Irodalom - Szeretni tehozzád szegődtem

   

Fazekas Mihály - Ruszánda, moldvai szép
Klasszikus
A nyúgodalomnak útjánMég nem is messze mentünk;A borzasztó csata utánMég csak alig pihentünk;A hadra feszült ereinkMég jól se lankadtak;Tüzünktől felforrt véreinkMég el se csillapodtak:Mégis mely gyenge mozgások,Melyek bennem pezsegnek.Egy harc után nem szokásokIgy verni sziveknek.
Füst Milán - A nő dicsérete
Klasszikus
Ó játékos ujjaid, ó finom szíved: picinyke serleg,Ó lágy ágyékod s langyos, édes, leglágyabb hasad,Ó fénylő fogad: lágy, olvadó száj csiszolt, édes műszere.
Füst Milán - Gúnydal Pergolára
Klasszikus
Az édeságyú-vágyú PergolaBusásan issza ám a sört nagyon,Hogy oly széles lett tőle tompora:Ha ráül, hordókat lapít agyon.S az öle négyölnyi mély, mint a tenger ,Nem leli mélyét semmi utazó,Ott míly veszélyben vagy, nincs arra szó!Ki tudja, megjössz-e majd onnan ember?Haj din, haj dán.Így mulattunk mi hajdanán.
Heltai Jenő - Szerelmi vallomás
Klasszikus
Hogy mi egymást meg nem értjük,Nagyon sajnálom,asszonyom,Ha nem vagyok jó szeretőnek,Egyébre nem vállalkozom.Például arra ,mit oly gyakortaSzónoki hévvel mond kegyed,Hogy meggyötört, szegény szívénekLegjobb barátja én legyek.Legjobb barát,barát?Szavamra, méltó egy hivatal,De nem vagyok hozzá elég vén,S ön aggasztóan fiatal.Ön csupa élet, csupa illat,Vakít, hevít, ragyog.
Illyés Gyula - Férj, feleség
Klasszikus
Férj, feleség nagy fürészt rángat,lovagok igy párbajoznának.Bevág a férfi, - hátradõl, delendül a kis nõ már elõre.Nincs pissze sem köztük haragnak,deresén csak ágfa jajgat.S nyög, hogy feje lehull a mélybe,utána válla, törzse, térde.Fent foly a munka küzdve-kérvea szerelem gyors ütemére.S már a fa-halmot csecsemõknek,látom a kis párt õs-szülõknek.
Illyés Gyula - Menedék
Klasszikus
Hiába csitítasz, vigasztalsz,hogy tűrjem, hogy nem nagy dolog;beteg vagyok s áltatni azzalnem mersz te sem: meggyógyulok.
Illyés Gyula - Napokig nem beszéltünk
Klasszikus
Napokig nem beszéltünk. Csöndesen,szótlan szunnyadtál bennem, kedvesem,nem dúltad föl egyetlen percemet,fájdalomtalan szerethettelek.Fájdalomtalan, öntudattalanlettél – mi is? Én lettél, én magam!Ha meg-megkérdtem, hol vagy, mit csinálsz,bentről, magamból jött megnyugtatás.Ma reggel aztán, mire ébredek,halk susogás csiklandja szívemet.Te beszélsz.
Illyés Gyula - Szeress, ne kérdezz
Klasszikus
Szeress, ne kérdezd, hogy miért,ha nem magamért: magadért,a jövőért, egy napodért,ezért a meleg mosolyért,mit mégis ízlelhetett ajkad,ennyiért,ízéért e friss pillanatnak.
Illyés Gyula - Testvérek
Klasszikus
Három nap néztem volna csak szemedárnyékos völgyét, szemöldöködet,a pillák sûrû sását, mely közöttaz eleven kis vadvíz incseleg,villantja fényét, fürge terveit,sikos halacskák szökdeléseit -Három nap néztem volna hallgatagaz egyiket, aztán a másikat.
József Attila - ... aki szeretni gyáva vagy
Klasszikus
Te rongy, aki szeretni gyáva vagy,akinek több a biztosító munka,melyet a tetves ég taszít nyakunkba,küldvén máris a külső fagyokat, -fordított ringyó, ki a kötelességaranyát gyüjtöd élő nap alatt:a gyermek rimánkodhat, hogy szeressék,én nem tehetem; elpusztítalak.Én férfi vagyok, nemes és konok,nincs vigaszom s nem erényem a bánat.

199 cikk | 5 / 20 oldal