ÚJKENYÉR ÜNNEPÉRE KÉSZÜLŐDVE


ÚJKENYÉR ÜNNEPÉRE KÉSZÜLŐDVE

VAK VOLTAM ÉS MOST LÁTOK! Jn 9,1-41

Szeretettel hívjuk Testvéreinket vasárnap ÚJKENYÉR ÜNNEPÉRE, az úrvacsorás hálaadó istentiszteletre, s az azt megelőző bűnbánati hétre. A hét témája: a vakon született ember meggyógyítása a János evangéliuma 9. része alapján!
Imádkozva készülődjünk, s az alkalmakat használjuk ki, áron is megvegyük!

Jn. 9,1
Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.
Jn. 9,2
Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?” [2Móz 20,5]
Jn. 9,3
Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
Jn. 9,4
Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. [Jn 11,9]
Jn. 9,5
Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.”
Jn. 9,6
Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,
Jn. 9,7
majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában” - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. [2Kir 5,10; Lk 13,4]
Jn. 9,8
A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: „Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?”
Jn. 9,9
Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: „Én vagyok az.”
Jn. 9,10
Erre ezt kérdezték tőle: „Akkor hogyan nyílt meg a szemed?”
Jn. 9,11
Ő így válaszolt: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.”
Jn. 9,12
Megkérdezték tőle: „Hol van ő?” „Nem tudom” - felelte.
Jn. 9,13
Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették.
Jn. 9,14
Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt.
Jn. 9,15
Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: „Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok.”
Jn. 9,16
Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: „Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot.” Mások így szóltak: „Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket?” És meghasonlás támadt köztük.
Jn. 9,17
Ezért ismét a vakhoz fordultak: „Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemedet?” Ő azt mondta, hogy próféta.
Jn. 9,18
A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit,
Jn. 9,19
és meg nem kérdezték tőlük: „A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát?”
Jn. 9,20
Szülei pedig így válaszoltak: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született,
Jn. 9,21
de hogy most mimódon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról.”
Jn. 9,22
Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából.
Jn. 9,23
Ezért mondták a szülei: „Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg.”
Jn. 9,24
Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: „Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” [Józs 7,19]
Jn. 9,25
Erre ő így válaszolt: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”
Jn. 9,26
Ekkor megkérdezték tőle: „Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?”
Jn. 9,27
Ő így válaszolt: „Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?”
Jn. 9,28
Megszidták, és ezt mondták: „Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk.
Jn. 9,29
Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való.”
Jn. 9,30
Az ember így válaszolt nekik: „Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet.
Jn. 9,31
Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. [Ézs 1,15; Zsolt 66,18; ApCsel 10,35]
Jn. 9,32
Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét.
Jn. 9,33
Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.”
Jn. 9,34
Erre így feleltek neki: „Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?” És kiközösítették. [Zsolt 51,7]
Jn. 9,35
Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?”
Jn. 9,36
Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?”
Jn. 9,37
Jézus így felelt neki: „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.”
Jn. 9,38
Erre az ember így szólt: „Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt.
Jn. 9,39
Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” [Mk 4,12]
Jn. 9,40
Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?”
Jn. 9,41
Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.”


Szerkesztés dátuma: hétfő, 2015. augusztus 24. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,114


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: