Régiók - Magyarország

   

 
A Magyar Királyság vármegyéi
                         Somogy vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság dunántúli részében. Jelenleg is Magyarországhoz tartozik, a mai Somogy megye területe nagyrészt megegyezik vele.Földrajz A vármegye területe nagyrészt síkság, bár keleten található volt pár dombság, azonban ezek magassága nem haladta meg a 300 m magasságot sem.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                            Sopron vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részében. Területét Magyarország és Ausztria között osztották fel.Földrajz A vármegye területének nyugati része hegység, déli része teljesen síkság volt. Nyugaton az Alpok kiagázasa, valamint az Alpokaljához tartozó Lajta-hegység feküdt, keleten a Kisalföld terült el.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                       Szabolcs vármegye közigazgatási egység volt Magyarország alföldi részén. Területének szinte egésze – néhány Ukrajnához tartozó település kivételével – jelenleg is Magyarországhoz tartozik.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                         Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság középső részén.FöldrajzA vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. A síkságok között találhatóak voltak mocsárvidékek is, illetve dombságok vízben igen gazdagok. Legfontosabb folyói a Szamos, a Lápos illetve a Túr.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                    Szeben vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Területe jelenleg Románia területéhez tartozik.Földrajz A vármegye területe nagyrészt hegység. Déli és középső részén a Szebeni-havasok, többi részén a Resinári-hegység csoportjai emelkednek. Csak az Olt és a Szeben folyók mentén voltak jelentéktelen síkságok.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                              Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva.Földrajza Az egykori vármegye területét nagyrészt hegyvidék alkotta. Területéhez tartozott lényegében az egész Magas-Tátra. Ettől délre található a Szepesi-síkság.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                         Szerém vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli, Horvát-Szlavónországhoz tartozó részében. Területét Horvátország és Szerbia között osztották fel.Földrajz A vármegye területének legnagyobb része síkság, amelybe a Duna folyótól délre található dombság nyúlt be.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                        Szilágy vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Területe jelenleg Románia része.Földrajz A vármegye területének nagy része hegység. Csak északkeleten, a Kraszna folyó völgyében volt található az Alföld egyik nyúlványa. A középső, északi és keleti részeit az Réz-hegység, illetve a Meszes-hegység fedte le.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                               Szolnok-Doboka vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Jelenleg Románia része.FöldrajzA vármegye teljes területe hegység volt. Északon a Lápos hegység és a Cibles csoportjai, nyugaton az Ilosvai-hegység, délen alacsonyabb hegyvidék, keleten pedig a Mezőség födte le területét.
 
A Magyar Királyság vármegyéi
                       Temes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság délvidéki részében. A vármegye területe jelenleg Szerbia észak-keleti, illetve Románia nyugati részén helyezkedik el.Földrajza Temes vármegye 1918-as alakjában jelentős észak-déli, és csekély kelet-nyugati kiterjedésű közigazgatási egység volt.

196 cikk | 18 / 20 oldal