Irodalom - Szeretni tehozzád szegődtem

   

Ady Endre - Örizem a szemed
Klasszikus
Már vénülő kezemmelFogom meg a kezedet,Már vénülő szememmelŐrizem a szemedet.Világok pusztulásánŐsi vad, kit rettenetŰz, érkeztem meg hozzádS várok riadtan veled.Már vénülő kezemmelFogom meg a kezedet,Már vénülő szememmelŐrizem a szemedet.Nem tudom, miért, meddigMaradok meg még neked,De a kezedet fogomS őrizem a szemedet.
Ady Endre - Vallomás a szerelemről
Klasszikus
Hetedhét országbanNem találtam mását:Szeretem szép, beteg,Csengő kacagását,De nagyon szeretem.Szeretem, hogy elbujtErős, nagy voltomban,Szeretem hibáitJóságánál jobban,De nagyon szeretem.Szeretem fölségesVoltomat e nászbanS fényes biztonságomValakiben, másban,De nagyon szeretem.
Amade László - Édes dudi, duduskám
Klasszikus
Édes Dudi, Duduskám,Szép Babuka, Babuskám,Alakom, angyalkám,Szép rabom, madarkám!Tubám, tőlem ne röpülj,Hanem hív fészkedben ülj,Lankadj s ölemben dűlj,Nékem örömöt szülj!Osztozzál egy szívemmel,Lelket végy egy lelkemmel,Nevess beszédimmel,Könyvezz szemeimmel!Vannak, kik reád vásnak,Nem engedlek én másnak,Sem az gaz szokásnak,Bár sok vermet ásnak.
Arany János - Csalfa sugár
Klasszikus
Kis bokor, ne hajts még,Tél ez nem tavasz:Kis lány, ne sóhajts mégNem tudod, mi az.Bokor új hajtásátLetarolja fagy:Lány kora nyílásátBú követi, nagy.Szánnám a bokorkátLomb- s virágtalan:S a lányt, a botorkát,Hogy már oda van!
Arany János - Oh! ne nézz rám
Klasszikus
Oh! ne nézz rám oly sötétenPályatársa életemnek,Mint midőn az őszi-fellegHúzza árnyékát a réten;Nézz szelíden, nézz mosolygva:Férfié az élet gondja.Bárha csügged hív barátod,Nincs enyelgő tréfa nyelvén,S a kemény sors vésze kelvénArcom elborulni látod:A te szíved ez ne nyomja:Férfié az élet gondja.
Babits Mihály - Játszottam a kezével
Klasszikus
Még most is látom a kezéthogy ágazott az ujja szét,oly szeliden, mint ágtól ágvagy halkan elvál öt barát,kik váltan is segitgetikegymást egy messze életig.Még egyre látom csöpp kezét:ugy dolgozott mint csöppke gépa himzõtûvel vánkosán:tündérfogócska - igazán -s hogy gyenge ujját meg ne szurja,arany gyüszüt viselt az ujja.
Babits Mihály - Lelkem kiszikkadt mezején
Klasszikus
Lelkem kiszikkadt mezejénpár szál virágot keresekannak ki lelkem lelke ésminden virágnál kedvesebb,kit boldog lennék boldogantudni, álomnál édesebbéletben, s mégis én teszemhogy az élete csupa seb.Fojtó szélverte zord mezőnböngészve, sírva keresek...
Babits Mihály - Örök dolgok közé legyen híred beszőtt
Klasszikus
Új diszharmóniát vakítson rád a lelkem,hogy Egyiptom rovott kockáin lássalakszárnyas griffek között, Nilus-öntözte telkenállj félig meztelen, nagy tiarás alak.Hieroglif rovás és szfinksz maga az asszony,fehér kövek között olajos barna bőr,de villog a foga, hogy húrokat szakasszonivor plektrum gyanánt költők szíveiből.
Babits Mihály - Sugár
Klasszikus
Hogy bomlanak, hogy hullanaka fésük és gyürűs csatok:ha büszkén a tükör előttbontod villanyos hajzatod!Ugy nyúlik karcsú két karoda válladtól a fürtödig,mint antik kancsó két füleha könnyed ívben fölszökik.
Babits Mihály - Szerelmes vers
Klasszikus
A szemedet, arcod mélységes, sötét szürke taváthomlokod havasa alatt, homlokod havátelfeledtető fényes nyári szemed szédületétszeretem és éneklem e szédület szeretetét.

199 cikk | 2 / 20 oldal