Hungarikumok

 

Székely botnaptár a 13. századból


Székely botnaptár a 13. századból

Luigi Ferdinando Marsigli olasz hadmérnökről 1690-ben ezt írták:

„A szittya néptörzstől lakott Székelyföldön tanulmányozta és megfigyelte e nép nyelvét s kutatásai közben olyan fát talált, a mely ezen föld első keresztényeinek ünnepeinek naptárát tartalmazza.”

Ugyanis ebben az évben talált rá ez a tudós ember arra a botnaptárra, ami korábban a templomban volt használatos. Ott a hívők rendelkezésére állott, hogy azok elolvashassák rajta a névünnepeket, úgy mint azt ma a falinaptárak segítségével tesszük.

A botnaptár két oldala az év névünnepeit őrzi, a fölöttük lévő rovátkák azt jelzik, hogy azok hány napi távolságra vannak egymástól.

A 3. oldalon Jézus életével kapcsolatos személyi és földrajzi neveket, míg a negyediken vegyes bibliai feljegyzések és az ábécé található.

A botnaptár 150 cm hosszú és több, mint kétszáz szót tartalmaz. A szöveg átírása összesen 914 betűt tesz ki, de ebből a kiírt jelek száma mindössze 617 darab. A betű-összerovások száma 46, ezekben 103 hangérték van.

Ha a rovó minden betűt lerótt volna, fél méterrel hosszabb botra lett volna szüksége!

Marsigli papírra lemásolta a számára ismeretlen szöveget és annak olvasatát is – egy helybéli székely segítségével – aláírta latinul.

Majd Bolognába vitte a gyűjteményébe, s ezzel mentette meg az utókor számára, mert az eredeti időközben elpusztult. Lelkes rovó emberek, Forrai Sándor ismertetése alapján [Küskarácsontól sülvester estig], botmásolatot készítettek, melyekből egy-egy részletet közlünk.

(A BOdoGaszSZoNY olvasat Boldogasszonyt jelent.)

Bárczy Zoltán naptárrészlete [Élet és Tudomány hátlapján]:

Alsó sor jobbról olvasva: BOdoGaszSZoNY, ALBeRT, GYeRGY, MARKOS Fölső sor balról haladva: (GY...)ÜMö-LCSOLtó, PeRSCSA (Perzsia), PAN(... nONIA)

koktel
Bárczy Zoltán naptárrészlete

Schédl Lajos naptárrészlete [a szerkesztő fölvétele]:

Fölső sor jobbról olvasva: MÁTÁS (Mátyás), GeRGeLY, BeNeDeK, BOdoGaszSZoNY, nAGYaMBRUZS

Alsó sor (így most balról ol- vasva): BIRNAL (Bernát), ILoNA, ORBaN, FeReNC, eStván, PeTRONIA

koktel
Schédl Lajos naptárrészlete

Lénárth András naptárrészlete [a készítő fölvétele]:

Fölső sor, jobbról olvasva (ez a naptár eleje): KÜSKaRÁCSoN (Kiskarácsony), SZeNtKeReSZT, PÁL, aNTaL, PIRiSKA (Piroska), FÁBIÁN, JÁNoS, INCeH (Vince), PÁL, BREDA, BOdoGaszSZoNY, BaLÁZS

Alsó sor (balról haladva): TIZeNKEt aPaSTaLoK (Tizenkét Apostolok), AGoST, ILYlyES (Illyés), MÁRIA, JAKaB, Anna aSZszoNY, LÁSZlÓ, PeTeR, eSTván, BOdoGaszSZoNY, URSZINE (Az Úr színének megváltozása napja)

koktel
Lénárth András naptárrészlete

Forrás:http://www.magyarrovas.hu/files/Rovasemlekeink.pdf


Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2011. március 10. Szerkesztette: Kovács Lóránt
Nézettség: 4,708 Kategória: Ősmagyar népművészet » Fafaragás
Előző cikk: Fafaragás Következő cikk: Túróci fakönyv


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: