Torokhangi kisarjadzások:


Torokhangi kisarjadzások:

—h, —g, —k. Ezek is mint az öszvekötve sokasító és rokonai, már a föntebbi táblákon előadvák, s ide tartoznak:

h: potro-h, ter-h, vem-h, moly-h, poly-h, s kisarjadzó önhangzóval, tur-ha: lé-ha, mál-ha,pál-ha, szaj-ha, lany-ha, lom-ha, duny-ha, pur-ha, mar-ha, bör-he, gőr-he, csür-he, reny-he, lé-hó, potro-hó, goly-hó, kuny-hó, fel-hő;

g: lovag, csillag, szalag, hézag, hólyag, hanyag, tarjag, harag, gombolyag, salang, harang, katang, bitang, világ, virág, husáng, öreg, üreg, féreg, rideg, hideg, meleg, felleg, petymeg, peszmeg, kéreg, méreg, sereg, réteg, pöfeteg, lengeteg (általán minden atag eteg), gömbölyeg, lebenyeg, dögönyeg, szőnyeg, tőzeg, részeg, keszeg, délczeg, filleng, billeng, horog, balog, hályog, tályog, dorong, korong, boldog, dolog, vályog, szúnyog, ördög, köcsög, üszög, babug, hazug;

k: a) csupán toldalék: tövis-k, varacs-k, taracz-k, palacz-k, belecz-k, pilincz-k; b)valódi képző és haugngrató: étk, poczk, halk, pöczk, ajk, árk, buczk, burk, hurk, lelk, fark,gyilk, fészk, mark, mocsk, pocsk, lucsk, murk, nyirk, piszk, sark, sulyk, szurk, tolk, tork, tulk,tülk, vaczk, hüvelyk, bürk, berk, hölyk, csürk, stb. c) nem hangugratók: kobak, bodak, szilak,kupak, sisak, bicsak, tusak, csutak, remek, fenék, kerek, ének, zsombék, zsizsik, poczik, konok,csornok, czirok, boncsok, könyök, zömök, örök, törzsök, hörcsök, babuk, ágyék, mellék, derék, árnyék, czulák, szárnyék, vidék, tájék, környék, borék, lágyék, fazék, nehezék, szuszék; d) élő vagy elavult igék módosított részesülőjéhez járul, s igy elemezhető : ivad, ivadó, ivadé, ivadé-k, hajlik, hajló, hajlé, hajlé-k, és e szerint: maradék, fakadék, játék, hulladék, menedék, érzék,

fenyíték, halándók, veríték, ragaszték, fogyaték; néha al, el közép képzővel: toldalék, tartalék, ázalék, függelék; némelyekben az é átváltozik o-ra vagy é ö-re: hajlék hajlok, szándék szándok, ajándék ajándok, törék törek, véték vétek, rejték, rejtek, undék undok, homlék homlok, szidék szitok, szemöldék szemöldök.

Különös képzésüek: nyulánk, falánk, fulánk (furánk), élénk, terménk, félénk = nyulékony, falékony, furékony, élékeny, termékeny, félékeny.

Nagyító jelentésűek: iszák, decsák, csombók, pofók, pirók, monyók pohók, szemők; nagyobb korra vonatkozók: Istók, Bertók, Mihók, Erzsók, anyók, apók.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,844 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Előző cikk: Nyelvhegyi hangok kisarjadzásai Következő cikk: Némely kétes származásu képzők.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: