? - csudálkozott komámasszony. - Hát jere, ha van kedved. Ülj a hátamra. Legalább nem megyek magam.

 

Kakas úrfi felröppent komámasszony hátára, nagyot kukorékolt, szárnyát összecsattogtatta. Hej: hogy az útnak rossz vége lesz, bizony, nem gondolta.

 

Tovább mentek, mendegéltek, szép búzaföld mellé értek. Ott repdesett két galamb. Hej, hogy megijedtek szegény galambocskák! Felrepültek, hagyták a magocskát!

 

- Oh, oh - szenteskedett komámasszony - ne féljetek, én nem bántalak. Vége már a ravaszságomnak, bujdosója lettem a világnak.

 

- Oh, szegény rókáné komámasszony - búgtak, burukkoltak a galambok. - Fáj a szívünk, majd meghasad. Ugyebár üres a hasad? Veled megyünk, vigy magaddal!

 

- Hát jertek, van hely a hátamon nektek is - mondta komámasszony, s nagyokat sóhajtott.

 

Tovább mentek, mendegéltek, egy kerek tó mellé értek. Ott úszkált egy kácsa. Kérdezte ez:

 

- Háp, háp, hová, komámasszony?

 

Mondjam tovább, ne mondjam? A kácsának is kedve kerekedett, rókánéra telepedett. Tovább mentek, mendegéltek s egy barlanghoz értek.

 

- Na, itt álljunk meg - mondotta komámasszony. - Egy nagy tengeren kell átmenjünk. Mielőtt átmennénk, mindenki gyónja meg a bűnét. Te kezded a gyónást, kakas úrfi.

 

- Mi a bűnöd, kakas úrfi? - kérdezte komámasszony.

 

- Kikeriki, kukuriku! Nincsen nekem semmi bűnöm!

 

- Dehogy nincs! - mondotta komámasszony. - Hát az nem bűn, hogy hajnalban kukorékolsz s nem hagyod aludni az embereket?

 

Egy szóval sem védekezhetett kakas úrfi, komámasszony egy-kettőre felfalta.

 

Akkor kiszólt:

 

- Jöjjetek be, galambok! Nos, mi a bűnötök?

 

- Nincs nekünk semmi bűnünk! - feleltek a galambok.

 

- Nincs? Hát a veteménymagvakat ki szedi ki a földből, mielőtt kikelnének? Borzasztó nagy bűn ez!

 

Szegény galambocskák többet nem szólhattak. Őket is bekapta komámasszony.

 

Most a kácsát hívta be:

 

- Mi a bűnöd? Mit mondasz? Semmi sincs? Dehogy nincs! Hát nem loptad el a király koronáját? Ott a fejeden! Tagadod?

 

- Tagadom! Nem igaz! - mondta a kácsa. - Várjon csak kend komámasszony, mindjárt tanút hívok.

 

- Hát, csak hívjon! - gondolta komámasszony. Már úgyis jól megvacsorázott s a tanút majd másnap eszi meg.

 

Kiment a kácsa a barlangból s ahogy kiment, mindjárt találkozott egy vadásszal.

 

- Jere, vadász, jere - szólította meg a kácsa. - Róka van a barlangban.

 

Egyszeribe a barlanghoz mentek s ott a kácsa bekiáltott:

 

- Háp, háp, jöjjön ki, kedves komámasszony! Itt a tanú!

 

Rókáné komámasszony nagy örömében kidugta az orrát, a vadász meg, durr! meglőtte komámasszonyt.

 

Ha a vadász a komámasszonyt le nem lőtte volna, az én mesém is tovább tartott volna.

 


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2012. augusztus 13.
Nézettség: 1,442 Kategória: Népmesék
Előző cikk: Ribike Következő cikk: Rózsa és Ibolya


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: