Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Z


Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: Z

zab, (1), zabol, zabló, zabos. Hasonlók a lat. av-ena, ném. Haf-er, szláv ow-esz.

zab, (2), zabál, zabálás. V. ö. hab, habsol, mohón habatolva eszik.

záb =záp: zábé = kapufa, kapu zápja.

zagy, zagyva, zagyvál, zagyválás, zagyvalék.

zaj, hangut. zajong, zajdúl, zajgat, zajos, zajlik.

zak, (1), hangut. zakat, zakatol, zakatolás.

zak, (2), zaklat, zaklatás, zakutál. V. ö. sza, (1), szág, száguld.

zák, zákány, zákla, záklás. V. ö. nyálkát jelentő: hák.

zal, zalánbol, zalánbolás. V. ö. zar, zarándok.

zam = szaglási, izlési szam: zamat, szamat.

záp, a) = csap, kerék zápja = csapja, zápfog;

b) = áp, romlott: záptojás, áporodott;

c) = szap, zápor, szapora eső;

d) = háb, záporkodni, am. háborkodni.

zar, zarándok, zarándokol, zarándokság. V. ö. zal, zalánbol, szar, szarahora.

zár, ige és fn. zárol, záros, zárkozik, záratlan és zártalan.

zav, zavar, zavarodik, zavarg, zavargás. V. ö. hab, habar, kav, kavar.

zeg, hangut. zegernye, zegernyés. V. ö. ziv, zivatar.

zell = szül: zellettség, a székelyeknél am. atyafiság, szülöttség.

zěn, hangut. zeng, zengés, zendít, zendűl, zenebona, zenezuna. V. ö. zon, zong.

zěr, zerge, zernya, am. szürke macska. V. ö. zür, zürlik.

zih, hangut. zihál am. nehezen liheg; zihar am. zivar, zivatar.

zim = szin: zimforus, a székelyeknél am. képmutató, színforgató.

ziv, szélhang, zúgás: zivar, zivatar, zivataros.

zok, hangut. zokog, zokogás, zokon; zokkan, zokkant.

zom v. zöm, zomok, zömök. V. ö. döm, dömsödi.

zon, hangut. zong, zongora, zongoráz. V. ö. zen, zeng.

zor, borzalmi kedélyhang: zord, zordon, zordonkodik.

zök, zökög, zökken, zökkent, zöcsköl (zökcsöl). V. ö. szök, szökken.

zöl, zöld, zöldellik, zöldít, zöldűl, zöldség.

zöm, aránylag kis terimébe szorított, tömött, nyomott sokaság; zömök. V. ö. dömöczkös, döme, dömsödi.

zön, hangut. zöng, zönge, zöngés. V. ö. zěn, zeng.

zöp, csukló sírás hangja: zöpög, zöpögés.

zör, hangut. zörög, zördít, zördűl, zörgés, zörren.

zöty, szekérrázás: zötyög, zötytyen, zötyögtet.

zu, tompa hang: zúg, zúgás, zódít, zudúl, zuhog, zuhaj, zuhan, zuhé, zuhint.

zup, hangut. zupog, zupál, zuppan.

zug, zugoly, szögzug. V. ö. szug, szugoly.

zur v. zür: zurbol, zurbolófa, zűrzavar.

zúz, ige és fn. zúzás, zuzorka.

zür, zürlik = vénül, szürkűl a haja; és szürlik. V. ö. szür, szürke.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,095 Kategória: A magyar nyelv szótára » A gyökökről
Előző cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: V Következő cikk: Mássalhangzóval kezdödő gyökök és gyökelemek: ZS


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: