Gyermeknap és konfirmáció 2014. június 1-én gyülekezetünkben


Gyermeknap és konfirmáció 2014. június 1-én gyülekezetünkben

Könnyes szemekkel köszöntük meg újra gyermekeinket és adtunk hálát, hogy elérkezett a Krisztus melletti bizonyságtételük napja.

A konfirmándusok bizonyságtételei:

Fodor Zsuzsanna bizonyságtétele:

Az elmúlt hetekben nagyon sokszor esett szó a konfirmálásról. Nekem erről, mindig a nővérem konfirmálása jut az eszembe. Az, hogy ő milyen lelkesen in- dult el mindig a kátéórára, és milyen bol- dogan tért haza. Hogy ez neki milyen so- kat is jelentett. S még most is milyen bol- dog, mikor ifire megy. Mindig sokat me- sélt róla, a táborokról, a sok szórakozásról. Ezért én is már nagyon vártam a kátéórá- kat, és várom az ifit. Május elsején, egy kis tábort rendeztek, és mi is elmentünk. Az elején kicsit aggódtam, milyen is lesz, hisz mi voltunk a legkisebbek. De a nővérem azt mondta, hogy ne izguljak, az ifisek befogadnak minket, és ő is mellettem lesz. És valóban, nagyon jól telt. Ezért is várom már a nyári táborokat és az ifit.  Mikor Sándor tiszteletes azt mondta, hogy válasszunk egy aranymondást, sok szép idézet jutott az eszembe. De ezek közül volt egy kimagaslóbb, melyet az elmúlt vasárnap a testvéremmel választot- tunk, az első unokatestvérem konfirmálá- sára:  „Harcold meg a hit nemes harcát, ra- gadd meg az örök életet, amelyre elhívat- tál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” 1Tim 6,12 Ezen az igén keresztül szólt hozzám Isten, hogy mi is a konfirmáció. Az én hitem elmondása, bemutatása, bizonyság- tétele. Azért is számit ez az ige aranymondás- nak az én szememben, mert egy számomra fontos emberrel választottam ki, egy másik számomra fontos embernek, az Úrban! 

Atyám! Én köszönöm neked az elmúlt két évet, a sok szórakozást, tudást, azt hogy te kö- zöttünk voltál! Azt, hogy most is itt vagy és vigyázol rám. Köszönöm neked a hitet, amit nekem ajándékoztál. A tudást, a böl- csességet, amit e két év alatt szereztem, általad. Köszönöm, hogy van megváltás, hogy van örök üdvösség, és hogy én is megkaphatom e kegyelmet és áldást.  Köszönöm neked az életemet, a szerető szüleimet, családomat, a rokonokat, a sok barátot, akik eddig támogattak és most is támogatnak, velem vannak. Kérlek, áld meg e vasárnapot! És add, hogy én is a gyülekezet élő és hívő, igaz tagja lehessek, s majd az örök üdvösségben veled éljek! Köszönöm, hogy elküldted a Szentlelkedet hozzám, és hogy a lelki szemeimmel láthatlak téged, hogy te vigyázol rám és Fiad által engem is megváltottál. Köszönöm, hogy meghall- gattál, a Jézus nevében. Ámen!

Horváth Brigitta Bizonyságtétele:

            Számomra ez a két év elmondhatatlanul sokat jelentett. Igaz, hogy az eljén nehezenindult az egész, hisz egyeztetnünk kellett a programjainkat. De kezdettől fogva szerettem a csapat tagja lenni.

            Minden kátéórára örömmel mentem el, mert tudtam, hogy hitemet, imámat és életemet is besfolyásolni fogja az a kérdés-felelet, melyet épp akkor beszélünk majd át. Volt olyan óra, amelyet egyetlenegy felelet elmagyarázására fordítottunk, de legalább egyikőnksem ment haza kérésekkel a szívében. A tiszteletesúr is mindig türelmes, megértő, kedves és segítőkész volt. Mindig őszintén választ adott kérdéseinkre és mindig próbált jó példákat felhozni.

            Egyik kedvenc kátéórám az volt, mikor itt, az Úr asztala előtt körbeülve, az ifisek ropiát kifosztva ültünk és jó nagzokat nevedtünk. Vagy mikor csocsóztunk, talán az amikor popcort és csokit majszoltunk. De ezek közben soha nem felejtettük el az Urat. Az Úr mindvégig ott volt melletünk és hiszem azt, hogy mindegyikőnket megszólított egyenként.

            Sándor már az eleje óta elmondta nekünk, hogy nem szeretné, hogy most hazudjunk önöknek, a családnak, de legfőbb Istennek. Mindig bátorított, hogy olvassuk az igét, hogy megtudjon szólítani az Úr. Így rá hallgatva, olvastam az igét és megszólított engem is az Úr János levelének 4. részének 16. versében, amely így szól: ,,és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szerete, és aki szeretetben marad, az Istenben marad; és Isten is őbenne."

            Én úgy érzem, hogy ma nem hazudtam önöknek, hanem hiszem, hogy teljes szívemből beszéltem. És tudom, hogy ezt a két évet soha nem fogom elfeledni.

