HONFOGLALÓK


HONFOGLALÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

Édesapám Bakonyszentkirályi parasztköltő ifjúkori verseiből hozok fel a napokban párat. Ezt a versét pár hónappal 16 éves kora előtt írta.

 

HONFOGLALÓK

 

Messze kelet regényes bércein

Éltek őseink harcban tüzesen

Vitézi tetteikről híresek

Nem tudának meglenni csendesen

 

Ezek közül egy ifju dalia

El indult portyázva nyugatra

Látott itten sok minden jót szépet

Tetszett neki a ringó természet

 

Ment vágtatott hófehér paripán

Csillag hullott lova lába nyomán

Látott magányos kies bérceket

Arany kalászokkal telt réteket

 

Mind ez tetszett neki ugy annyira

Gondolt is ő valamit magába

Hisz ez jó volna az ő népének

Kik idegen nép közt vergődének

 

Vissza fordította paripáját

Megrántotta szín – ezüst kantárját

Ment a paripa oly sebességgel

Hogy még a gyors szélvész sem érné el

 

Árkot bokrot hagyva maga után

Vissza jöttén meg örült hős Turán

Elbeszélé az ifju dalia

Hogy milyen a Duna Tisza tája

 

„Arany kalász reng gazdag rónáin

Arany hal uszkál bőven tavain

Erdeiben nagy a vad állomány

Egyszóval gazdag tartomány”

 

Hallgatták a törzsfők merőn nézve

Az ifjuhoz néhány szót intézve

Daliás ifju köszönjük neked

Néped s népünk iránt szereteted

 

A törzsfők ezt elmondják Álmosnak

Mit az ifju beszél… jó uroknak

Megyünk hont foglalni el nyugatra

Szól az ősz vezér harsog a szava

 

Kirántja kardját nyugatra vágja

Megyünk fel népem szebb s jobb hazába

A törzsfők ezt ámulva hallgatták

Könnybe jött szemök honuk siratták

 

Alig hogy a nap nyugovóra tér

Kárpátok alján magyar nóta kél

Bús magyar nóta halkan tova száll

Duna Tisza közt hirtelen megáll

 

Meg áll s felrebben üzenetet visz

Az őslakó nép csak néz de nem hisz

Ez a vad pogány nép feldul mindent

Új hazát akar magának itt bent

 

Másnap hajnalban riadót fujtak

Az ősföld lakói meghódoltak

Hódoltak a magyar dicsőségnek

Ajándékot hordtak a vezérnek

 

Azóta a magyar e földön él

Gondolatival olykor szárnyra kél

Elrepül a régi ős hazába

Elrepül s ujra vissza száll magába

 

 

Nagy Bálint

 

Bakonyszentkirály 1930. Június 21.- én

 

 

 


Szerkesztés dátuma: szerda, 2017. szeptember 13. Szerkesztette: Nagy Bálint
Nézettség: 486


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: