Szinérszeg


Szinérszeg

Szinérszeg falu Temes megyében, Temesvárhoz közel. Románul Sinersig (Boldur község). A település neve több változatban fordult elő: 1839 – Szinyérszeg; 1851, 1873 – Szinerszeg; 1863 – Szinnerszeg és Szinnerseg; 1920 Sinirsig. Lakosság: 1839 – román; 1851 – román, magyar; 1863-1873 – román, magyar. Közigazgatásilag tartozott rendre a csákovai járáshoz (1863-1873), a buziásihoz (1873-1900), illetve a buziásfürdőihez (1900-1920). 1920-tól Temes-Torontál megye majd Bánát tartomány része.

Szinerszeg falu egy domb alatt lapályos helyen terül el, lakói 510 román, 237 magyar, óhitű anyatemplommal. Hegyes völgyes határa 2992 hold, melyből szántó 701 ha, rét 453 ha, legelő 135 ha, szilvás és gyümölcskert 109 ha; majorsági szántó 350 ha, legelő 600 ha, kaszáló 700 hold. Földe sárga és jó trágyázást igényel. Földesura Gyürky Pál.1

Házainak száma 185, lakosaié 972, akik nagyrészt magyarok és románajkúak. A török korszak előtti adatai ismeretlenek. A hódoltság végszakában már lakott helység volt. Az 1723-25 évi gróf Mercy-féle térképen Sinérseck alakban a lugosi kerületben van feltüntetve. 1761-ben már postaállomása is volt. 1779-ben Temes vármegyéhez csatolták. 1781-ben a délmagyarországi kincstári jószágok elárverezése alkalmával, Keresztúry József vette meg, de nem sokáig bírhatta, mert 1790-ben már gróf Althan Jánosé, aki Remetei Kõszeghy Jánosnak adta el. A XIX. század elején a Losonczi Gyürky-család birtokába került. 1838-ban Gyürky Pálról örökségképen Euláliára, férj. gróf Almássynéra és Almássy Gedeonra származott át. 1876-ban Vargics Imre vásárolta meg és az elsõ világháború kitörésének idején Vargics Imrének, dr. Telbisz Károlynénak, Riemer Istvánnénak és Hübsch Dávidnak volt itt nagyobb birtoka. A községbeli csinos úrilakot Vargics Imre 1904-ben építtette. A görögkeleti templom a XIX. század közepén, a római katolikus pedig 1904-ben épült. A községi határ délkeleti részében, Vargics Imre birtokán, jó minőségű barnaszéntelepekre bukkantak. A községhez tartozik Hodély- és Laky-tanya.2


1 http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/root/0001/0018/1251-27b7.html 106

2 Borovszky Samu, i.m., Temes vármegye, 98.o., Szinérszeg címszó alatt. 107


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. szeptember 28. Szerkesztette: Kabai Zoltán
Nézettség: 4,153 Kategória: Erdély » Bánát
Előző cikk: Szigetfalu Következő cikk: Temesvár


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: