Kolozs vármegye


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolozs vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. Jelenleg Románia része.

Földrajz
A vármegye területe mindenhol dombság-hegység volt. Nyugaton a Bihar-hegység, délen a Gyalui-havasok, északon a Meszes-hegység, keleten pedig a Mezőség nevü dombvidék volt található. Legfontosabb folyói a Kis-Szamos, a Meleg-Szamos, a Hideg-Szamos, valamint a Sebes-Kőrös voltak. Északról Szilágy, Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegyék, keleten Maros-Torda vármegye, délen Maros-Torda és Torda-Aranyos vármegyék határolták.

Történelem
Kolozs vármegye a 11. században alakult. Az ország 1541-es három részre szakadása után a vármegye területe az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott. A kuruc szabadságharcban a vármegye teljes területét a kurucok foglalták el. Az 1918-tól Románia része. A II. világháború előtt a vármegye területének nagy része rövid időre visszakerült Magyarországhoz, ám 1944-től újra Románia része. A kommunista időszakban a betelepítések miatt teljesen megváltozott a terület nemzetiségi összetétele. A vármegye területének legnagyobb része a romániai Kolozs megye területével egyezik, ám csatoltak Maros megye, Szilágy megye és Beszterce-Naszód megye területéhez is.

Közigazgatás
A vármegye kilenc járásra volt felosztva:

 VIDEÓ


Szerkesztés dátuma: szombat, 2011. szeptember 10.
Nézettség: 2,378 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Kis - Küküllő vármegye Következő cikk: Komárom vármegye


   Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: