Régiók - Magyarország

   

Zalaszántó
A zalaszántói békesztúpa
Zengővárkony
Tojás, szalma, gesztenye
Zirc
Civilizáció a vadonban
Zsámbék
Vigyázz, romlandó!
A Magyar Királyság vármegyéi
A Magyar Királyság vármegyéi
A vármegye a magyar közigazgatás alapvető területi egysége I. István király óta.A második világháború végéig a hivatalos elnevezés szigorúan véve a vármegye volt. Az 1949. augusztus 18-án elfogadott, 1949. évi XX.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                               Abaúj-Torna vármegyeAbaúj-Torna vármegye  közigazgatási egység Magyarország felvidéki részében 1881 és 1945 között. A vármegye északi része ma Szlovákia, míg déli része Magyarország területén fekszik.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                                                             Alsó-Fehér vármegye Alsó-Fehér vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyságban, a történelmi Erdély területén. 1658-tól a megye székhelye Nagyenyed. Az egykori vármegye területe ma Románia része.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
      Arad vármegye : közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság területén.Földrajz Magyarország régi Tiszántúli kerületének egyik megyéje. Észak felől Békés és Bihar, keletről Hunyad, délről Krassó-Szörény és Temes, nyugatról Csanád vármegye határolta. A Maros jobb partján terült el.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
Árva vármegyeÁrva vármegye közigazgatási egység az egykori Magyar Királyság felvidéki részében. A vármegye területének nagyobbik fele ma Szlovákia, míg kisebbik fele Lengyelország része.Földrajz Árva vármegye szomszédai északon és keleten Galícia osztrák tartomány, délen Liptó vármegye, délnyugaton Turóc vármegye, nyugaton pedig Trencsén vármegye voltak.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                                Bács-Bodrog vármegyeBács-Bodrog vármegye közigazgatási egység volt Magyarország déli részén. A vármegye területének kisebb északi része jelenleg Bács-Kiskun megye, míg nagyobb hányada a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartomány része.

196 cikk | 13 / 20 oldal