Irodalom - Szeretni tehozzád szegődtem

   

Bajza József - Az apáca
Klasszikus
Láng emészti keblemetLáng, nem mondható,Szenvedély, nagy és örök,El nem oltható.S oh kinok mély tengere!Oh kemény egek!Nem lehet kimondanom,A mit érezek.Nem lehet kimondanom,Bárha éltemet;Tiltja eskü, kárhozatSzenvedélyemet.Oltsd el, oh hatalmas ész,Oltsd el lángomat,Vagy szakadjatok le rámOltár! boltozat!
Balassi Bálint - Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
Klasszikus
"Csak búbánat" nótájára1Idővel paloták, házak, erős várak,városok elromolnak,Nagy erő, vasztagság, sok kincs, nagy gazdagságidővel mind elmúlnak,Tavaszi szép rózsák, liliom, violákidővel mind elhullnak,2Királyi méltóság, tisztesség, nagy jószágidővel mind elvésznek,Nagy kövek hamuvá s hamu kősziklávánagy idővel lehetnek,Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépségidővel porrá lésznek.
Balassi Bálint - Friss szep fejér
Klasszikus
Friss szép fejér póka, édes szűrő móka,Porcogós Annóka, szerelemnek oka,Mit haragszol? Hogy nem játszol velem, kivel egy fraj szól?Ládd-é, víg, ki-ki táncol!
Balassi Bálint - Hogy Juliára talála, így köszöne neki:
Klasszikus
Ez világ sem kell már nekemNálad nélkül, szép szerelmem,Ki állasz most énmellettem,Egészséggel, édes lelkem?Én bús szívem vidámsága,Lelkem édes kévánsága,Te vagy minden boldogsága,Véled isten áldomása.
Balassi Bálint - Juliat hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretin kezd el
Klasszikus
Julia két szemem, olthatatlan szenem,véghetetlen szerelmem,Julia víg kedvem s néha nagy keservem,örömem és gyötrelmem,Julia életem, egyetlenegy lelkem,ki egyedül bír vélem.Julia az lelkem, mikoron szól nékem,Szerelem beszél vélem,Julia ha rám néz, azonnal eszem vész,mert Szerelem néz éngem,Julia hol alszik, még az is úgy tetszik,hogy ott nyugszik Szerelem.
Balassi Bálint - Mint az szomju szarvas
Klasszikus
Mint az szomjú szarvas, kit vadász rettentett,Hegyeken völgyeken széllel mind kergetett,Rí, leh, s alig vehet szegény lélegzetet,Keres kútfejeket.Úgy keres Úristen lelkem most tégedet,Szerte mind kiáltván az te szent nevedet,Szabadulására hogy onts kegyelmedet,Mint forrásfejedet.
Balassi Bálint - Ó nagy kerek kék ég
Klasszikus
1Óh, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség,csillagok palotája,Szép zölddel béborult, virágokkal újultjó illatú föld tája,Csudákat nevelő, gályákat viselőnagy tenger morotvája!2Mi haszon énnékem hegyeken-völgyekenbujdosva nyavalyognom,Szörnyű havasokon fene párduc módonkietlenben bolyognom,Tövis közt bokorban, sok esőben, hóbanholtig csak nyomorognom?3Medvéknek barlangit, vadak ...
Berzsenyi Dániel - Az én kegyesem
Klasszikus
Az én kegyesem nem nemes,De deli és szép,Mint egy Gratia, kellemes.Szíve tiszta s ép.Félénk szeme nem mosolyog,Csak dagadó melle dobog,Midőn felém lép.A módit ő nem ismeri,Sem piperéit,Ah, mégis oly szépen szediKönnyű lepleit!Bama fürtje sodradéka,Fátyola csendes árnyékaFesti kecseit.
Berzsenyi Dániel - Lollihoz
Klasszikus
Lolli! deli kellemiddelA rózsára homályt vetsz,S szívégető szemeiddelBelém ezer tőrt nevetsz.Szebb vagy te, mint a szép HébeA Dörgő lángölében,Szebb, mint a szép EryceneA kellem bájövében.Képed szelíd vonásibanSzerelmek nyíladoznak.Tested minden mozgásibanTündérek múlatoznak.Szép, mikor édes énekedSzirénhangja zengedez,S angyali érzékeny szívedHarmoniát ömledez.
Csokonai Vitéz Mihály - A feredés
Klasszikus
Nini, szemeim, ide nézzetek,Ni, e kis rózsabokor hirtelenMint megrezzent amott a vízszélen!Nini, szemeim, ide nézzetek!Ni, mint öszveverődtenekLevelei s ágai,Tövise s virágai,Ni, mind megbillegtenek.Felcifrázott kevély virágánakBíbor pompái széjjel szóródának.Némelyik leesve elterűlt a dudvák szárain,Némelyek úsznak az itt lengőÉs játszadozva kerengőZefirek szárnyain.

199 cikk | 3 / 20 oldal