Régiók - Magyarország

   

 
A Magyar Királyság vármegyéi
   Baranya vármegyeBaranya vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság délvidéki részében. A terület legnagyobb része ma a magyarországi Baranya megye része, míg délkeleti fele Horvátország része.Földrajz Baranya vármegye területének nagy részét dombságok fedték le: a Baranyai-dombság és a Mecsek-hegység.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                                  Bars vármegyeBars vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság felvidéki részében. Székhelye az 1700-as évektől Aranyosmarót volt. A vármegye területe jelenleg Szlovákia része.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                    Békés vármegyeBékés vármegye  egykori közigazgatási egység Magyarország alföldi részén, a mai Békés megye történelmi elődje.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                       Belovár-Kőrös vármegye közigazgatási egység volt Magyar Királyság déli részében.Földrajz A vármegyét északról Varasd vármegye, keletről Somogy vármegye, délről Verőce és Pozsega vármegyék, nyugatról pedig Zágráb vármegye határolta. Legfontosabb folyója a Dráva volt.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                           Bereg vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság kárpátaljai részében. A vármegye területének nagy része Ukrajna, kisebb része pedig Magyarország területén fekszik.FöldrajzBereg vármegye északi részét a Keleti-Beszkidek hegység, déli részét pedig az Alföld foglalta el. Legfontosabb folyója a Tisza.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                           Beszterce-Naszód vármegye  közigazgatási egység volt Magyarország erdélyi részében 1876 és 1918, majd 1940 és 1945 között. Területe ma Románia része.Földrajz Beszterce-Naszód vármegye területének teljes részét a Keleti-Kárpátok hegység csoportjai foglalták el. Egyike volt a Magyar Királyság leghegyesebb vármegyéinek. Legfontossabb folyója a Beszterce.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                            Bihar vármegye Magyarország közigazgatási egysége volt 1950-ig. A vármegye trianoni békeszerződés előtti területének keleti 3/4 része ma Románia, míg nyugati 1/4 része Magyarország része.Földrajz Bihar vármegye volt Magyarország harmadik legnagyobb területű vármegyéje.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                                           Borsod vármegye közigazgatási egység volt Magyarország északkeleti részén 1923-ig és 1939-1945 között. A megye az 1920-as trianoni békeszerződés után is teljes egészében Magyarország része maradt, 1923 és 1939 között Borsod, Gömör és Kishont k.e.e.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                               Brassó vármegye közigazgatási egység az egykori Magyar Királyság erdélyi részében. Magyarország második legkisebb vármegyéje, az erdélyi szászok kulturális központja volt.FöldrajzAz egykori Brassó vármegye teljes területe hegység. Legfontosabb folyója az Olt. A vármegye területének nagy részét a Persányi-hegység és a Bodzai-havasok fedték le.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                        Csanád vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság középső, alföldi részén. A vármegye területe jelenleg nagyobb részt Magyarországhoz, kisebb részt Romániához tartozik.FöldrajzA vármegyét északon Békés és Arad vármegyék, keleten Arad vármegye, délen Torontál vármegye, nyugaton pedig Csongrád és Békés vármegyék határolták.

196 cikk | 14 / 20 oldal