Verőce vármegye


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verőce vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részében. Jelenleg Horvátország része.

Földrajz
A vármegye területe nagyrészt síkság, csak délen nyúlnak be hegységek a vármegye területére. Legfontosabb folyója a Dráva.

A vármegyét északról a Magyar Királyság (Somogy, Baranya és Bács-Bodrog vármegyék), keletről szintén a Magyar Királyság (Torontál vármegye), illetve Szerém vármegye, délről Pozsega vármegye, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye határolta.

Történelem
A vármegye területe, hasonlóan a többi Horvát-Szlavónországi vármegye területéhez, a 12. században került a Magyar Királyság uralma alá. 1526 és 1718 között az Oszmán Birodalom része volt, majd visszakerült Magyarországhoz.

1918-tól a vármegye területét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt a vármegye területe az usztasa Horvátországhoz tartozott, majd 1945-től újra Jugoszlávia része. 1991-óta a független Horvátország része.

Közigazgatás
A vármegye hat járásra volt felosztva:

  •     Alsómiholjáci járás, székhelye Alsómiholjác (Donji Miholjac)
  •     Diakóvári/Deáki járás, székhelye Diakóvár (Diakovar)
  •     Eszéki járás, székhelye Eszék (Osijek) törvényhatósági jogú város
  •     Nekcsei/Nasici járás, székhelye Nekcse (Našice)
  •     Szalatnoki/Szlatinai járás, székhelye Szalatnok (Slatina)
  •     Verőcei járás, székhelye Verőce (Virovitica)

 

 

VIDEÓ

 

Forrás: Wikipédia


Szerkesztés dátuma: szerda, 2011. szeptember 14.
Nézettség: 1,778 Kategória: Magyarország » A Magyar Királyság vármegyéi
Előző cikk: Vas vármegye Következő cikk: Veszprém vármegye


   Tetszik  
Cikkhez csatolt fotók módosítása

 
 

URL: