Nyelvi érdekességek - A magyar nyelv szótára - Első rész

   

Nagygyűlési határozat
1844. dec. 16-án.(M. Akad. Értes. 1844. 223-225. 1.). A nagy szótár hirtelen el nem készülhetvén, miután a legnehezebb részek még hátra vannak, úgymint a származtató, hasonlító és nyelvtörténeti, mint a melyekhez még a szükséges előkészületek nincsenek együtt, az Akadémia által egy oly, csupán értelmező szótár fog kiadatni, mely a m.
Pótlék-utasítások, iltetóleg jóváhagyások.
I. Kivonat az 1847-diki Értesítőből. Kisgyülés febr. 8. (A nyelvtudományi osztály részére),24. lapon: "Czuczor G. és Fogarasi J.

12 cikk | 2 / 2 oldal