Trencsén vármegye


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trencsén vármegye  közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Jelenleg Szlovákia része.

Földrajz
A vármegye területének nagy része hegyvidék volt, amelyet középen a Vág folyó széles völgye osztott ketté. Hegyei az Északi-Kárpátok csoportjai, azonbelül a Kis-Fátra csoportjai közé tartozott. Legfontosabb folyói a Vág és a Varinka. Északról Morvaország és Galícia, keletről Nyitra, Turóc és Árva vármegyék, délről Nyitra vármegye, nyugatról pedig Morvaország határolta.

Történelem
A vármegye a 11. században lett alapítva, az első magyar vármegyék egyike. A honfoglalás utáni időkben rendszeresen volt a vármegye helyszíne a magyar-cseh háborúknak. Az 1244-es tatárbetörés idején a mongol hordák elpusztították a területet, de Trencsén várát nem tudták bevenni. Már a tatárok kivonulása után elkezdődött a terület benépesítése a környékbeli országokból, főként csehekkel és lengyelekkel. Az 1526-os mohácsi vész után, illetve az ország két, majd három részre való szakadása után a vármegye területe a Királyi Magyarország része volt. Jelentős csaták voltak a kuruc felkelés idején is. A vármegye örökös főispáni tisztségét a Csák nemzetség valamint a gróf Cseszneky és Illésházy család tagjai viselték. 1918-tól a vármegye teljes területe Csehszlovákia része lett gyakorlatilag, majd 1920-tól hivatalosan is. A magyar lakosság nagy része ekkor az Alföldre menekült. Az I. bécsi döntés nem érintette a vármegye területét, 1938 és 1944 között az Első Szlovák Köztársaság része volt, német megszállás alatt. A II. világháború után kitelepítették és asszimilálták a német lakosságot, ugyanakkor a környéket iparosíották is. 1993-tól a szlovákiai Trencséni kerület területéhez tartozik.

Közigazgatás
A vármegye kilenc járásra volt felosztva:

  •     Báni járás, székhelye Bán
  •     Csacsai járás, székheley Csacsa
  •     Illavai járás, székhelye Illava
  •     Kiszucaújhelyi járás, székhelye Kiszucaújhely
  •     Nagybiccsei járás, székhelye Nagybiccse
  •     Puhói járás, székhelye Puhó
  •     Trencséni járás, székhelye Trencsén (rendezett tanácsú város)
  •     Vágbesztercei járás, székhelye Vágbeszterce
  •     Zsolnai járás, székhelye Zsolna

 

VIDEÓ

 

Forrás: Wikipédia


Szerkesztés dátuma: kedd, 2011. szeptember 13.
Nézettség: 1,818 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Torontál vármegye Következő cikk: Turócz vármegye


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: