A névmódosítók és névutók személyragozása.


A névmódosítók és névutók személyragozása.

A névmódosítók és névutók is, melyek a latin praeporitiokat képviselik, s nyelvünkben mint más altaji nyelvekben tulajdonkcp postpositiok, vagyis az illető nevek után ragasztatnak, a személynévmásokkal ismét úgy ragoztatnak, mint a tulajdonító nek, és minden birtoknevek

azon különbséggel, hogy ezek majd öt, majd három, majd kétágú hangrendet követnek, mi n t:

haj-om, fej-em, szém-ém, orr-om, ökl-öm, haj-a-íok, orr-o-tok, szém-é-íék, ökl-ö-tök, haj-a, orr-o,

fej-e, szém-e, ökl-e; amazok pedig szabályszerüleg kétdguak.


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. február 9. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 2,876 Kategória: A magyar nyelv szótára » A szóviszonyító ragokról
Előző cikk: A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása. Következő cikk: íme a birtokragozás és szemeli/ragozás párhuzamai


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: