Irodalom - Szeretni tehozzád szegődtem

   

Kölcsey Ferenc - Búsan csörög
Klasszikus
Búsan csörög a lomb,Mert fú szél;Sűrűn dobog e szív,Mert búm kél.Kárpát kebelébőlA szél fú;Tőled szerelem jön ez éjjeli bú.
Kölcsey Ferenc - Hervadsz
Klasszikus
Hervadsz, hervadszSzerelem rózsája,Isten hozzádKeblem hű lyánykája!Omlik a hab,Omlik könyhullásom;Kél a szellő,S költi sohajtásom.Partot a hab,Bút mos könyhullásod;Enyh a szellő,S enyhűl sohajtásod;Hagyd hervadjonSzerelem rózsája,Nyíl hajnalkorRemény violája.Hervadsz, hervadsz.Szerelem rózsája!Nem kell nékemRemény violája;Újjaim csakNefelejcset szednekBús estvéjénBús emlékezetnek.
Palóczi Horváth Ádám - A gyanúba esett szerelmes
Klasszikus
Sári rózsám! hová mégy? állj meg csak egy szóra,Be keservesen néztem szerdán az ajtóra.Hogy gyanakodó anyád bezárta előttem,Mikor alkonyodatkor előtted eljöttem.Észrevette mindég is azt a lopott mézet,Melyet ajakam kölcsön ajkadra tetézett,Azolta, ha fél szóval mondom is, hogy Sára!Ugyan szemesen vigyáz szemem járására.
Petőfi Sándor - Fa leszek, ha...
Klasszikus
Fa leszek, ha fának vagy virága.Ha harmat vagy: én virág leszek.Harmat leszek, ha te napsugár vagy...Csak, hogy lényink egyesüljenek.Ha, leányka, te vagy a mennyország:Akkor én csillagá változom.Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogyEgyesüljünk) én elkárhozom.
Petőfi Sándor - Feleségek felesége
Klasszikus
Feleségek felesége,Lelkemadta kicsikéje!Jer ide már az ölembe,Mulassak veled kedvemre.Szerettelek lyánykorodban,Szeretlek most százszor jobban,Nem százszor, de ezerszerte,Ha meg nem haragszol érte.Nem is tudja a nőtelen,Mi az igazi szerelem;Hogy tudná az istenadta?Mégcsak akkor tanulgatja.
Petőfi Sándor - Itt benn vagyok a férfikor nyarában
Klasszikus
Itt benn vagyok a férfikor nyarában,Az ifjuságnak eltűnt tavasza,Magával vitte a sok szép virágot,A sok szép álmot, amelyet hoza,Magával vitte a zengő pacsírtát,Mely fel-felköltött piros hajnalon...
Petőfi Sándor - Mi a szerelem?
Klasszikus
Süldő poéták, bikficek,Ugyan ne csiripeljetekA szerelemről! kérlek szépenAz emberiség szent nevében,Melyet kínpadra vonni vétek,Kérlek, hogy azt ti ne tegyétek.
Petőfi Sándor - Minek nevezzelek?
Klasszikus
Minek nevezzelek,Ha a merengés alkonyábanSzép szemeidnek esti-csillagátBámulva nézik szemeim,Mikéntha most látnák először...
Petőfi Sándor - Pacsirtaszót hallok megint
Klasszikus
Pacsírtaszót hallok megint!Egészen elfeledtem már.Dalolj, tavasznak hírmondója te,Dalolj, te kedves kis madár.Oh istenem, mi jólesikA harci zaj után e dal,Mikéntha bérci hűs patak fürösztÉgő sebet hullámival.Daloldj, dalolj, kedves madár,Eszembe hozzák e dalok,Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,Egyszersmind költő is vagyok.
Petőfi Sándor - Reszket a bokor, mert...
Klasszikus
Reszket a bokor, mertMadárka szállott rá.Reszket a lelkem, mertEszembe jutottál,Eszembe jutottál,Kicsiny kis leányka,Te a nagy világnakLegnagyobb gyémántja!Teli van a Duna,Tán még ki is szalad.Szivemben is aligFér meg az indulat.Szeretsz, rózsaszálam?Én ugyan szeretlek,Apád-anyád nálamJobban nem szerethet.Mikor együtt voltunk,Tudom, hogy szerettél.

199 cikk | 8 / 20 oldal