Házasság - küldetés


Házasság - küldetés

Szeptember, iskolakezdés. Ilyenkor figyelmünkegy kicsit a gyerekekre és rajtuk keresztül a családokra irányul.

A Biblia első lapjain olvashatjuk,hogy a családot, a házasságot Isten alkotta meg. Felmerül a kérdés, hogy mégismilyen céllal? Mózes első könyve három irányú célt vázol fel: 

  szeretet-közösség egymással,
  új élet világrahozatala,
  közös felelősség a környezetért.

E harmadik azt jelenti, hogy Isten a házaspárokatvalami közös feladatra is elhívta. Az erre való vágyat, éhséget is mélyenbelehelyezte a párok szívébe. Arra vágyunk, hogy közösen valami fontosat,maradandót alkossunk.

A gazdasági élet területén mármegfogalmazták, hogy az eredményességhez mennyire fontos a közös célkitűzés.Valóban minden vállalatnak, de minden más közösségnek, így például egygyülekezetnek is hasznára válik, ha van világos célkitűzése. Miértlenne ez máshogy egy házasság esetében? Isten nem akarja, hogy ide-oda sodródjunk,hanem azt, hogy világos célt kövessünk

A legtöbb pár a gyermeknevelésre összpontosít.A gyermek valóban Isten igen értékes ajándéka, és a gyermekek neveléseegyike a legfontosabb céloknak. De mi történik akkor, ha nem születikgyermek? Vagy mi történik akkor, amikor véget ér a –saját vagy örökbefogadott– gyermekek nevelésének időszaka? A házasság a fészek kiürüléseután is tart! Néhány pár azt a célt követi közösen, hogy hivatásukbanelőrejussanak, anyagilag gyarapodjanak, felépíthessék álmaik házát.Ilyen célok valóban összeköthetnek egy házaspárt, de mi marad, ha az álomteljesül? Vagy ha sohasem teljesül?

A Biblia bemutat házaspárokat, akiksok-sok évszázaddal ezelőtt éltek. Gondoljunk csak Akvilára ésPriscillára, az Apostolok Cselekedetei 18. részében. Claudius császárminden zsidót elűzött Rómából. Akvila és Priscilla is menekülni kényszerülteka városból, ahol az otthonuk volt. Ha az életről való elképzelésükabból állt volna, hogy egy stabil helyen biztos egzisztenciát teremtsenek,vagy az üzleti bevételből jól éljenek, akkor ez a hirtelen elűzetésbizonyára alaposan megrázta és megbénította volna őket. De nekiknagyobb szabású képük volt az életükről. Együtt tanítottak, ésmegnyitották házukat a keresztyén vezetők előtt. Napközbendolgoztak, mint sátorkészítők, de amikor Pál apostolnak szállásravolt szüksége, készségesen befogadták – másfél évre. Amikor pedig egytehetséges fiatalnak, Apollósnak, mélyebb keresztyén tanításra volt szüksége,meghívták házukhoz, és segítették az előrehaladásban.

Minden házasságnak hasznára válik a közösküldetés. Egy olyan feladat, amely minden helyzetben érvényes, mindegy hogygazdagok, vagy szegények vagyunk, hogy 10 gyermekünk van, vagy egy sem. Vannektek ilyen közös küldetésetek, ami által másokat gazdagítotok?

Nincs magasabb szintű emberi közösség,mint egy férfi és egy nő közt, akik szeretetben egyesülve, Istentőlkapott közös célért dolgoznak.

„Family”keresztyén folyóirat alapján.


Szerkesztés dátuma: csütörtök, 2014. október 2. Szerkesztette: Demeter Sándor
Nézettség: 1,180


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: