Pünkösd ünnepe


Pünkösd ünnepe

Jézus Krisztus a feltámadása után még negyven napig együtt volt tanítványaival és felkészítette őket szolgálatukra.

A negyvenedik napon visszament a mennybe. A tanítványok pedig itt maradtak szorongó szívvel, tele félelemmel.

Az ezt követő tizedik napon azonban valami különös dolog történt. Egy pillanat alatt egyszerre, úgy magától, eltűnt a félelmük, bátran kimentek az emberek közé és különös erővel prédikáltak Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a jelentőségéről. Olyan erő volt ebben, hogy sokan megvilágosodtak és Jézus tanítványaivá lettek.

Luther Márton a reá jellemző vaskos fogalmazásban ezt írja: pünkösdkor a tanítványok belemarkoltak az ige gazdagságába és szórták gazdagon az életet támasztó igét. Én sem tudnék úgy prédikálni - folytatja -, pedig én a Szentírás doktora vagyok, ők meg halászok voltak.

Nos, ez a pünkösd csodája, hogy függetlenül attól, hogy mik az emberi feltételek, maga Isten munkához lát és az újjáteremtés munkáját igéje és Szentlelke által végzi, akár halászok által is.

És ezek a tanítványok utólag ismerték fel, hogy ekkor teljesedett be Jézus ígérete, amit megmondott nekik előre, hogy elküldi majd a Szentlelket, aki bátorrá teszi őket, mondanivalót ad a szájukba, vezeti őket, és védi is majd őket. Így lett ez a feltámadás utáni ötvenedik nap a Szentlélek kiáradásának az alkalma, aztán később a pünkösd ünnepe.

 

Isten Lelke ma is így formálja át azt az embert, aki hallja, hallgatja, meghallja az Ő szavát, Igéjét!

Engedjünk hívó szavának ezen az ünnepen:

2013. május 13-18 között minden este 18:00 órától bűnbánati istentisztelet

2013. május 19, vasárnap 9:00 és 11:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

2013. május 19, vasárnap 18:00 ifjúsági istentisztelet

2013. május 20, hétfő reggel 10:00 órától istentisztelet

 

Szórványainkban: Szentandrás: 2013. május 19, vasárnap 13:00 úrvacsorás istentisztelet

                            Nagyősz: 2013. május 20, hétfő 10:00 úrvacsorás istentisztelet

                          Buziás: 2013. május 19, vasárnap 18:00 úrvacsorás istentisztelet

 


Szerkesztés dátuma: szerda, 2013. május 15. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,690


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: