Hungarikumok

 

Hungarikumok - Ősmagyar népművészet - Rovásírás

   

A 3600 éves Tatárlaki "napvárta" -naptár- megfejtése!
A Tatárlaki leleten lévő írást Dr. Baráth Tibor és csapata fejtette meg! Így szól:EZ IRÁNY ELÉ JÖN ISTEN 4 ÓRAKOR. HÓNAP JELE: RÁK ÖVÖN 10 TELEK UTÁN. Megállapították, hogy a korong alakú tárgy egy "napvárta", melynek lyukába beletekintve, és a nap felé fordulva, megállapíthatták a pontos hónap idejét!!!
A bögözi templomfelirat 1480–1530 közötti időből
Az erdélyi kis faluban, Bögözön a XIV. században épített gótikus templom a XVI. században a protestánsok birtokába került. 1929-ben került elő az általuk bevakolt falfestményen –Krisztus fejét szegélyező dicsfényben–, ez a téglavörös krétával írt, két szavas rovásfelirat.Olvasata: ATYA ISTEN.
A dálnoki templom felirata, valószínűleg 1526-ból
Az 1977-es romániai nagy földrengés következtében az erdélyi Dálnok község (ma Kovászna me- gye) református templomának falai erősen megrongálódtak, így került elő a felirat a vakolat alól. Eredendően a frissen vakolt falba vésték bele és a vájatot okkersárga festékkel töltötték ki.
A kb. 1100 éves bodrog-alsóbűi felirat, fúvóka
A Somogy megyei Bodrog-Alsóbűn, vasolvasztó műhely feltárása közben került elő egy cserép fújtató külső peremének 6,5×5,5 cm-es darabja. Rajta olyan rovásjelekkel, amiket a kiégetés előtt karcoltak bele tűhegyes eszközzel. Nincs elfogadott olvasata. Deák Dezső szerint: „HIONASZeK NePeNeK” vagy „HIONASZÉK NÉPÉNEK”.
A kb. 1100 éves homokmégyi tegez felirata
Rövid rovásfelirat a Homokmégy-halmon talált csont- ból készült tegezszájon, a „honfoglalás” idejéből [Őseink nyomában – 82.]. Nincs elfogadott olvasata. Lovas őseink legfontosabb fegyverzeti kelléke volt a – leginkább bőrből készült – tegez. Ez a lelet egy ilyen tegez szájának a pereme volt. Forrás: Történelmünkhöz magyarul
A kb. 1200 éves szarvasi tűtartó
A Szarvas melletti avar temető feltárásakor találták 1983-ban ezt a 65 mm hosszú, négyszögletes alakú, 10 mm széles oldalakkal rendelkező tűtartót, mely juh lábszárcsontból készült és 72 jel van rajta. A tűvel bekarcolt finom jelek már a használat közben is megkoptak. Olvasata nem egységes.
A kb. 3000 éves fokostok
Ezt, a minden valószínűség szerint szkíta eredetű, bronzból készült tokot, a Róma melletti Campagna mezején találták, s onnan került a római jezsuiták múzeumába. Pannóniai, bronzkori készítésű, ilyet csakis a Kárpát-medencében készítettek abban az időben. Lehetséges, hogy a hunok vagy magyarok hagyták el valamelyik hadjárat alkalmával.
A konstantinápolyi feljegyzés 1515-ből
Ezeket a sorokat Keteji Székel Tamás írta, a török követségi szállás istállójának külső falába beépitett egyik fehér márványlapjára. Arról panaszkodik benne, hogy őket –a Bélai Barlabás által vezetett magyarországi királyi követeket–, Szelim szultán egyszerűen fogságba vetette, az istállóba záratta be két esztendőre.
A középkori vargyasi keresztelőmedence felirata
A Kovászna megyei Vargyas (ma Románia) korai templomához utólag toldott, mára összeomlott toronyba, a föld felszínétől 70-80 cm magasságban másodlagosan be- épített faragott kőtömb. Kemény kőzetből faragott keresztelőmedence vagy szenteltvíztartó. Az „írott kő” mélyített öblét (37×28 cm) lejtéses, 9-10 cm széles perem övezi. Ebbe van bevésve a 11 rovás- jegy.
A Lévai vár alaprajza a középkorból
A Felvidéki Léván állott vár alaprajzán ol- vasható rovásszöveg valószínűleg egy szemle alkalmával íródott. A szemle ideje pontosan nem állapítható meg. Török leírásból tudjuk, hogy a belső várnak árkát a Garam vize táp- lálta. Friedrich Klára olvasata szerint, soron- ként: 1.sor (az alaprajz felett): A VÁR SZMJLI (valószínűleg „szemléje”)2.

27 cikk | 1 / 3 oldal