            Ima: Köszönöm Uram ezt a két évet, köszönöm, hogy most itt állhatok és bizonyságot tehetek hitemről. Hálás a lelkem, mert rávezettél a jó útra, ahol feléd és melleted haladok. Kérlek Uram, add, hogy mindegyikőnk melletted haladjon az útján és ne engedd, hogy a láng a szívünkben  kialudjon a sok problémák miatt, hanem te légy a megoldás ezekre. Köszönöm, hogy most itt állhatok és ezeket elmondhatom, és hálás vagyok , mert úgy állok itt, hogy tudom, ne a ruhákról, a cipőkről, a hajunkról vagy a virágokról szól ez az egész, hanem teljes egészéből Rólad.  

Horváth Kinga bizonyságtétele: 

Számomra ez a két év nem csak tanulást és munkát jelentett, hanem szórakozást és társalgást.Közelebb kerültem Istenhez, némely válaszolatlan kérdésemre választ kaptam és meggazdagodtam.Élményeket szerezhettem és bölcsességet, melyeket a későbbiekben majd felhasználok.Számtalanszor nevettünk,beszélgettünk olyan dolgokról aminek semmi köze sincs a kátéhoz,viszont rengetegszer gondoltunk bele az élet nehézségeibe.Mindazonáltal úgy érzem hitem növekedett ez alkalmakkor.Néha igaz, hogy sokszor hülyéskedtünk , a kelleténél többet butáskodtunk vagy talán még veszekedtünk is, de egyben biztos vagyok, hogy ezt a közösséget nem szeretném elhagyni, ha lehet soha.Van egy dolog, amit ebben a két évben megtanultam, hogy Isten mindig velünk van."Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek !" ( Ézsaiás 41, 13 ) Ezt az igét egy naptárról olvastam, amelyet még az első kátéévben kaptam.Megragadott, és elgondolkoztam. A konfirmálás előtt is ugyanezt mondta a tiszteletes úr is, hogy ne féljünk, mert gondoljunk arra, hogy Isten mindig mellettünk van.Nem hagy elveszni, nem hagyja, hogy valami bajom essen és bármilyen butaságot teszek, mindig megbocsát, mert Ő a szeretet.

                                    Imádság

Köszönöm Istenem, hogy megadtad ezt a két évet, hogy végig vittél az úton és add Istenem, hogy tovább is járjam.Hálás vagyok mindenért, amit adtál, azokat a perceket, mosolyokat és élményeket.Köszönöm, hogy a tiszteletes úrnak ennyi türelme volt, hogy eltűrte a sok hülyéskedéseinket és butaságainkat és hogy nem volt velünk olyan szigorú.Néhányszor leszidott, mert lusták voltunk, de ezt sem bánom, mert azt is viccesen tette.Így összevéve, köszönöm.Ezt a két évet sosem fogom elfelejteni, mindig boldogan fogok visszagondolni rájuk.Ámen


Mátyás Richárd bizonyságtétele

Mar rég vártam a konfirmálásra, hogy Isten és a gyülekezett előtt konfirmáljam azt, hogy én az Övé vagyok és, hogy hozzá tartozom, mint ahogy meg van írva Ézsaiás 43-1-ben: „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólította- lak, enyém vagy! És itt behelyesítettem az én ne- vemet, mert rólam van szó, Isten engem is a neve- men szólított  De most így szól az Úr, a te teremtőd, Riki, a te formálód, Riki: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ezért én na- gyon hálás vagyok Istennek, hogy engem is meg- szólított és az Övé vagyok, megváltott. Hálás a szívem Demeter Sándor tiszteletes úrért, akin keresztül nagyon sokszor hallhattam Igéjét már az iskolában is, és a konfirmáció előkészítőkön is, és így megtalálhattam Istent és az Ő útját. A káté előkészítő órákon sokat tanultunk és sokat nevet- tünk. Amióta kátéra járok, úgy érzem, hogy nagyon közel kerültem Istenhez és sokat fejlődött a hitem. Örülök, hogy jártam rendszeresen az előkészítő órákra, mert így megtudtam, hogy miért is élünk. Miért is létezünk a földön. Sajnos vannak olyan barátaim, akik nem tudják, hogy miért is élnek. Szomorú vagyok miattuk, és igyekszem nekik is Isten szép rendjéről, tervéről beszélni. Azt is meg- tanultam még kátéórán, hogy lehet neked pénzed, autód, házad, de ezek mind hiába vannak, ha nincs Krisztusba vetett hited. Az igazi gazdagság a hit által megnyert Mennyországban lesz. Ott mindenki táncolni és énekelni fog, ott hatalmas a boldogság és a szeretet, ott minden aranyból és ezüstből van. Ezt a földi életet egy próbaként is vehetjük. Ha túljutunk Jézus Krisztussal a próbán, azaz ha itt a földön elnyerjük a mennyországot, akkor nem kell félni a haláltól, mert a mennyek országa örököse vagyok, akkor nem az örök halál vár rám, hanem a testi meghalás az örök élet kez- dete lesz majd. 

Köszönöm URam ezt a csodálatos vasárnap reggelt, amikor mind összegyűlhettünk a te há- zadba és hallgathattuk a te Igédet. Köszönöm Uram, hogy ilyen vagyok, hogy van családom, hogy van egy lakásom, hogy van, mibe öltözzek, és hogy megadtad a mindennapi kenyeret. Kérlek Uram, áldd meg ezt a közösséget, a mi konfirmá- ciónkat es a tiszteletes urat. Áldd meg ezt a vasár- napot és ezt az elkövetkezendő hetet. Áldd meg mindenkinek a munkáját és ezt a további napot. Ámen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szerkesztés dátuma: kedd, 2014. június 17. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,529


   Tetszik  

Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: