Lélekbuvár

   

Kérés
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
,,Add vissza mértékét az embernek." Vedd imádba.
NEGYEDIK RÉSZ. A SZÁRNY. Útravaló
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, ha nem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
Ne várj csodát
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül hogy csoda történne. Ha az élet-fölötti, különlét-fölötti világba akarsz hatolni, illetve élet-fölötti, különlét-fölötti, valódi lényedbe (itt az ,,én" és a ,,más" szét nem választható): vigyázz, hogy a valóság helyett káprázatokba, ,,csodákba" ne keveredj. Ez ellen gyakori ima, gyakori önvizsgálat a védelem.
Az elmosódó határok
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Aki elkezdi lebontani egyéniségét, mindjobban elveszti a határt saját és mások lelke között. Ha embertársa szemébe néz, megérzi annak érzéseit és felismeri: ,,ez is én vagyok"; ha egy kutyát megsimogat, megérzi annak egybemosódó világát: ,,ez is én vagyok"; ha egy bútort hosszabban érint, átveszi annak tagolatlan csöndjét: ,,ez is én vagyok".
A kulcs kettőt fordul a zárban
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Bontsd szét személyedet és beléd tódul a világ. Bontsd szét a személyeddé vált világot és beléd tódul a teljesség.
Angyalok
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Ha bensőd tartalmait elrendezed; ha különválasztod magadban személyed változó múló elemeit és lényed változatlan, örök világát: a múló elemek úgyszólván tárgyakként, növényekként, állatokként mutatkoznak előtted, s az örök világ tényezőivel érintkezni tudsz.
Tündérek, manók
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Az állat-, növény-, ásvány-fajok angyalai és ördögei: a tündérek, manók. Nem lények; nem az időben, hanem a változatlanban vannak. Figyelj meg egy fölrebbenő verébcsoportot: ami a szárny-zizzenésükben nem a természeti hang, de valami édes együgyűség: ez a verébcsapat tündére.
Az érzékfeletti érzékelés
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Aki a személye mögötti végtelen áramokhoz hatol, lassanként észreveszi, hogy testi érzékszervei sajátságos módon megtoldódnak. Akire szemeddel, füleddel, vagy bárhogy, erősen ráfigyelsz, annak alkata és jelen-állapota szinte tükröződik benned, s a futó, vagy tartós jelenségeké is.
A legfelső élmény
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Valahányszor mentesülni tudsz körülményeidtől: határtalan ragyogásként kibontakozik benned a végleges állapot, melyben azonos az élet és a halál. A végső ajándék: mozdulatlan tánc, ízen-túli édesség, mely semmivel sem mérhető.
Az értelem fokozatai
Irodalom » Weöres Sándor: A teljesség felé
Az értelem úgy gondolkodik, hogy a gondolatokat szó-sorozattá öltözteti.

419 cikk | 9 / 42 oldal