Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: V


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: V

va, elvont gyöke váj, vág, vál, vás, önálló szóknak, melyek nyilásra, szakadásra vonatkoznak.

vacz, (1), hangut. vaczog (a fog), vaczogtat.

vacz, (2), vaczok, vaczkalódik. V. ö. fész, fészek, fészkelődik.

vad, vadon, vadas, vadász, vadít, vadúl, vadság.

vád, vádol, vádolás, vádoló, vádos, vádoskodik. Hasonló a szláv: vadím, perlek.

vág, vagdal, vagdos, vagdalkozik, vágány, vágó, l. va.

vagy, (1). ksz. vagy .... vagy. Alapérteménye ketté választás. V. ö. va.

vagy, (2) = van, val: vagyon, vagyonos, kinek valamie van, vagyontalan, kinek semmie sincs.

vágy, kedélyszó és fn. vágyik, vágyakodik, vágyás, vágyódik. Hasonló az ohajtási vaj! vajha!.

vah, hangut. vahákol, vahákolás, vahorász.

vaj, (1), fn. vajas, vajatlan, vajaz.

vaj, (2) = baj: vajudik, vajlódik = bajlódik.

vaj, (3), isz. vajha, vajki, vajmi, vajon v. vajjon.

váj, ige: vájás, vájkál. V. ö. áj, ás, igék.

vak, (1), hangut. vakog, vakogás, vakkan, vakkant.

vak, (2), vakar, vakarás, vakargat, vakarcs, vakaródzik.

vak, (3), mn. vaksi, vakandok, vaklandos. Átv. ért. vakol, vakolat, vakisa, vakota.

val, (1), valag, valaska. V. ö. vál, válik, bal, balta.

val, (2), való, valóság, valótlan, valál, vall. V. ö. vagy. (2).

vál, válik, válasz, választ, válogat, vált, váltogat, válu.

vám, vámol, vámos, vámolatlan.

ván, vánszorog, vánszorodik. V. ö. von, ige.

vány, ványad, ványol, ványoló.

van, l. vagy. (2).

var, (1), varas, varacsk, varacskos, varangy, varancs.

var, (2), hangut. varju, vartyog, varczog.

vár, (1), várás, várakozik, várakozás, várat, váratlan.

vár, (2), város, várad, váracs, várda.

varr, varrás, varratlan, varrogat, varga.

vas, (1), vasal, vasas, vaskó.

vas, (2), vaskos, vastag, vastagodik.

vás, vásik, vásás, vásott, vástol. Alapérteménye: kopás.

vász, vászon, vásznas. Fordítva V. ö. szöv, szövéte, szováta.

vat, vatalé = viztartó edény. V. ö. ved, veder.

váz, vázol, vázolat. V. ö. véz, vézna.

vě, věsz, věhet, větet, vét, vétel, věvő.

věd, vid, vöd, vat, vod, = víz: vedel, veder, vider, vödör, vatalé, vodér.

ved, nyilt e-vel: vedlik, vedlés. V. ö. mez.

véd, védelem, védelmez, védtelen, védencz. V. ö. fed.

vég, véges, végetlen, végez, végződik, véghetetlen. V. ö. vág.

vegy, vegyes, vegyít, vegyűl, vegyülék. V. ö. egy.

vék, vékony, vékonyít, vékonyodik. V. ö. véz, vézna.

vel = fél, vál: velem, veled, vella, veleszta.

vél, vélekedik, vélemény, véletlen, vélte.

vem, vemh, vemhes. Hasonló a lat. venter, ném. Wamme.

ven, vendég, vendégel, vendéglés, vendéglő, vendégeskedik.

vén, vénhedik, vénít, vénűl, vénség.

ver, (1), sütés, melegség: verőfény, verőmalacz. V. ö. per, pergyó.

ver, (2), ige: verés, verekedik, vergődik, verdes, vereget, vereség. Lat. verberat.

věr, vör: věrěs, vörös, věrheny, vörheny. V. ö. per, pergel, pir, pirít.

ver, verseny, versenyez, versenyg. Rokona: vir, virrog = perel.

vér, véres, vérez, vérzik. V. ö. vér, vérěs.

vés, véső, vésű. V. ö. vás, vásik.

vesz, nyilt e-vel, v. vész, veszély, veszélyes, veszélyez, veszendő, veszt. Különbözik tőle a vě gyökből származott věsz (emit, accipit).

vet, vetés, vetemény, vetemedik, vetekedik, vetél, vetyeng.

vét, vétek, vétkel, vétkes, vétkezik. V. ö. tév, téved.

vez, vezér, vezérel, vezény, vezényel, vezet.

v. viv: viadal, vita, vítat, vitatkozik, vitatás, vivás.

vics, vicsorít, vicsorog, vicsorgás. V. ö. vigy, vígyorog.

vicz, viczk, viczkand, viczkandozik, viczkos. V. ö. ficz, ficzkandozik.

vid, vidám, vidámít, vidámúl, vidámság, vidor. V. ö. víg, vígad.

víg, vígság, vígad, vígaszt, vigasztal, vigalom.

vigy, (1), hangut. kedélyszó: vigyor, vigyori, vigyorog, vigygyan.

vigy, (2), vigyáz, vigyázat, vigyázatlan. V. ö. figy, figyel.

vih, vidám kedélyhang: vihog, vihogás, viháczol.

vik = vih: vikog, vikogás. vikogtat.

vil, világ, világos, világlik, világít, világtalan; vill, villám, villó, villany.

vin, vidám kedélyhang: vincz, vínczároz, vinczog, vinczos. V. ö. fin, finczároz.

vir, (1), élénk forgásu mozgás: virgoncz. V. ö. fir, fireg, firgencz.

vir, (2), virág, virúl, virít. V. ö. pir, pirúl.

vir, (3), virics. V. ö. nedvet jelentő ir, iró, nyir, nyirk.

virr, virrad, virraszt, virradó. V. ö. pir, pirúl.

vis, (1), visel, viselés, viselet. V. ö. visz.

vis, (2), hangut. visít, visítás. V. ö. siv, sivít.

visz, (1), vihet, vitet, vitel. Puszta gyöke az elvont vi.

visz, (2), viszony, viszonyos, viszonylik; viszál, viszálás, vissza, visszás, viszálkodik.

visz, (3), viszket, viszketés, viszketeg, viszkettet. Előtét nélkűl = mozgást jelentő iz, izeg.

vit, vita, vitat, vitatkozik, vitáz. Puszta gyöke: ví, vivás.

víz, ékvesztő fn. vizes, vizel, vizelés, vizelet, vizenyős. Hasonlók a ném. Wasser, szláv woda stb.

vizs, vizsol, vizsla, vizslat, vizsga, vizsgál, vizsgálódik.

vol = val: volna =valna, mint holt = halt.

von, vonás, vonatkozik, vonakodik, vonogó, vontat, vonszol, vonz.

vony, vonyár = csipős, savanyú. V. ö. fany, fanyar.

vor, hangut. vorcz, vorczog. V. ö. porcz, porczog.

vő, vőfél, vőlegény. Eredetileg = vě-ő, věvő.

völ, völgy, völgyel, völgyelés. V. ö. vál, válik, válasz, lat. vallis.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,309 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: T Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Z


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: