Abajdocz szók.


Abajdocz szók.

így nevezzük a) azon öszvetett szókat, melyek egyik alkatrésze idegen, másik honi, pl. iskola-ügy, pincze-torok, kártya-vár, vacsora-idő, gálya-rab, zsálya-levél, kapta-fa, czérnaszál stb. b) azon idegen szókat, melyekből magyar képzők által új szókat alkottunk, pl. iskola, iskoláz, iskolás; ábra, ábráz, ábrázat, ábrázol; istáp, istápol, istápolás; kurta, kurtít, kurtul; alamizsna, alamizsnás, alamizsnálkodik. Az idegen főnevekből rendesen as, es és i-vel képezünk mellékneveket, pl. uzsorás, sekrestyés, gesztenyés, pecsenyés; templomi, apostoli, püspöki ; igéket pedig főleg z-vel, l-vel: kártyáz, vacsorál, trombitál, kintornál, stb.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,480 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóképzésről
Előző cikk: Némely kétes származásu képzők. Következő cikk: Szóalkotás öszvetétel által.


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: