WASS ALBERTRŐL NÉHÁNY MONDATBAN


WASS ALBERTRŐL NÉHÁNY MONDATBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

WASS ALBERTRŐL NÉHÁNY MONDATBAN

 

 

   A kitűnő Erdélyi író – költő számomra akkor került látómezőbe, amikor még az úgynevezett „Rendszerváltás” előtt Vasárnap reggelente hallgattam a Vasárnapi Újság című műsort. Az „Üzenet Haza” verse annyira megfogott első hallásra is, pedig akkor még különféle neveken fordult elő. Tulajdonították a verset a szintén kitűnő tollú Mécs Lászlónak is, de saját maga vallotta, hogy nem Ő írta. Akkoriban már nem tudom, hogy melyik lapból vágtam ki egy vers részletet, de abban szintén egy számomra teljesen idegen névhez kapcsolták az írást. ifj. Bartók Zoltánnak tulajdonították és a címe az volt, hogy: „Üzenet” Szerencsére az a kis cetli ma is megvan és lefénymásolt példányát be tudom majd mutatni a mellékletben.

   Örömmel vettem tudomásul, mikor a „Rendszerváltás” után sorra kezdték kiadni a jeles irodalmár verseit és prózai írásait.    Megmondom őszintén, hogy nekem máig az egyik kedvenc íróm, költőm. Sok regénye és az összes kiadott verse is könyvtáram büszkesége. Nem rengett meg benne a bizalmam akkor sem, amikor próbálták őt háborús bűnösnek kikiáltani még a baráti körömön belül is. Tudom azt, hogy még manapság is parázs viták folynak a személyével és írásaival kapcsoltban, de mint ahogyan a klasszikus mondás is tartja: „Ízlések és pofonok különbözőek.” Ez alól természetesen az irodalom sem kivétel, de én már nem törődöm ezzel sem, mert parttalan a vita azok között, akik teljesen más oldalról közelítik meg a személyét és munkásságát Wass Albertnak.

    Baráti és ismeretségi körömben máig találhatók olyanok, akik mellette, vagy ellene beszélnek, de ezzel kapcsolatban harag nélkül, tiszteletben tartom az enyémmel ellentétes véleményeket is. Ennek alátámasztására elmesélek egy rövid epizódot. Pár évvel ezelőtt az egyik Zirci Barátom azért szakította meg velem a Facebookos Közösségi Portálon a kapcsolatot, mert pozitív véleménnyel voltam Wass Albertról. Tudomásul vettem, de nem haragszom rá ma sem, mert ezen a téren, más utakon járunk mindketten.

        2012. 12. 21 – én költöztem az Alföld Gyöngyszemébe, Gyulára. Fél évvel később a Békéscsabai Tűz – Kör Közhasznú Kulturális Egyesület 2013. 05. 29 – én 18 órai kezdettel tartotta Békéscsabán a heti aktuális összejövetelét a Csabagyöngye Kulturális Központ Jaminai Közösségi Házban. Az estet akkor „A vers és zene egysége – egy est a léleknek” szellemében tartották. Vendégként szerény személyem) közel egy órás költői bemutatkozást tartott, majd a résztvevők saját, illetve kedvenc költőik műveiből olvastak fel. A jó hangulatú esten számomra jóleső gesztus volt Fábián József Barátom részéről, aki Wass Albert: „Üzenet Haza” – című kitűnő versének felolvasására kért fel, aminek örömmel tettem eleget. A gyönyörű vers az alábbiakban olvasható:

 

 

Üzenet haza

 

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

 

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

 

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

 

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

 

És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.

 

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

 

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

 

Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.

 

Wass Albert

 

Bajorerdő, 1948.

 

 

   A vers felolvasásáról videó felvételt is készítettem, amely az alábbi linkre kattintva megnézhető:

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_LorUKzo3g

 

   Február 26 – 27 – én Magyarországon és az elcsatolt területeken lezajlottak a helyszíneken a Wass Albert emlékére a 25 órás felolvasások. Eszembe jutott, hogy legutóbb Veszprémben 2011. 02. 19 - én immár harmadik alkalommal én is részt vehettem ezen a nagyszerű kezdeményezésen. Helyszíne akkor a Kossuth utcában lévő Cserhát Könyvesboltban volt. Magam részéről Wass Alberten kívül nagyszerű magyar költők gyönyörű verseit, többek között Édesapám, Nagy Bálint Parasztköltő lírájából és szerény személyem verseiből is olvastam fel párat.

 

Wass Albert: Ki a magyar?

Papp – Váry Elemérné: Hitvallás

Székely Miatyánk

Nagy Bálint: A Rédei hálaadó Istentisztelet alkalmára

Dr.Kerekes Károly Zirci Apát: Az emlékezés várainál

Wass Albert: Üzenet haza

Mécs László: A királyfi három bánata

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára

Kozma Andor: A karthágói harangok

Wass Albert: Honvágy

Nagy Bálint: Az elszakított magyarokhoz

*Kányádi Sándor: Az én Miatyánkom

Ifj. Nagy Bálint: Magyarnak lenni

Gyula Diák: Magyar Miatyánk

Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél

Nagy Bálint: Sírnak a régi porták

Dr.Kerekes Károly Zirci Apát: Mai Miatyánk

Ifj. Nagy Bálint: Ha a gondolatot is gúzsba kötik

 

   *Akkor még én is tévesen tudtam, hogy a verset nem a kitűnő tollú Kányádi Sándor írta. Utána alapos kutatómunkával sikerült a vers igazi íróját teljes biztonsággal beazonosítani. A gyönyörű Imát Tánczos Katalin írta. Az erről szóló összefoglalóm az alábbi linken elolvasható a verssel együtt:

 

https://www.facebook.com/notes/b%C3%A1lint-valentinus-ifjnagy/-az-%C3%A9n-miaty%C3%A1nkom-igazi-szerz%C5%91je-t%C3%A1nczos-katalin/1388958244655289

 

 

   Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy számomra Wass Albert továbbra is megmarad annak a Nagyszerű Irodalmárnak, Magyar Hazafinak, akit volt szerencsém a munkásságán és az életrajzán keresztül megismerni. Éppen ezért csatolok az írásomhoz egy ma készült fotót is, amelyben-kezemben tartom az összegyűjtött verseinek kötetét.

 

 

Ifj. Nagy Bálint (Valentinus)

 

Gyula. 2016. 04. 27. Este 19: 23

 

https://www.facebook.com/balint.v.ifjnagy/posts/1750394021845041?pnref=story

 

 


Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2016. április 28. Szerkesztette: Nagy Bálint
Nézettség: 856


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: