Lélekbuvár - Nyugati horoszkóp - Csillagjegyek

   

Kos
(március 21-április 20.)(kutya, tűz)A kezdet, az elindulás. Az erők kibontakozva kelnek életre, tele frissességgel, nagy feszültséggel. Az élet még új a Kos számára, minden még megismerésre és felfedezésre vár, ezért kész az úttörő szerepére, és merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak is.
Bika
(április 21-május 20.)(disznó, föld)Megállapodást, nyugalmat, megóvást fejez ki. Koncentrálódik, befelé és önmaga felé fordul. Tevékenysége elcsöndesül, de annál állandóbb és tartósabb jellegű.
Ikrek
(május 21-június 21.)(egér - patkány, levegő)Nem takarékoskodik, nem ragaszkodik a meglévőhöz, nem tapad az anyaghoz. Egész erejével azon törekszik, hogy tevékenyen, mozgékonyan irányítsa érdeklődését minden felé, ami megközelíthető és megismerhető. Nem tud gazdálkodni értelmi képességeivel, rendszertelenül fordítja érdeklődését minden felé, főleg az újat, a meglepőt keresve.
Rák
(június 22-július 22.)(bivaly-ökör, víz)Gyűjt, felhalmoz, megóv azért, hogy hasznát és elűnyét lássák azok, akik felé szeretetével és gondoskodásával fordul. Itt a kis kör tagjaihoz és dolgaihoz való ragaszkodás szeretetté válik. A szeretet a Rák esetében öncél: szeretnie kell, mert ez a természete.
Oroszlán
(július 23-augusztus 23.)(oroszlán-tigris, tűz)Az Oroszlán az önérvényesítés. az Én előtérbe helyezése s a velejáró normális határok között maradó önösség és önzés válik szinte öncéllá. A szeretet és az önösség különös módon keveredik: az Oroszlán jóságos, jóindulatú, melegszívű, mindig kész két kézzel adakozni, de csak annak, aki megnyerte rokonszenvét.
Szűz
(augusztus 24-szeptember 23.)(macska-nyúl, föld)Takarékoskodik az anyagiakkal és a maga erőivel is. Gondos, szorgoskodó mivoltában minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de az anyagot már nem őnmagáért becsüli, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni, és igyekszik ismereteket szerezni, kifürkészni a dolgok mivoltát.
Mérleg
(szeptember 24-október 23.)(sárkány, levegő)Tevékenysége kifelé irányuló, szétterjedő lesz, s a sok ellentét közt igyekszik egyensúlyt teremteni. Öntudatos, önérzetesen büszke, de kevésbé önző. Általában a harmónia helyreállítására irányítja a figyelmét, tevékenységét.
Skorpió
(október 24-november 22.)(kígyó, víz)Elmélyülő érzést és lelkiséget ad, újraértékel mindent. Az ellentétek legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem a magasabb régiókba emelkednek.
Nyilas
(november 23-december 21.)(ló, tűz)A világban, a külső kapcsolatokban, az életben igyekszik érvényt szerezni törekvéseinek. Joviális vonások lépnek előtérbe: jó kedély, barátkozó, életörömöket kedvelő hajlam.
Bak
(december 22-január 20.)(hegyi kecske, föld)Csak azt tartja biztosnak, amit ő maga tud ősszefoglalni, és a maga erejével uralma alatt tartani. Az anyagvilág azonban már nemcsak az egyszerű és igénytelen birtoklást, vagy az anyagi dolgok értelmi-szellemi rendszerezését jelenti számára, hanem azt a kihívást, hogy az anyagot uralma alá hajtsa.

12 cikk | 1 / 2 oldal