Egyházmegyei Ifjúsági csendesnap Szapáryfalván


Egyházmegyei Ifjúsági csendesnap Szapáryfalván
„Meghívottak és vendégfogadók (hívók) az Isten országában!” címszó alatt szervezett Ifjúsági csendesnapot a Temesvári Refor­mátus Egyházmegye 2014. szeptember 6-án Szapáryfalván.
A vendéglátó szapáryfalvi gyü­lekezet lelkipásztora Csizmadia Ferenc és családja, valamint a szorgalmas asszonyoknak köszönhetően meleg fogadtatásban és a sok lelki táplálék mellett testi táplálékban is bőven volt részünk. Az egyházmegye több gyülekezetéből mintegy 70 ifjú jelent meg a reggeli regisztráción, és várta türelmetlenül a csendesnap programjait.
Fazakas Csaba esperes kö­szön­tését követően a házigazda Csizmadia Ferenc lelkipásztor nyi­totta meg áhítattal a csendesnapot, amit Gáll Zoltán lugosi lelkipásztor elektromos gitár és Popper Norbert kántor szintetizátor kíséretében jókedvű éneklése követett. Bódis Dóra tiszteletesasszony ismerkedő játékai után Bódis Ferenc lelkipásztor egyházmegyei ifjúsági előadó tartott előadást a fenti címszó alatt „A nagy vacsora: Jöjjetek, immár minden készen van!”(Lk 14, 15-24) témájára és karaoké énekekkel tette még színesebbé a délelőttöt. Fazakas Csaba esperes még az ebé­det megelőzően egy tanulságos közösségi játékra hívta a fiatalokat, amiben jókedvvel vettek részt az ifjaink, de nem maradt el a jól megérdemelt testi táplálék sem. A házigazda szapáryfalviak bőségesen terített asztal mellé várták a csendesnap résztvevőit. Hála­adással álltunk fel az asztalok mellől, és énekkel köszöntük meg a konyhán szorgalmaskodóknak a jóságukat.
A programok levezetésében az eddig említett házigazda lelkész család és a vendég lelkipásztorok mellett Megyasszai Bíró Attila resicabányai lelkipásztor, Demeter Sándor lelkipásztor, valamint Demeter Enikő, Gáll Erika és Bódis Dóra tiszteletes asszonyok is segédkeztek, hiszen az ebédet követően 8 kisebb csoportban be­széltük meg a téma és a közösségi játék üzenetét, amit Fazakas Csaba esperes vezénylete alatt a templomban ismét teljes létszámban összegeztünk.
Demeter Sándor lelkipásztor Krisztusra mutató áhítatát és Demeter Enikő tiszteletesasszony gitárének köszöntőjét követően került sor a szapáryfalvi és nagybodófalvi ifjúsági csoportok (KRISZ – Királyhágómelléki Re­for­mátus Ifjak Szövetsége) megalakulására és ünnepélyes köszöntésére ill. megajándékozására. Ami­lyen jókedvvel indult a nap, olyan jókedvű énekléssel zárult.
Köszönet a házigazda szapáryfalvi gyülekezetnek, a szervezőknek és a résztvevőknek!
Az Ifjúsági csendesnap sikere arra a következtetésre késztet minket, hogy ennek kell legyen folytatása, akkor pedig ismét szeretettel várunk titeket!
Bódis Ferenc , ifjúsági előadó

Szerkesztés dátuma: hétfő, 2014. szeptember 29. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,063


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: