Régiók - Magyarország

   

 
A Magyar Királyság vármegyéi
                               Hont vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részén. A vármegye legnagyobb része ma Szlovákiához, kis része Magyarországhoz tartozik.Névadója és első ispánja Hont-Pázmány nemzetség egyik névadó őse, Hont (Hunt) lovagFöldrajza A vármegye területének legnagyobb része hegyes, csak az Ipoly völgyében található síkság.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                             Hunyad vármegye  közigazgatási egység az egykori Magyar Királyság területén. Székhelye Déva volt. A vármegye jelenleg Románia része.Földrajz Hunyad vármegye egyike volt a Magyar Királyság leghegyesebb vármegyéinek.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                            Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási egység volt 1876 és 1950 között a Magyar Királyság középső részén, az Alföldön a Tisza két partján. A vármegye területe jelenleg Magyarország része, nagyrészt megegyezik utódáéval, Jász-Nagykun-Szolnok megyéével.Földrajza Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területe az Alföld része volt..
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                        Kis-Küküllő vármegye a Magyar Királyság erdélyi részén fekvő vármegye volt 1876 után, székhelye Dicsőszentmárton volt. Jelenleg Románia része.Földrajz Kis-Küküllő az egyik legkisebb vármegye volt Erdély területén belül. Területe többnyire hegyes-dombos, akadnak völgyek is azonban.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                         Kolozs vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Jelenleg Románia része.Földrajz A vármegye területe mindenhol dombság-hegység volt. Nyugaton a Bihar-hegység, délen a Gyalui-havasok, északon a Meszes-hegység, keleten pedig a Mezőség nevü dombvidék volt található.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                                   Komárom vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság észak-nyugati részén. 2934 km2-es területét a trianoni békeszerződés során a Duna mentén Csehszlovákia (1392 km2) és Magyarország (1442 km2) között osztották fel.Földrajz Komárom vármegye területe nagyrészt síkság, csak délen találhatóak kisebb hegyek.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                        Krassó-Szörény vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság délkeleti részében. Jelenleg Románia része.Földrajz Krassó-Szörény vármegye területe szinte mindenütt hegység vagy dombvidék volt, csak néhol lehetett találni síkságot.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                         Lika-Korbava vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részében. Jelenleg Horvátország területéhez tartozik.Földrajz A vármegye területének legnagyobb része hegység, amelynek közepén kisebb medencék találhatóak.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                            Liptó  a Magyar Királyság közigazgatási területe, vármegyéje volt. Jelenleg területe Észak-Szlovákiában található. A terület mára közigazgatási egységét elvesztette, a névvel a történelmi régióra ill. az egykori vármegyére való utalásként találkozhatunk.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                        Máramaros vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északkeleti részében. Területe ma részben Ukrajna, részben Románia birtoka.

196 cikk | 16 / 20 oldal