Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: D


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: D

dab, több helynevek gyöke: Dabar, Dabas stb.

dacz, daczol, daczos, daczoskodik, daczosság.

dag, dagad, dagaszt, dagály, dagonya, dagan, daganat, (mint: fogan, foganat, bocsán, bocsánat).

dad, hangut. dadog, dadogás, dada.

daj, dajka, dajkál, dajkálkodik, dajna.

dal v. dan, hangut. dalol, v. danol, dana.

dal v. del, dali, deli. dalia, delie; dalma, dalmakodik. Alapérteménye: darék, derék, tulajd. és átv. értelemben.

dam, (1). több helynév gyöke: Damak, Damos stb.

dam, (2), damasz, kövér, hízott disznó. Rokona: döm, döme, dömbicz, dömöszke.

dan, dancs = mocskos. Rokonai: gan, gam: ganéj, gamat.

dar, (1), hangut. darázs, daru, darvadoz.

dar, (2), vékonyh. der = tör: dara, dercze, darál, derzál, darab, deréb, darancs, darócz.

dár, (1), hangut. dáridó. Rokonai: dáv-orikol, dor-bézol.

dár, (2), dárda, dárdás. Előhang nélkül rokona a hegyeset, szurót jelentő ár. V. ö. nyárs.

de, kötszó: de úgy, dehogy, de még is.

děb, děběr, děběrke, děběn. Változattal: döb, döbör, döbörke.

decz v. döcz, děczěg, döczőg, děczěgtet, döczögtet. A visszataszító mozgás alapfogalmánál fogva rokona: dacz, daczol.

ded v. did, a fázónak reszkető hangja: dedereg, didereg.

ded, nyilt e-vel am. kicsin, kis gyermek.

déd, dédős, dédanya, dédük. Szlávul: dedo, törökül: dede. Rokona a vastaghangu: dádé, táté.

deg = dag: deged, dagad, degenyeg.

dél, (1), déli, delel v. déll, délest v. delest.

dél, (2), = döl: délczeg, dölfös.

der, (1), hangut. derécsel, deredarál, dereducsál. Keményen: těr: terefere, teretura, terécsel. V. ö. dur, durczás.

der, (2), derék, dereglye. Vastaghangon: dar, darék.

dér, (1), hangut. dérdúr, dérczes, durczás.

dér, (2), a fehéredés, világosság alapfogalmával: dér (hóharmat), deres, derít, derü, derűl, derhenyő.

di, (1), dia, czizma-dia, változattal: zi, csi, zia, csia, a törökben: dsi. V. ö. cse, cseál, és te, tesz.

di, (2), dió v. divó, diós.

di, (3), v. dí, díj, dív: diadal, dívik, divat, díványos, dísz, díszlik, díszke.

díb, ikerítve: díbdáb, díbdábság. Jelent a maga nemében hitvány, aprólékos valamit.

dics v. dücs: dicsekedik, dicsér, dicső, dicstelen, dicsőség. Elavult íge.

disz, disznó, disznós, disznóság. Hasonlók a hellen: uV, lat. sus, török domuz, héber daschén (kövér).

dísz, díszes, diszít, dísztelen. V. ö. dí.

dob, (1), hangut. dobog, dobban, dobbant; dob, dobol, dobos.

dob, (2), ige, dobál, dobás, dobásnyi. Rokona a távolodási: tov, tova.

doh, (1), dohos, dohosodik, dohlik, dohot. Nehéz fojtó szaggal járó avasság.

doh, (2), hangut. dohog, dohogás, máskép: duhog. Rokona a fúvást jelentő dú, dúl, (fúl).

dol, dolog, dolgos, dolgozik, dologtalan. Vékonyhangon rokona csel, cselekszik, honnan dolog = cselek. Egyezik vele a szláv: djel, djelo.

dom, (1), a dudorú magasodás alapfogalmával: domb, dombor, domború, domborodik, dombos, dombár.

dom, (2), = tom, hangut. dombéroz, tombol.

don, hangut. dong, dongó. Vékonyhangon: dön, döng, dönget.

dor, (1), hangut. doromb, dorombol, dorgál; dorbézol v. dorbélyoz.

dor, (2), v. dur = rúd: dorong, durung, dorongol, durungol. Változattal tájejtésileg: dür, düring.

dor, (3), metszés, vágás, hasítás alapérteményével: doroszol, dorozma, dorozmás. Rokona: csor, csoroszol, der, derzál.

dosz = tosz, tusz: doszol, doszolás; dosztig (duztig, töltig), toszol, tuszkol, tuszkolás. Alapérteménye: taszítás, távolítás.

dö, gyökeleme dől, dönt, dőjt szóknak.

döb, (1), hangut. döbög, döbben, döbbent. Vastagh. dob, dobog.

döb, (2), döbön, döbönke, döbör, döbörke, fordítva: böd, bödön; vastagh. dob, dobon, bod, bodon.

döcz, döczög, döczögtet, döczczen, döczczent. Ütődés okozta ideoda mozgás. V. ö. děcz, děczeg.

död, dödölle, döddő. Dudorodás, fölfuvódás alapérteményével. Rokonai: tüd, tüdő, tügg, pofa, tütt, tüttös.

döf, döfés, döföd, döföl, döföttyü.

dög, döglik, döglel, döglelet, dögleszt, dögös, dögösködik.

döh, döhér; mint puffadtat jelentővel rokon: döm, döme.

döm, (1), = töm: dömöszöl, tömöszöl, dömöcsköl.

döm, (2), domboru vaskosság, testesség alapérteményével: döme, dömsödi, dömöczkös, dömbicz, dömöszke.

dön, (1), hangut. döng, dönget, döngöl.

dön, (2), = göm, gön: döndöre juh: göndör szőrű.

dör, (1), hangut. dörög, dörget, dördít, dördűl, dörren, dörrent, dörmög, dörömb, dörömböl.

dör, (2), súrolás és törés alapérteményével: dörgöl, dörgölődzik, dörzsöl, dörmöl (fogaival).

dőr, dőre, dőrcség, dőrélkedik. V. ö. őr, őrűlt.

dőzs, dőzsöl, dőzsölés. V. ö. dús, duskál.

dú, (1), fn. (praeda) dúl, dúló, dús, duskál, dúka, dukál.

dú, (2), hangut, dúl, dúlfúl, = dújfúj, duvad.

dú, (3), = to: dulakodik = tolakodik, tuliz.

ducz, duczi, duczos, duczkó = tuskó.

dud, (1) v. dúd, hangut. duda, dudál; dudorog, dúdol, dudog.

dud, (2), dudor, dudorít, dudorodik, dudva Alapérteménye: gömbölyü, domború fölfuvódás, duvadás. V. ö. dú, (2).

dug, dugasz, dugaszol, dugdos, duggat, dugúl.

duh, hangut. duhog, duhogás. Haragos kifuvás, dúlásfúlás.

dum v. düm, hangut. dummog, dümmög.

dun v. duny, dunna v. dunyha. Rokon a fuvást, fuvódást jelentő dú-val.

dun, dundi. V. ö. döm, döme, dömbicz.

dur, (1), hangut. durr, durran, durrant, durrog, durrogat; dérdúr, durcz, durcza, durczás, durbonczás, durmonyás.

dur, (2), durva, durválkodik, durvaság, durvít, durvúl. Egyezik vele a latin dur-us, rud-is.

dus, duska, duskál, duskálkodik. l. dú (1).

duv, (1), = div: duvatlan, divatlan, duvatlankodik, divatlankodik.

duv, (2), a dagadás, fölfuvódás, kinyomulás alapérteményével: duvad, duvaszt. V. ö. dú (2).

dúz, v. duz: duzma, duzmati, duzzan, duzzad, duzzaszt, duzzog, duzzaszkodik. Puszta gyöke a fuvást jelentő dú.

dücs, dücső, dücsekszik, l. dics.

düh, dühödik, dühöng, dühös, dühít, dühül. Alapérteménye: boszúból, nagy haragból fakadó fúvás, dúlás-fúlás. Vastagh. rokona: dú, duv, duh.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,348 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: CZ Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: DS


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: