ŐSZI IDÉNYKEZDÉS 2O13


ŐSZI IDÉNYKEZDÉS 2O13

 

Kedves Családok! Édesapák, Édesanyák, Gyerekek, Nagyszülők!
Kedves Ifjak és Idősek!

Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból Szeretem, de szeretem – mondja a költő. Egy szép időszak kezdődik el újra mindannyiunk számára. Nem csak az ősz varázslatos szépsége az, amit szeretünk, szerethetünk, hanem az a sok nyitott ajtó is, amin át belépve egy új világ tárulkozik elénk. Hisz az új osztály, vagy éppen osztáytársak, az új tankönyvek, az új tanárok, a még fel nem fedezett ismeretek tömkelege mind előttetek áll. Az iskolai tanítással együtt újra átrendeződik mindannyiunk életvitele is: gyerekeké, szülőké, nagyszülőké, és még a városi forgalom is.
Gyülekezetünkben is újra indulnak azok a körök, amelyek a nyári szünidő alatt megálltak. 

Drága Édesapák és Édesanyák, 
tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy gyermekeiteknek lelkileg is mindent megadjatok. Felelősségetek, hogy elsősorban a családban tanítsátok példátokkal és szóval is gyermekeiteket Isten nagyságos dolgaira. Már kicsi koruktól kezdve imádkozzatok velük együtt, csepegtessétek be az Ige jó magvait kicsi szívükbe, hogy felnövekedve azok kikeljenek és jó gyümölcsöt hozzanak a maguk idejében. A különböző gyülekezeti alkalmakon is ezt igyekszünk tenni. Ezért legyetek jó példák Ti magatok ebben, és gyertek, kezüket megfogva, együtt épülni, növekedni hitetekben. Jöjjetek Énhozzám mindnyájan (Máté 11,28), mondja Jézus, illetve engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Márk10,14.15), Bizony, így szól az ÚR: Engem keressetek és éltek! (Ámos 5,4). Ezért igyekezzünk minden alkalmat megragadni, az alkalmakat áron is megvenni, mert a napok gonoszok (Ef 5,16). Mit jelent, hogy a napok gonoszok? Azt jelenti, hogy nem ismétlődnek vég nélkül. Az ördög el akarja hitetni velünk, hogy nyugodtan elhalaszthatjuk a döntéseink megvalósítását későbbre is, hiszen lesz még arra alkalom. Honnan tudjuk? Egyáltalán nem bizonyos, hogy mindenre lesz még sok alkalom. És a sok az hány? És melyik lesz az utolsó? És azt ki mondja meg? Józanul számolnunk kell ezzel, mert az alkalom az minősített időt jelent. Amikor az időben megjelenik valami isteni tartalom. Ilyenkor van, hogy néhány perc alatt több történik velünk, mint máskor esztendők alatt. Néhány másodperc vagy perc alatt, egy istentiszteleten, egy vasárnapi iskolában, egy ifin, olyasmit adhat, vagy mondhat Isten, ami kihat az egész életünkre. Más megvilágításba helyezi a múltunkat, és bevilágítja az egész jövőnket. Ezek az alkalmak ritkán ismétlődnek. Vegyük komolyan ezeket az Istentől megkészített alkalmakat, melyek mindegyikére mi magunk is imádkozva készülünk.

GYEREKKLUB: minden hónap első szombatján a templomban, és minden hónap utolsó szombatján a JÁTSZÓ HÁZBAN:
SZEPT. 28. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
OKT. 5. GYEREKKLUB
OKT. 26. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
NOV. 2 GYEREKKLUB
NOV. 30. JÁTSZÓHÁZ ÉS GYEREKKLUB
DEC. 7 GYEREKKLUB

CSALÁDOS ISTENTISZTELET, minden hónapban egyszer, a GYEREKKLUB-os hétvégét követő vasárnapon
szeptember 15.
október 6.
november 3.
december. 8.
december 22.

I ÉVES KÁTÉ CSOPORT, hetente, megbeszélés szerint
Szeptember 15. első találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után

II ÉVES KÁTÉ CSOPORT, hetente, megbeszélés szerint
Szeptember 15. találkozó a szülőkkel és gyerekeikkel a tanévnyitó istentisztelet után

NAGY IFI-DÁNIEL-IFI hetente, szerda 19.00
KIS IFI-DÁVID-IFI hetente, péntek 18.00

IFI ISTENTISZTELETEK: 
okt 13. vas du. 18.00 TANÉVNYITÓ IFI ISTENTISZTELET, Mike Pál, ÉLŐ KÖVEK együttes énekel
november 10.: du. 17.00 Bódis Ferenc, végvári ifjúság énekel
december 1. Advent 1 úrvacsorás ist. . Te-ifid énekel 

NŐSZÖVETSÉG: minden csütörtök 17.00
Megyei Nőszövetségi Nap - szeptember 28. Újszentes

FÉRFI BIBLIAKÖR: kéthetente csütörtök 18.00
Férfikörös hétvége – szeptember 20-21 Kladova

BABA-MAMA KÖR – 2 hetente

BABA-MAMA TEMPLOM vasárnap 10.00

ÉNEKKAR – próbák megbeszélés szerint

IFI-ÉNEKKAR - próbák megbeszélés szerint

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: szeptember 15. vasárnap de. 10.00

Kérjük együtt Isten áldását erre a tanévre, 2O13. szeptember 15. vasárnap délelőtt 1O:OO órai kezdettel!

Kedves Édesapák! 
Legyünk jó példák gyermekeinknek!

http://www.youtube.com/watch?v=htgPh3DalmM


Szerkesztés dátuma: kedd, 2013. szeptember 10. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 2,253 Kategória:
Következő cikk: A megbocsátás szertartása - Afrikai néphagyomány


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: